Nesate seksualinė būtybė – esate dvasinė būtybė

TEMOS: Be vyriško/moteriško poliariškumo energija yra iškreipiama – masturbacija visada yra į save sukoncentruotas troškimas – venkite nuslysti žemyn į savęs patenkinimą – melas apie streso sumažinimą – masturbacija atveda prie priklausomybės nuo sekso – galite išgyventi be sekso – gyvenimas įsipareigotuose santykiuose yra vienintelis atsakingas būdas patenkinti seksualinį troškimą – tvirtas sprendimas yra apsauga nuo pagundos – natūrali energijos tėkmė – čakroje besikaupiančios energijos keliamas stresas – venkite seksualinio stimuliavimo – kvieskite dvasinę apsaugą savo pagrindo čakrai – įvaldykite energijos tekėjimą čakrose – nesate seksualinė būtybė – esate dvasinė būtybė

Klausimas 1: Mielas Jėzau, kadangi žinau, jog nė viena tema tau nėra tabu ir esi pasirengęs atsakyti į bet kokius klausimus bet kokia tema… Pamaniau užduosiu klausimą: kadangi kai kurie žmonės sako, jog masturbacija yra nuodėmė (nes tai yra geismų forma, ką tu vadinai svetimavimu), kai tuo tarpu kiti sako… jog tai yra sveika ir pašalina stresą… Būčiau dėkingas, jeigu galėtum man atsakyti iš savo kaip dvasinio mokytojo perspektyvos, ar masturbacija yra naudinga gyvybės srauto augimui, o gal ji net yra būtina? O jeigu masturbacija nėra naudinga gyvybės srautui, kaip tuomet mums atsikratyti stresu? Būčiau dėkingas, jeigu galėtum pakomentuoti šį klausimą, apie kurį žmonių nuomonės labai stipriai išsiskiria.

Klausimas 2: Ar galėtum padėti mums su sekančiu klausimu: Turiu neišspręstą seksualumo aspektą, t. y. masturbaciją. Mano klausimai yra tokie:

Ar iš tiesų per ją iškreipiame šviesą, o ką jeigu seksu užsiimame santuokoje ir mylimės iš meilės? Sužinojau, kad tuo atveju šviesos neiškreipiame. Tad koks gi skirtumas?

Ar galėtum mums pasakyti, kodėl gyvybės srautą taip labai traukia šis savęs patenkinimo būdas?

Ar galėtum duoti mums gilesnį mokymą, kuris paaiškintų visą šį reikalą, ir ar galėtum duoti mums įžvalgų, kurios padėtų išspręsti šį gyvenimo aspektą.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Man iš tiesų nė vienas klausimas nėra tabu, nors kai kuriems žmonėms labiau patiktų, kad tam tikromis temomis nekalbėčiau. Šis nenoras mąstyti apie tam tikrą klausimą paprastai kyla iš žmogaus nenoro persvarstyti savo nuomonę tuo klausimu. Savo mokyme apie dvasines homoseksualumo priežastis daviau sekantį mokymą:

Dievas yra dualios prigimties, jame egzistuoja vyriškas ir moteriškas, jang ir jin elementai. Viskas visoje visatoje yra kuriama per harmoningą vyriškų ir moteriškų Dievo priešybių sąveiką, per harmoningą jų susiliejimą. Kai šios dvi jėgos susilieja į harmoningą vienybę, yra sukuriama nauja gyvybė.
Viskas šioje visatoje yra šių dviejų Dievo aspektų išraiška. Žinote, kad, kai vyriškas ir moteriškas kūnai susilieja seksualinėje vienovėje, gali būti sukuriama nauja gyvybė. Tačiau, jeigu du tos pačios lyties kūnai bando susilieti į seksualinę vienybę, jie negali sukurti naujos gyvybės. Tai, ką matote materialioje visatoje tiesiog atvaizduoja dvasinį principą.
Tai yra susiję su tuo, kad visi jūsų veiksmai modifikuoja Dievo energijas. Kai vyras ir moteris susilieja seksualinėje vienovėje, yra įmanoma, kad ši vienovė išreikštų Dievo energijas tyru, galėtume netgi sakyti Šventu būdu. Todėl šios seksualinės vienovės sugeneruotos energijos gali pakilti atgal į dvasinę karaliją. Kai tai įvyksta, abu šioje seksualinėje vienovėje dalyvavę partneriai patirs gilią vienybę, ne tik vienas su kitu, bet taip pat ir su kažkuo, išeinančiu už jų gyvybės srauto ribų. Jie iš tiesų gali patirti dvasinę vienovę su savo aukštesniuoju aš.
Tačiau turiu jus perspėti, kad nėra jokių garantijų, jog heteroseksualus seksas visada sukurs tokios vienovės jausmą ir išreikš energijas tyru būdu. Priešingai, didžioji dauguma lytinių santykių nukrenta žemiau kritinės ribos ir iškreipia Dievo energijas. Tai neišvengiamai nutinka tuomet, kai žmonės seksu užsiima vien tam, kad patenkintų fizinius kūno poreikius. Jeigu nėra tikros ir tyros meilės, bei tyro troškimo patirti dvasinę vienovę, tikėtina, kad lytinis aktas iškreips energijas.
Kai sąveikauja du tos pačios lyties kūnai, tarp jų nėra vyriško ir moteriško poliariškumo. Todėl nėra net galimybės, kad jų sąveika sukurtų tikrą vienybę tarp vyriškojo ir moteriškojo aspektų. [citatos pabaiga]

Manau turėtų būti akivaizdu, kad šie teiginiai taip pat galioja ir masturbacijos temai. Kai nėra vyriško/moteriško poliariškumo, nėra jokios galimybės paleistoms energijoms įgyti aukštesnes vibracijas. Kitaip tariant, masturbacija visada iškreips energiją.

Šalia to pridurkite teiginį: „Tačiau turiu jus perspėti, kad nėra jokių garantijų, jog heteroseksualus seksas visada sukurs tokios vienovės jausmą ir išreikš energijas tyru būdu.“ Lemiantis veiksnys čia yra tai, ar partneriai siekia duoti ar gauti? Ar jie siekia fizinio kūno ir dualistinio proto patenkinimo, ar jie siekia patenkinti gyvybės srautą? Ar jie siekia patenkinti žemesnįjį aš ar didesnįjį aš?

Gyvybės srautas gali turėti teisėtą troškimą patirti seksualinį susiliejimą. Tačiau šis troškimas nėra sukoncentruotas į fizinį kūną ir jo varomoji jėga nėra dualistinis protas. Tai iš tiesų yra troškimas patirti vienybę su kažkuo, esančiu už jūsų ribų, o norėdamas patirti šią vienybę, gyvybės srautas turi išeiti už savo savasties ribų.

Esmė ta, kad, nors gyvybės srautas gali turėti troškimą patirti vienybę su priešingos lyties asmeniu, šis troškimas nepasireikš troškimu masturbuotis. Todėl masturbacijos varomoji jėga visada yra fizinis kūnas ir dualistinis protas. Tai visada yra į save sukoncentruotas troškimas, siekiantis patenkinti save be savęs atidavimo kitiems. Galėtume sakyti, kad gyvybės srautas neturi troškimo masturbuotis, tai reiškia, kad, kai žmogus pajunta tokį troškimą, taip yra dėl to, kad gyvybės srautas atsitraukė ir žmogaus sąmoningas protas pasidavė fizinio ir emocinio kūnų troškimams.

Yra daugybė žmonių pasaulyje, kurie beveik visą savo gyvenimą nugyvena, siekdami patenkinti šiuos žemesniuosius troškimus. Tačiau dvasiniu keliu einančiam žmogui yra svarbu pakilti virš šių žemesniųjų troškimų. Turite nutildyti garsiai rėkaujančius pasaulietinių ir dualistinių troškimų balsus, kad galėtumėte išgirsti tylų savo savo gyvybės srauto tikrų troškimų balsą.

Noriu aiškiai pasakyti, kad masturbacija nėra būtina gyvybės srauto augimui ir nėra naudinga gyvybės srauto augimui. Problema čia yra ta, kad, kai atsiduodate dualistiniams troškimams, imate slysti žemyn, ir masinės sąmonės gravitacinė jėga vers jus slysti vis žemiau. Daugelis žmonių slysta vis žemiau ir žemiau per savo gyvenimą, tačiau būdami dvasios ieškotojais, negalite sau to leisti. Dvasinio augimo esmė yra eiti kita kryptimi, įveikiant masinės sąmonės gravitacinę jėgą. Ši sąmonė yra labai stipri sekso srityje, ir žmonės padarys praktiškai bet ką, kad pateisintų savo sekso troškimą.

Idėja, kad masturbuotis yra „sveika ir tai pašalina stresą“ yra puikus pavyzdys to, kokius „pateisinimus“ gali sugalvoti masinė sąmonė. Logika yra tokia, jog, kadangi Dievas jus sukūrė su lytiniais organais, tai yra natūralus dalykas išreikšti savo seksualumą, o kadangi neturite partnerio, masturbacija yra natūralus būdas pašalinti stresą. Melas čia yra tas, kad dualistiniai troškimai niekada nesibaigia; jie yra lyg juodoji skylė, kurios neįmanoma užpildyti. Tad galite iššvaistyti visą savo gyvenimą, mėgindami patenkinti dualistinius troškimus, taip nieko ir nepasiekę. Tai yra neįmanoma užduotis, kuri galiausiai gali praryti visą jūsų gyvenimą.

Tiesa ta, kad masturbacija gali pašalinti stresą laikinai, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje ji tik dar labiau sustiprins dualistinį troškimą, kuris ir sukūrė šį stresą. Kitaip tariant, kai atsiduodate dualistiniams troškimams, susikuriate save pastiprinantį sūkurį, kuris nusitemps jus taip žemai, kiek tik jam leisite. Jeigu streso šalinimas atveda prie dar daugiau streso, tai kur tuomet tas pašalinimas? Iš tiesų tai veda prie priklausomybės, o ne laisvės.

Žinau, kad dauguma jaunų žmonių pasiekia tašką, kuomet ima tyrinėti savo kūnus ir galiausiai ima masturbuotis. Man tai nėra didelis rūpestis, tačiau problema čia yra ta, kad, kai pradedate slysti žemyn, masturbacija gali greitai pavirsti priklausomybe. Jūsų kūnas dabar ims jums sakyti, kad negali išgyventi be sekso, ir kad jūsų gyvenimas bus kančia, jeigu jo negausite.

Biologinis faktas yra toks, kad, jeigu nevalgysite, negersite arba nemiegosite, jūsų kūnas mirs. Tačiau visą savo gyvenimą galite nugyventi be sekso. Tuo noriu pasakyti, kad seksas nėra būtinas išgyvenimui; iš tiesų galite gyventi ir be jo. Tuo nenoriu pasakyti, kad privalote be jo gyventi. Tik sakau, kad, būdami dvasios ieškotoju, turite aiškiai suvokti, kad negalite leisti iš dualistinio proto kylantiems troškimams valdyti jūsų gyvenimo. Turite būti kūno ir dualistinio proto šeimininku, užuot leidę jiems vadovauti jūsų gyvenimui.

Tai prasideda nuo tvirto sprendimo, ir jūs jau priėmėte daug sprendimų, kurie gali jums padėti. Pavyzdžiui, esu tikras, kad žmonėms, kurie yra atviri šiai svetainei, prievartavimas nėra priimtinas būdas atsikratyti seksualinio troškimo keliamo streso. Tad jūs jau priėmėte tvirtą sprendimą, jog tam tikros elgesio formos nėra priimtinas būdas patenkinti seksualinius troškimus. Į šį sąrašą jums tiesiog reikia įtraukti masturbaciją. Neturiu jokių problemų su žmonėmis, kurie gyvena įsipareigotuose santykiuose, kuriuose pildo vienas kito seksualinius troškimus subalansuotu ir mylinčiu būdu. Todėl noriu paraginti žmones nuspręsti, jog tai yra vienintelis priimtinas būdas patenkinti savo seksualinius troškimus.

Tai reiškia, kad, jeigu šiuo metu negyvenate įsipareigotuose santykiuose, tuomet tiesiog negalite tenkinti savo seksualinių troškimų. Todėl turite atrasti kitų būdų įveikti šiuos troškimus, ir apie tai netrukus pakalbėsiu. Esmė ta, kad, kai jau esate priėmę tvirtą sprendimą, esate nuėję daugiau nei pusę kelio link tikslo. Priežastis, dėl kurios daugumą žmonių nuolatos kankina seksualinės pagundos, yra ta, kad jie nėra priėmę tvirto sprendimo apie tai, kokie būdai yra priimtini seksualiniams troškimams tenkinti. Todėl jų dualistiniam protui ir tamsos jėgoms yra labai lengva gundyti šiuos žmones. O kai atsiveriate pagundai, įtampa vis auga, kol galiausiai nebegalite jos pakelti. Ir tuomet kažkas lūžta, ir paprastai tai būna jūsų valia. Turite išvengti priartėjimo prie šio negrįžtamo taško.

Tai mus atveda prie vieno iš aukščiau užduotų klausimų: „Jeigu masturbacija nėra naudinga gyvybės srautui, kaip tuomet mums atsikratyti stresu?“ Geriausias būdas įveikti stresą yra neleisti jam pasiekti kritinės masės, kuomet nebesugebate jo kontroliuoti. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, gyvi esate dėl to, kad gaunate dvasinės energijos srautą iš savo AŠ ESU Esaties. Ši energija, ši gyvybinė jėga, patenka į jūsų energetinį lauką per Slaptąjį Širdies čakros Kambarėlį. Ji tuomet yra paskirstoma į visas kitas čakras, tarp jų ir į energetinį centrą, kuris paprastai yra vadinamas pagrindo čakra.

Esant natūraliai energijos tėkmei, gyvybinė jėga kyla per visas septynias pagrindines čakras, tačiau energijos srautas gali būti nukreipiamas į bet kurią iš čakrų. Pavyzdžiui, kai žmonės turi į save sukoncentruotą, į kūną sukoncentruotą seksualinį troškimą, tuomet dalis gyvybinės jėgos būna nukreipiama į pagrindo čakrą. Į save sukoncentruotas troškimas visada priverčia čakrą suktis klaidinga kryptimi, o tai iškreipia energiją ir pažemina jos vibracijas, kas atveda prie vis didėjančių energijos sankaupų čakroje. Ir tuomet tai jaučiate kaip lytinių organų stimuliavimą, tačiau energijai kaupiantis, šis stimuliavimas pavirsta stresu, kuris gali būti labai nemalonus.

Energijai kaupiantis, čakra nusidažo iškreiptos energijos spalva, ir būtent dėl to daugelyje dvasinių ir Naujojo Amžiaus mokymų pagrindo čakrą matote vaizduojamą oranžinės arba tamsiai raudonos spalvos. Kai pagrindo čakra sukasi teisinga kryptimi ir yra tyra, ji spinduliuoja baltą šviesą.

Būdami dvasios ieškotoju, turite išmokti pajausti, kai energija ima kauptis jūsų čakrose, ir tą yra labai lengva pajausti pagrindo čakroje, nes tai pajaučiate fizinių simptomų pavidalu. Pirmas žingsnis į savo energetinio lauko įvaldymą yra vengti visko, kas veda prie seksualinio stimuliavimo. Kitaip tariant, būdami dvasios ieškotojais, nežiūrite pornografinių nuotraukų ar filmų ir vengiate seksualiai įkrautų pokalbių. Turiu pripažinti, kad šiuolaikinėje vakarų visuomenėje esate nuolatos bombarduojami seksualumu persunkta medžiaga per žiniasklaidą ir reklamas, tačiau galite visa tai tiesiog praleisti pro akis, neleisdami tam jūsų veikti. Tiesiog atsisakote duoti tam tiesioginį savo dėmesį, nes būtent jūsų dėmesys išdidina seksualinį troškimą. Esmė ta, kad, jeigu nenorite nudegti, nepilate specialiai benzino ant ugnies.

Taip pat galite daug ką pasiekti, kviesdami dvasinę apsaugą, ir šaukinys Arkangelui Mykolui yra pirmoji mano rekomendacija. Prašykite apsaugos savo troškimų kūnui ir pagrindo čakrai. Egzistuoja daugybė tamsos jėgų, kurios siekia išpūsti jūsų seksualinius troškimus, kad suviliotų jus iškreipti energiją. Šios jėgos būtent ir sukūrė visą sekso industriją, į kurią įeina filmai ir reklama. Todėl turite stropiai ginti savo energetinį lauką nuo jų puolimo. Taip pat rekomenduoju naudotis šaukiniu Astrėjai, kad ji išlaisvintų jus nuo bet kokių saitų su tamsos jėgomis ir padėtų jums išvalyti savo pagrindo čakrą. Žinoma, taip pat galite naudotis Motinos Marijos invokacijomis arba violetine liepsna, kurios pagalba galite transformuoti bet kokią iškreiptą energiją, kuri jau yra susikaupusi jūsų pagrindo čakroje ir troškimų kūne. Netgi galite dar kartą peržvelgti mano mokymus apie tai, kaip kovoti su priklausomybe, nes daugeliui žmonių jų seksualiniai troškimai yra tapę visą gyvenimą trunkančia priklausomybe.

Sekantis žingsnis yra ne tik išmokti pajausti, kaip energija teka per jūsų čakras, bet taip pat išmokti kontroliuoti šį energijos tekėjimą. Tai yra labai svarbus gebėjimas bet kuriam rimtam dvasios ieškotojui, ir vėlgi, seksualinės energijos yra idealus būdas praktikuotis. Turite išmokti sąmoningai neleisti savo gyvybinei jėgai tekėti į pagrindo čakrą ir į lytinius organus. Ir turite išmokti pakeisti tekėjimo kryptį, jei energija jau pradėjo tekėti klaidinga kryptimi.

Intuityviam žmogui tai nėra taip sunku, kaip gali atrodyti. Tačiau daugumai žmonių gali labai padėti technika, kurią daviau kitur. Tačiau šiam tikslui taip pat galite naudotis įvairiais jogos ir Tai Či pratimais.

Pabaigti norėčiau pabrėždamas kaip yra svarbu priimti aiškų sprendimą. Dauguma žmonių užaugo turėdami supainiotą ir prieštaringą požiūrį į savo seksualumą. Jeigu sugebėsite išsklaidyti dalį šios painiavos – ir daviau ne vieną mokymą šiame skyrelyje, kurie gali jums padėti – galėsite priimti tvirtą sprendimą apie tai, kaip norėtumėte išreikšti savo seksualumą. Kai atkursite ryšį su savo gyvybės srauto troškimais seksualumo srityje, turėsite geriausią įmanomą pamatą savo seksualinių troškimų, kylančių iš fizinio kūno ir emocinio kūno, suvaldymui.

Kaip ir visuomet, raginu jus priimti pozityvų požiūrį. Daugeliui dvasingų žmonių seksualumas buvo didelės gėdos, sumaišties ir kitų negatyvių jausmų šaltinis, ir tai dažnai tik kliudo jų dvasiniam augimui. Vietoj to, naudokitės savo seksualumu dvasiniam augimui paskatinti, mokydamiesi kontroliuoti energijos tėkmę per savo čakras. Kai būsite įvaldę šias energijas, turėtumėte sugebėti įvertinti žmogiško kūno grožį, nejausdami seksualinio troškimo. Kitaip tariant, seksualumas nebevaldys jūsų gyvenimo; jūsų gyvenimą valdys jūsų dvasiniai siekiai. Būsite nusprendę, kad jūsų dvasinis progresas yra daug svarbiau už seksualinį pasitenkinimą. Būsite atradę, kad nesate seksualinė būtybė – esate dvasinė būtybė.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels