Homoseksualūs santykiai yra karminiai santykiai

Klausimas: Norėtume sužinoti aukštesnę viziją žmonėms, kurie yra gėjai. Ar išsivysčiusiose šalyse valstybė turėtų pripažinti gėjų santuokas? O kaip dėl homoseksualių porų, kurios nori įsivaikinti vaikus?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Jėzus perdavė labai platų mokymą apie homoseksualumą. Tad čia jums duosiu paprastesnį komentarą apie tam tikrus šios problemos aspektus. Visų pirma, mes jau anksčiau sakėme, kad mums iš tiesų nerūpi, ar valstybė pripažįsta dviejų homoseksualių žmonių teisę gyventi įsipareigotuose santykiuose, kuriuose galėtų gauti tokias pačias privilegijas – pavyzdžiui, mokestines lengvatas – kaip heteroseksualios poros. Tai turi nuspręsti valstybė. Tą taip pat turi nuspręsti ir patys žmonės, ir šalis turi teisę nuspręsti to neleisti.

Kai kalba pasisuka apie homoseksualių porų norą įsivaikinti vaikus, vėlgi, visada egzistuoja laisva valia, tačiau mes, pakylėtieji mokytojai, nerekomenduojame nors vienai šaliai leisti homoseksualioms poroms įsivaikinti vaikus. Vėlgi, jeigu paimsite Sen Žermeno mokymą apie sąmonės pokytį, suprasite, kad, pakilę iki tam tikro Kristaus sąmonės lygmens, akivaizdžiai imate matyti, kad ne be priežasties vaiko sukūrimui reikalingas tiek vyriškas, tiek moteriškas kūnai. Priežastis, žinoma, yra ta, kaip jau buvo paaiškinta, kad viskas pasaulyje yra sukurta iš dviejų vyriškumo ir moteriškumo polių. Tokia tiesiog yra natūrali tvarka.

Tačiau, kai susiduriame su homoseksualumo klausimu tokioje planetoje kaip Žemė, mes, vėlgi, susiduriame su situacija, kad, žmonėms planetoje nusileidus į dualizmą, jie susikuria labai labai sudėtingus karminius ryšius. Yra visiškai įmanoma, kad dviem žmonėms, kurie šiame gyvenime abu yra įsikūniję vyriškuose arba moteriškuose kūnuose, reikia gyventi bendruose santykiuose, kad galėtų turėti galimybę subalansuoti tarpusavio karmą. O tai reiškia, jog iš esmės sakau, kad visi homoseksualūs santykiai yra karminiai santykiai.

Ir todėl, žvelgiant iš pakylėtųjų mokytojų perspektyvos, yra būtina pasakyti, kad mes esame pakilę virš bet kokių žmogiškų teisimų ir vertybinių vertinimų. Mes nė vieno neteisiame ir nesmerkiame. Vienintelis mūsų rūpestis yra padėti gyvybės srautams pakilti į aukštesnį sąmonės lygį. Todėl norime aiškiai pasakyti, kad, nors šalis turi teisę homoseksualų santuoką paskelbti už įstatymo ribų, mes jokiais būdais nepalaikome tradicinės diskriminacijos prieš homoseksualius žmones, kurią matote tokioje daugybėje visuomenių.

Mes netgi nepalaikome to, ką matote daugelyje šalių, kurios remiasi Senuoju Testamentu – krikščionybę, islamą ir judaizmą išpažįstančių šalių, – kuriose tuo, kas buvo pasakyta Senajame Testamente, yra naudojamasi smerkti ir diskriminuoti homoseksualius žmones. Todėl aiškiai norime pasakyti, kad, kai pakylate į tam tikrą Kristaus sąmonės lygį, nė vieno nebeteisiate, niekam neberodote pykčio, nežvelgiate iš aukšto į žmones, kurie gyvena kitaip negu jūs.

Tačiau, kas liečia homoseksualius žmones, kurie nori priversti visuomenę pripažinti jų gyvenimo būdą, čia, vėlgi, reikalingas įžvalgumas. Nėra nieko blogo visuomenei pripažinti homoseksualių porų teisę gyventi įsipareigotuose santykiuose ir turėti tam tikras teises. Tačiau paklydimas prasideda tuomet, kai visuomenė homoseksualumą ima vadinti natūraliu, Dievo ar gamtos sukurtu dalyku.

Homoseksualumas nebuvo sukurtas Dievo, jis nebuvo sukurtas gamtos, ir jis nebuvo sukurtas atsitiktinai. Jis buvo sukurtas per pasirinkimą. Jis buvo sukurtas dėl to, kad tam tikri gyvybės srautai prarado pusiausvyrą vyriškame arba moteriškame poliuje. Todėl, pavyzdžiui, stiprų vyrišką disbalansą turintis gyvybės srautas įsikūnija vyriškame kūne, ir todėl turi galimybę įveikti šį disbalansą per homoseksualius santykius.

Kitaip tariant, nebūtinai visada turi egzistuoti atitikimas tarp dvasinės pusės – pavadinkime tai siela – ir jos fizinio kūno, ir būtent tai pradedate suvokti, įgiję aukštesnį Kristaus įžvalgumą. Ir tuomet matote, kad tradiciniai vyrų ir moterų vaidmenys nėra iškalti akmenyje, ir tuomet galite pradėti suvokti, kaip sakė Kuan Jin ir Sen Žermenas, jog, norint atrasti aukštesnį aukso amžiaus požiūrį į šeimą, privalu transcenduoti tradicinius vaidmenis, kurie įkalina vyrus ir moteris tam tikruose, nuo kūno lyties priklausančiuose vaidmenyse.

Iš tiesų gali būti gyvybės srautų, kurie šiuo metu yra įsikūniję vyriškame kūne ir galėtų išpildyti tradiciškai labiau moterišką rolę, būdami namuose ir rūpindamiesi vaikais. Ir taip pat gali būti gyvybės srautų, kurie yra įsikūniję moteriškame kūne, ir kuriems, kad galėtų išpildyti savo dangiškąjį planą, bus būtina prisiimti labiau vyrišką vaidmenį, aktyviau dalyvaujant visuomenėje ar versle.

Kai pakeliate savo sąmonę, tampate lankstesni ir pradedate žvelgti iš aukštesnės perspektyvos. Todėl galite pakilti virš tradicinio teisimo ir diskriminacijos, kurie tegali abiem konflikto pusėms sukurti karmą. Daugelis tradiciškai religingų žmonių, kurie smerkia homoseksualus, remdamiesi savo religiniais įsitikinimais ir ganėtinai fundamentalistine jų interpretacija, iš tiesų kuriasi karmą tai darydami, ir mes, žinoma, nenorime, kad karmą kurtųsi ir mūsų mokiniai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels