Žmogiškas lytiškumas nėra svarbus dvasiniame pasaulyje

TEMOS: Pakylėtieji mokytojai yra aukščiau žmogiško lytiškumo – net ir siela yra aukščiau lytiškumo – AŠ ESU Esatis yra sielos Alfa polius

Klausimas: Ar įmanoma vyriškai dvasinei būtybei pasiųsti žemyn dalelę savęs, kuri įsikūnytų moters kūne? Mąstau apie šį klausimą, nes man nuolatos kyla įspūdis, kad mano AŠ ESU Esatis turi vyrišką energiją.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Noriu paraginti tave pamąstyti apie faktą, kad žmogiškas lytiškumas nėra svarbus dvasiniame pasaulyje. Todėl jūsų AŠ ESU Esatis negali būti apibrėžiama, remiantis žmogišku lytiškumu. Kai kurios dvasinės būtybės labiau įkūnija Tėvo plėtimosi jėgą, tuo tarpu kitos labiau įkūnija Motinos traukimosi jėgą. Būtų galima kalbėti apie Alfa/Omega poliariškumą, kad atskirtume tai nuo žmogiško lytiškumo. Tad dvasinė būtybė yra daug labiau androgeniška nei žmonės. Mes iš tiesų prisiimate vyrišką arba moterišką išvaizdą tam, kad žmonėms būtų lengviau su mumis tapatintis, tačiau mes savęs netapatiname su žmogišku lytiškumu.

Taip pat ir siela, arba keturlypis indas, negali būti apibrėžiama žmogišku lytiškumu. Priklausomai nuo to, kokius Sąmoningasis AŠ per daugybę gyvenimų padarė pasirinkimus, galite būti susikūrę indą, kuris turėtų daugiau vyriškos arba moteriškos energijos. Tačiau net ir tuomet šis indas turi gebėjimą įsikūnyti tiek vyriškuose, tiek ir moteriškuose kūnuose. Tačiau, jeigu sielos indas yra praradęs pusiausvyrą, tarkime, yra pasislinkęs į moteriškąją pusę, Sąmoningasis AŠ gali pasirinkti įsikūnyti vyriškame kūne tam, kad šią pusiausvyrą sugrąžintų. Tačiau kai kuriais atvejais Sąmoningasis AŠ gali pasidaryti sutrikęs dėl savo lytiškumo po nusileidimo į kūną.

Priežastis, dėl kurios tu patiri savo AŠ ESU Esatį kaip vyrišką būtybę, yra ta, jog ji sudaro priešingą jūsų sielos indo polių, kaip kad dvasinė karalija sudaro priešingą polių materialiai visatai. Kitaip tariant, visa materiali visata yra sukurta iš Materijos šviesos, kurioje dominuoja sutraukianti jėga. Dvasinėje karalijoje plėtimosi jėga yra stipresnė. Todėl galėtume sakyti, kad virš Alfa/Omega individualių dvasinių būtybių ir sielų poliariškumo, egzistuoja didesnis poliariškumas. Dvasinė karalija sudaro Alfa polių, o materiali karalija sudaro Omega polių. Kadangi jūsų siela yra materialiame pasaulyje, ji turi daugiau Omega jėgos, nei jūsų AŠ ESU Esatis. To pasekoje savo AŠ ESU Esatį labiau patiriate kaip Alfa, kas lengvai gali pasirodyti vyriškumu, kaip jis yra suprantamas iš žmogiškos perspektyvos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels