Homoseksualūs santykiai – virvės traukimas psichikoje

TEMOS: Nesikurkite tapatumo per savo lytiškumą – kai kurie pažengę gyvybės srautai prisiima rolę – ciklas, kuris turi būti išpildytas – ar jaučiate vidinį konfliktą? – jeigu jaučiate konfliktą, tuomet pažvelkite į jį – kada ateina laikas judėti toliau – kibkite į savitranscendenciją

Klausimas: Tad štai koks yra mano trumpas klausimas. Tikiu viskuo, ką esi parašęs apie homoseksualumą, nes giliai giliai viduje jaučiu, kad tai yra tiesa. Ir nors turiu šį gilų pripažinimą, vis tiek pasirinkau užmegzti homoseksualius santykius su vaikinu, iš kurio jaučiu labai didelę meilę ir mėgaujuosi kartu praleidžiamu laiku. Suprantu, kad turiu gebėjimą tą meilę, kurią jaučiu būdamas su juo, duoti sau; jaučiu, kad buvimas su juo yra daugiau tarsi gyvenimo šventimas, o ne mėginimas kažką kompensuoti.

Aš taip pat save laikau nuostabia žmogiška būtybe, labai mylinčia, geranoriška ir užjaučiančia, spinduliuojančia meilę ir užuojautą.

Mano klausimą paskatino tam tikras nedidelis konfliktas viduje… Perskaitęs visą informaciją apie dvasines homoseksualumo priežastis, jaučiu tam tikras tarsi virvės traukimo varžybas savo psichikoje. Jaučiu, kad labai myliu savo vaikiną ir nenorėčiau palikti to, kas man teikia pozityvias ir pasitenkinimą keliančias emocijas. Jaučiu, kad mūsų santykiai yra grįsti meile, parama ir rūpinimusi vienas kitu… Ir aš iš tiesų juos iškeisčiau į Dievą ir nušvitimą… tačiau nesu tikras, kad nėra įmanoma gyventi sveiką, meilę spinduliuojantį, harmoningą gyvenimą būnant homoseksualu. Ar turėtum kokių nors minčių apie tai?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Dėkoju tau už tavo atvirumą ir už tai, kad iškėlei klausimą, kuris yra labai svarbus visiems dvasios ieškotojams. Tuo nenoriu pasakyti, kad visi dvasios ieškotojai turės susidurti su homoseksualumo problema; noriu pasakyti, kad mums visiems reikėjo susidurti su būsena, kurioje jautėme „psichikoje vykstančias virvės traukimo varžybas.“

Šį klausimą parašiusiam žmogui noriu pasakyti, kad tu jau pradėjai suvokti, jog esi universali dvasinė būtybė, kuri šiuo metu tiesiog yra užmezgusi homoseksualius santykius. Kitaip tariant, savęs neapibrėži ir netapatini su šiais santykiais. Jeigu su jais tapatintumeisi, nebūtum sugebėjęs suformuluoti tokio klausimo, ir taip pat nebūtum turėjęs noro paprašyti manęs tai pakomentuoti.

Tad galite pamąstyti apie tai, jog egzistuoja pažengę gyvybės srautai, kurie prisiėmė įvairiausias roles, tam kad išpirktų karmą su tam tikrais žmonėmis, arba kad suteiktų kitiems žmonėms ypatingą galimybę, arba kad pademonstruotų, jog jų Dvasios neapibrėžia ir neriboja tam tikra sąlyga. Tad turite suvokti, kad už jūsų įsitraukimo į tam tikras veiklas gali slypėti gilesnė priežastis nei toji, kuri atrodo akivaizdi išoriniam protui. Kiekvienas žmogus sugebės sužinoti šias gilesnes priežastis, jeigu susiderinsite su tuo, ką jau žinote giliai giliai savyje. Ir remdamiesi šiuo vidiniu suvokimu – jam darantis vis aiškesniam – galiausiai galite pasiekti suvokimą, kad ciklai persisuko ir atėjo laikas judėti toliau.

Tačiau turite žinoti, kad dažnai egzistuoja ciklai, kurie turi būti išpildyti, ir todėl gali būti metas, kai pagal jūsų dangiškąjį planą jums yra apibrėžta būti tam tikroje būsenoje, pavyzdžiui, turėti užmegztus santykius. Kitaip tariant, nors jokiais būdais nenoriu paneigti ir atskiesti to, ką anksčiau sakiau apie homoseksualumą, yra žmonių, kurie gali – kurį laiką – „gyventi sveiką, meilę spinduliuojantį, harmoningą gyvenimą būdami homoseksualais.“

Esminė skiriamoji riba čia yra ta, ar žmonės save tapatina su homoseksualumu ar bet kokiomis kitomis sąlygomis, kurios prieš juos gali būti iškilusios kaip jų dvasinės misijos dalis. Kitaip tariant, jeigu NESATE susitapatinę su savo veikla, tuomet naudokitės šia paprasta formule: ar galite dalyvauti toje veikloje, nejausdami vidinio konflikto, tai reiškia, kad jaučiate tai daugiau „tarsi gyvenimo šventimą, o ne mėginimą kažką kompensuoti?“ Jeigu taip, galite daryti tai ir toliau, tačiau taip pat nepaliaukite toliau vystyti savo intuicijos ir susiderinimo.

Jeigu negalite toje veikloje dalyvauti, nejausdami „nedidelio konflikto,“ tuomet tai yra ženklas, kad atėjo laikas pažvelgti į skilimą ir gauti vidinius nurodymus, kuriuos jums yra skirta turėti. Tad drįskite pažvelgti į šį skilimą ir drįskite imtis veiksmų pagal savo gautus nurodymus. Galbūt ir neturėsite pilno supratimo, tačiau, jeigu imsite daryti žingsnius, kuriuos sugebate matyti ir kuriuos jums yra skirta žengti, tuomet ratai pradės suktis ir sekantis žingsnis taps akivaizdus.

Būtent tai yra jūsų turimų talentų – vizijos – padauginimas, ir daugelis dvasios ieškotojų neišlaikė šios iniciacijos, kadangi norėjo turėti pilną aiškumą, prieš išdrįsdami judėti toliau. Tačiau niekada neturėsite pilno aiškumo, kol jūsų psichikoje egzistuos skilimas, už kurio leidžiate slėptis savajam ego – nes egzistuoja kažkas, į ką nenorėjote pažvelgti.

Tačiau, kai būsite išdrįsę pažvelgti į visus jūsų psichikoje egzistuojančius skilimus ir juos transcenduosite, yra įmanoma, kad ir toliau įkūnysite tam tikrą būseną kaip savo dangiškojo plano dalį. Tačiau tuo momentu jau turėtumėte jausti tikrą ramybę dėl šios būsenos. Turėtumėte žinoti, kad tai yra kažkas, ką prisiėmėte su tikslu.

Ir kaip paskutinę mintį noriu pasakyti, kad, kai pasiekiate tą tašką, kuriame suvokiate, jog galite gyventi, nedarydami kompromisų su savo tikruoju tapatumu, tuomet tai paprastai būna ženklas, jog atėjo laikas judėti toliau. Nes jūs dabar jau įvaldėte šią sąlygą, ir galite pereiti prie sekančio dalyko, kurį jums reikia išmokti, ar kurio reikia išmokyti kitus. Žinoma, kai jau esate pasiekę tą vidinio apsisprendimo būseną, jums nebebus reikalingi mano išoriniai nurodymai, kadangi tuomet jums bus aiškūs jūsų pačių vidiniai nurodymai. Ir jeigu nebūtumėte drįsę klausyti šių nurodymų, nebūtumėte pasiekę aukštesnės proto ramybės.

Tad kaip ir visada, kelyje egzistuoja pakopos. Šiuo atveju, egzistuoja žemesnė pakopa, kurioje žmonės yra dvasiškai akli. Ir tuomet yra pakopa, kai jie pradeda busti, ir štai tuomet jums reikia pradėti ieškoti savo psichikoje susiskaldymų arba virvės traukimo varžybų. Virvę traukia ego, tačiau šis traukimas išliks tol, kol šio pasaulio princas turės jumyse kažką, už ko užsikabinęs galės jus traukti.

Tad sekančioje pakopoje, įveikiate susiskaldymą ir imate jausti tikrą proto ramybę. Ir tą akimirką svarbiausia bus plaukti kartu su Dvasia, idant liktumėte tam tikroje būsenoje tik tol, kol tai bus jūsų dangiškojo plano dalis. Nes tiems, kurie pasiekia vidinę ramybę, dalis jų dangiškojo plano bus pademonstruoti, kad yra įmanoma transcenduoti žemiškas sąlygas, į kurių rėmus save įspraudžia dauguma žmonių.

Tad kai suvokiate, kad jūsų misijos dalis yra parodyti žmonėms transcendenciją, kibkite į šią transcendenciją. Galėjau atidėlioti savo nukryžiavimą neribotam laikui, tačiau ryžausi neatsilikti nuo ciklų. Jeigu susiderinsite, pajusite, kad kosminiai ratai sukasi, ir kai atsiduosite į tėkmę, būsite pritrenkti, kaip išorinės sąlygos gali pasikeisti „per akies mirksnį.“ Būtent tuo išsiskiria pasiryžusieji sekti Gyvuoju Kristumi – jie palieka mirusiems laidoti savo numirėlius.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels