Elgesys su gyvūnais ūkiuose ir mėsos valgymas

TEMOS: Žmonės pavertė save prekėmis, ir būtent taip jie elgiasi su gyvūnais – daugelis dvasingų žmonių yra pernelyg atitrūkę nuo gyvenimo – mėsos valgymas yra būdas labiau įsižeminti

Klausimas: Ar matai ateinant kokius nors pokyčius elgesyje su gyvūnais? Jie dažnai labai kenčia skerdyklose ir prieš tai. Ir ką manai apie žmones, kurie valgo mėsą?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Žmonijai keliant savo sąmonę, pokyčiai elgesyje su gyvūnais ūkiuose yra neišvengiami. Šiuo metu yra nutikę taip, kad gyvūnai yra paversti nuosavybės prekėmis. Tai atspindi didelės dalies žmonijos sąmonės būseną, kurie ir save pavertė prekėmis, kažkieno nuosavybe, pelno ir godumo vardan.

Vis dėlto, ši sąmonės būsena paprasčiausiai neatsilaikys prieš neišvengiamus pokyčius, kuriuos atneša pakylėtųjų mokytojų perduodama šviesa. Jūs iš tiesų pamatysite dramatiškus pokyčius šioje srityje per kelis ateinančius dešimtmečius.

Žmonėms ir toliau keliant savo sąmonę, iš tiesų ateis toks metas, kai žmonių, kurie valgytų mėsą, paprasčiausiai nebeliks. Tačiau aš taip pat suprantu, kad mes šiuo metu nesame tame kolektyvinės sąmonės lygmenyje. Todėl šiuo metu yra priimtina ir būtina, kad daugelis žmonių valgytų mėsą, ne tik tam, kad įgytų fizinių jėgų, bet taip pat ir tam, kad ji padėtų jiems įsitvirtinti materialioje karalijoje.

Prašau, nesupraskite sekančių pastebėjimų klaidingai. Aš nesakau, kad visi dvasios ieškotojai turėtų valgyti mėsą. Tačiau tai yra faktas, kad ateinančiais dešimtmečiais bus būtina, kad visi iš tiesų dvasingi žmonės uoliai dirbtų nešdami pokyčius į materialų pasaulį. Šiuo metu daugelis dvasios ieškotojų siekia aukštesnės sąmonės būsenos, ir tai dažnai jiems apsunkina buvimą materialiame pasaulyje bei būtinų pokyčių nešimą į šį pasaulį. Jie tiesiog yra taip giliai nugrimzdę į dvasingą sąmonės būseną, kad nesugeba susitvarkyti su materialaus pasaulio keliamais iššūkiais, ir todėl yra linkę nuo jų bėgti.

Tačiau yra didelė būtinybė, kad šie žmonės pasiektų Kristaus sąmonės pusiausvyrą, kuri leistų jiems išlaikyti dvasingą sąmonės būseną, tuo pat metu dirbant dėl pokyčių materialiame pasaulyje. Tam yra reikalinga, kad šie žmonės būtų bent šiek tiek įsižeminę materialiame pasaulyje, ir nedidelio kiekio žuvies bei paukštienos valgymas daugeliui žmonių gali padėti pasiekti šį tikslą.

Vėlgi, tuo nenoriu pasakyti, kad visi dvasingi žmonės turėtų valgyti mėsą. Tiesiog sakau, kad daugeliui žmonių nedidelio kiekio mėsos valgymas iš tiesų padėtų jiems vykdyti savo šventąjį darbą, keičiant fizinį pasaulį į gerąją pusę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels