Praktinė technika seksualinių energijų pakylėjimui į širdies lygmenį

TEMOS: Seksas nėra nuodėmė – programavimas, skatinantis dažniau turėti lytinių santykių – priimkite sprendimą nepaklusti agresyviam programavimui – kam panaudojate savo energiją – du seksualinių troškimų tipai – nepasotinamas troškimas – pasotinamas troškimas – susitelkite į dvasinius troškimus – apsispręskite dėl sekso – pakelkite seksualines energijas į širdies lygmenį – bazinė čakra – fizinis susijaudinimas ir bazinė čakra – vizualizacija energijai pakylėti

Klausimas: Mylimas Jėzau, prašau, rekomenduok kokią nors techniką seksualinės energijos sublimacijai. Pavyzdžiui, kad galėtume panaudoti seksualinę energiją širdžiai atverti.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pirmiausia noriu pasakyti, kad priešingai negu teigė daugybė bažnyčių, tarp jų ir krikščioniškų bažnyčių, seksualinėje vyro ir moters sąjungoje nėra nieko blogo ar nuodėmingo. Jeigu praktikuojama su tyra meile, seksualinis aktas nėra nuodėmė ir neiškreips Dievo energijos.

Vis dėlto, privalau jums pasakyti, kad šiandieniniame pasaulyje yra sunku išlaikyti tyrus seksualinius santykius. Taip yra dėl to, kad reklamos industrija, kurią smarkiai įtakoja ir palaiko tam tikros tamsos jėgos, nuolatos bombarduoja žmones vaizdais, seksualine įtaiga ir netgi tam tikromis subtiliomis energijomis, kurių tikslas yra padidinti seksualinius troškimus. Be to, dėka šio bombardavimo ir tam tikrų kitų socialinio programavimo formų, daugelis žmonių išsiugdė požiūrį, jog turi teisę gauti neribotą sekso kiekį.

Todėl, jeigu norite išlaikyti savo seksualinius santykius tyrus arba jeigu neturite seksualinių santykių, jums reikia apginti save, reikia apginti savo energetinį lauką ir savo mentalinį, bei emocinį kūnus nuo seksualinės įtaigos ir seksualinių energijų bombardavimo.

Ši gynyba turi prasidėti nuo sprendimo. Turite suprasti, kad esate agresyviai ir piktavališkai bombarduojami seksualinės įtaigos energijomis, ir privalote nuspręsti, jog daugiau nebepasiduosite šiam programavimui. Todėl, kai tik įmanoma, turite vengti tokios įtaigos.

Taip pat yra nepaprastai svarbu naudotis tinkamomis dvasinėmis technikomis, kad apgintumėte savo asmeninį energetinį lauką (energijos lauką, kuris supa jūsų fizinį kūną), aplink jį sukurdami aukštų dažnių dvasinės energijos skydą. Mes perdavėme apsaugos technikas; taip pat labai efektyvi technika yra Arkangelo Mykolo rožinis.

Kai sakau, kad seksas iš esmės nėra blogai, jokiu būdu neturiu omenyje, kad žmonės gali užsiiminėti seksu kiek tik nori, nemokėdami už tai jokios kainos. Gyvenimas materialioje visatoje priklauso nuo to, kaip išnaudojate jums priklausančius resursus, kurie visada yra riboti. Jeigu tam tikrą laiką išnaudojote vienai veiklai, negalėsite to paties laiko skirti kitai veiklai. Jeigu naudojate savo laiką ir energiją seksui, negalite šio laiko ir energijos skirti veikloms, kurios būtų nukreiptos į dvasinį progresą.

Vienas svarbiausių dalykų, kuriuos galite suprasti apie seksą, yra tai, kad egzistuoja dviejų tipų seksualiniai troškimai. Žemesnysis protas, taip pat dar vadinamas kūnišku protu arba kūno protu, yra kaip kompiuteris, kuris valdo fizinį kūną. Viena iš šio kūno kompiuterio funkcijų yra užtikrinti kūno išlikimą, į ką taip pat įeina dauginimasis. Todėl kūno kompiuteris yra užprogramuotas visą laiką norėti sekso.

Daugelis žmonių pasiduoda šiam troškimui ir visas jų gyvenimas sukasi aplink seksą. Jie arba užsiiminėja seksu arba stengiasi gauti sekso, arba mąsto, kad turėtų gauti daugiau sekso. Esmė čia yra ta, kad kūniško proto sekso troškimas yra nepasotinamas troškimas. Kad ir kiek gautumėte sekso, kūniškam protui to niekada neužteks.

Jeigu pasiduosite šiam nepasotinamam troškimui, atversite savo asmeninį energetinį lauką išorinio pasaulio įtaigoms. Taip pat tapsite pažeidžiamas tam tikrų žemesniųjų jėgų, siekiančių įsibrauti į jūsų energetinį lauką. Išsamiau apie šias būtybes kalbėjau knygoje „Mistinis Jėzaus mokymas.“ Šios jėgos turi nepasotinamą sekso troškimą, ir jos sieks perkelti šį troškimą jums. Jeigu tam pasiduosite, jūsų gyvenimą užvaldys nepasotinamas sekso troškimas.

Kai gyvybės srautas pirmą kartą nusileidžia į materialią visatą, jis trokšta patirti daugelį dalykų, kuriuos galite daryti su savo fiziniu kūnu, į tai taip pat įeina ir seksas. Šis troškimas nėra nei blogas nei nuodėmingas. Tačiau svarbu suvokti, kad gyvybės srauto sekso troškimas yra pasotinamas troškimas. Kitaip tariant, gyvybės srautas iš tiesų gali pasisotinti seksu ir nuspręsti, jog norėtų savo laiką ir energiją paskirti dvasingesniems dalykams.

Normalu, kad gyvenimo eigoje gyvybės srautas pamažu praranda savo sekso troškimą ir ima labiau koncentruotis į dvasinius dalykus. Taip pat esama gyvybės srautų, kurie savo sekso troškimą praktiškai visiškai įveikė praeituose įsikūnijimuose, ir todėl yra pasirengę tai palikti visam laikui.

Svarbiausias dalykas, kurį turite padaryti, prieš pradėdami mėginti sublimuoti seksualinę energiją, yra apsispręsti, kokia šiuo klausimu yra jūsų pozicija. Kai būsite tvirtai viduje apsisprendę, koks yra jūsų požiūris į seksualinius santykius ir kaip jūs juos trokštate praktikuoti ar nepraktikuoti, turėsite daug geresnius šansus išvengti išorinio bombardavimo, o taip pat išvengti nepasotinamų kūniško proto troškimų.

Viena didžiausių klaidų, kurią daro daugybė religingų žmonių, ypatingai vienuoliai, vienuolės ir katalikų bažnyčios dvasininkai, yra tai, kad jie niekada taip ir nepriima šio sprendimo. Jie tiesiog savo išoriniu protu nusprendžia, jog dėl to, kad bažnyčia sako, jog seksas yra nuodėmingas, jie privalo mėginti nuslopinti bet kokį seksualinį potraukį. Daugumai žmonių tai yra sekinanti kova, kuri ne vienam baigėsi pralaimėjimu. Tą labai aiškiai demonstruoja į sekso skandalus įsivėlę katalikų dvasininkai.

Tad tiesiog noriu pasakyti, kad dar prieš imdami mėginti naudotis seksualinės energijos sublimacijos technika, turėtumėte pasistengti pasiekti vidinį aiškumą ir išsiaiškinti savo poziciją sekso atžvilgiu. Norėdami pasiekti šį vidinį aiškumą, naudokitės vidinio susiderinimo technika, kurią daviau ir kuri yra patalpinta dvasinių įrankių skyrelyje. Siekite užmegzti ryšį su savuoju Kristaus AŠ ir su manimi. Nebijokite prieiti prie manęs ir nebijokite užduoti klausimų apie seksą. Priešingai, nei atrodo tikintys dauguma krikščionių, mano požiūris į seksą yra visiškai natūralus ir nesuvaržytas. Neturiu temų, kurios man būtų tabu. Galite man užduoti bet kokį klausimą ir aš į jį atsakysiu. Jūsų Šventasis Kristaus AŠ ir aš pats būsime net labai laimingi, galėdami padėti jums pasiekti aiškumą savo požiūryje į seksą.

O kai jau būsite pasiekę šį vidinį aiškumą, galite naudotis toliau pateikiama technika seksualinės energijos pakylėjimui į širdies lygmenį.

Technika

Kaip daug kartų šioje svetainėje kartoju, mokslas įrodė, kad viskas yra sukurta iš energijos. Jūsų energetinis laukas turi tam tikrus centrus, dažnai vadinamus čakromis. Kai išreiškiate mentalinę arba emocinę energiją, išreiškiate ją per šiuos energetinius centrus. Vienas iš šių centrų yra jūsų stuburo apačioje, tame pačiame aukštyje kaip lytiniai organai. Ezoteriniuose mokymuose šis centras dažnai vadinamas bazine čakra.

Kai jus iš išorės bombarduoja seksualinės įtaigos energijos, ši energija dažnai patenka į jūsų bazinę čakrą ir ją užteršia. Jūsų kūniško proto troškimai taip pat gali užteršti jūsų bazinę čakrą. Tai gali pakeisti bazinės čakros spalvą, ir todėl daugelio žmonių šios čakros spinduliuojama spalva yra raudona arba oranžinė. Kai bazinė čakra yra tyra, ji spinduliuoja tyrą baltą šviesą.

Kai jaučiate fizinį stimuliavimą, šis stimuliavimas prasideda jūsų bazinėje čakroje. Čakra pradeda suktis ir spinduliuoti iškreiptą seksualinę energiją, kuri, savo ruožtu, sužadina jūsų fizinius organus. Kitaip tariant, fizinis sužadinimas visada prasideda nuo energijos jūsų bazinėje čakroje. Jeigu norite sublimuoti dvasinę energiją, turite priversti energiją pakilti iš bazinės čakros lygio į energetinį centrą, esantį jūsų krūtinės centre, kuris dažnai yra vadinamas širdies čakra.

Vizualizacija:

Vos tik pajuntate bent menkiausią seksualinį stimuliavimą, iš karto priimkite sprendimą sustabdyti energijos tekėjimą į savo lytinius organus.

Sutelkite dėmesį į savo bazinę čakrą ir vizualizuokite, kaip ji ima vis greičiau suktis, nusimesdama visą netobulą energiją ir pradėdama spinduliuoti tyrą baltą šviesą. Šiai vizualizacijai pagelbėti virš savo bazinės čakros galite vizualizuoti mane arba Motiną Mariją. Tam tikri pakylėtieji mokytojai yra susiję su tam tikros rūšies dvasine šviesa, o Motina Marija dirba su balta bazinės čakros šviesa, kuri taip pat dar yra vadinama Motinos Šviesa. Todėl ji bus net labai laiminga, galėdama padėti jums sublimuoti seksualinę energiją.

Kai pajusite, kad jūsų bazinė čakra spinduliuoja baltą šviesą, įsivaizduokite, kaip ši balta šviesa pakyla iki jūsų širdies čakros ir yra išreiškiama per šią čakrą rožine meilės šviesa. Galite vizualizuoti savo širdies čakrą kaip rožinės spalvos rožę su 12 žiedlapių. Ši rožė sukdamasi spinduliuoja nuostabią, švelniai rožinę šviesą.

Sutelkite savo dėmesį į dvasinę būtybę, ar tai būtų Dievas, Motina Marija, aš ar kita jūsų pasirinkta dvasinė būtybė, ir pasiųskite šią intensyvią meilę dvasinei būtybei.

Vizualizuokite, kad užmezgate kontaktą su dvasiniu mokytoju ir sukuriate aštuonetu tekantį srautą tarp savęs ir mokytojo. Keliate energiją iš savo bazinės čakros į širdies lygmenį ir siunčiate šią energiją dvasiniam mokytojui. Mokytojas tuomet šią energiją parsiunčia jums atgal į jūsų širdies čakrą, kurioje ji susijungia su iš bazinės čakros aštuonetu tekančiu srautu.

Vizualizuokite šį aštuonetu tekantį srautą tarp savęs ir Mokytojo, kol pajusite, kad visos netyros energijos tapo išgrynintos.

Kai pradėsite reguliariai praktikuoti šią techniką, tai pavirs beveik automatišku procesu. Galite daryti ją bet kur, sugaišdami tam tik keletą sekundžių, ir būsite nustebinti rezultatų. Tačiau jokia dvasinė technika negali veikti prieš jūsų laisvą valią. Todėl iš pradžių turėtumėte išsiaiškinti savo požiūrį į seksą ir tvirtai viduje apsispręsti, kokia bus jūsų pozicija sekso atžvilgiu. Šį sprendimą galite padaryti tik jūs.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels