Tinkama medžiaga skaitymui apie teisingą dvasingumą

TEMOS: Jūsų sąmonė yra kaip upelis – neteisingi įsitikinimai yra kaip akmenys upelyje – transformuokite energiją ir išvyskite neteisingų įsitikinimų iliuzijas – prašykite ir gausite – ieškokite atviru protu – klausykite vidinio vedimo – nesiekite išvengti visų klaidingų idėjų

Klausimas: Kadangi dabar jau visiškai įsitikinau, jog šiandieninė krikščioniška Biblija yra labai iškraipyta ir atskiesta neteisingais mokymais, kokia būtų tinkamesnė medžiaga skaitymui apie teisingą dvasingumą? Turiu Nag Hamadi biblioteką ir užsisakiau tris gnostikų knygas iš viešosios bibliotekos. Ar taip pat egzistuoja budistų, induistų, konfucionistų ir taoistų rašytiniai šaltiniai, kuriuos būtų patartina skaityti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Svarbiausias dalykas, kurį galėtumėte suvokti apie dvasinį kelią, yra tai, jog tai yra labai individualus procesas. Kiekvienas žmogus yra unikalus individas. Kiekvienas žmogus nupuolė į žemesniąją sąmonės būseną ir todėl atitolo nuo vienovės su Kristaus AŠ.

Knygoje Kelionė Mistiniu Jėzaus Keliu palyginau žmogaus sąmonę su upeliu, energijos ir įžvalgų upeliu, tekančių iš Kristaus AŠ į sąmoningą protą. Kai gyvybės srautas nusileidžia į žemesniąją sąmonės būseną, jis neišvengiamai pradeda priimti tam tikrus klaidingus arba neišsamius įsitikinimus. Tai galima palyginti su į upelį metamais akmenimis. Kai į upelį įmetate didelį akmenį, už akmens pradeda kauptis dumblas ir sąnašos, galiausiai užtvenkiančios visą upelį.

Su daugeliu gyvybės srautų nutiko taip, kad per daugelį gyvenimų jie priėmė daugybę klaidingų įsitikinimų, privertusių juos generuoti nuodingas arba netobulas energijas savo pasąmonėje. Šie įsitikinimai yra tarsi akmenys, o iškreipta energija yra tarsi sąnašos, susikaupusios už akmenų. Ir tai iš tiesų užtvenkė sąmonės srautą, tekantį iš Kristaus AŠ, ir todėl žmogus nebeturi aiškaus ryšio su šiuo Kristaus AŠ.

Į dvasinį kelią galima žiūrėti kaip į procesą, per kurį gyvybės srautas turi įveikti savo netobulus įsitikinimus ir transformuoti nuodingas energijas, tuo būdu išvalydamas savo sąmonės srautą. Energijas galite transformuoti, naudodamiesi dvasinėmis technikomis, tokiomis kaip daugelis mūsų duotų įrankių.

Esminė dvasinio kelio dalis yra įveikti klaidingus įsitikinimus, o tą galima pasiekti, priimant aukštesnį įsitikinimą, kuris pakeistų neteisingą įsitikinimą. Vienas iš pagrindinių įrankių aukštesniam supratimui įgyti yra dvasinių mokymų studijavimas.

Kadangi kiekvienas žmogus yra unikalus individas, negaliu duoti bendrų rekomendacijų kokius dvasinius mokymus turėtų studijuoti konkretus asmuo. Turite atrasti dvasinius mokymus, kurie padėtų jums išspręsti jūsų konkrečius blokus ar neteisingus įsitikinimus. Galiu jus užtikrinti, kad posakiai „ieškokite ir raskite“ ir „prašykite ir gausite“ yra tikri pažadai.

Priežastis, dėl kurios tiek daug žmonių ieško, bet neranda, yra ta, kad jie ieško uždaru protu. Esminė žemesniosios sąmonės būsenos dinamika yra ta, kad ji verčia žmones įsikibus laikytis savo egzistuojančių įsitikinimų, kadangi šie įsitikinimai jiems suteikia komforto jausmą, saugumą ar netgi tapatumo jausmą. Esminis ingredientas dvasiniame kelyje yra tai, kad turite būti pasirengę atiduoti dalį šio saugumo jausmo, kad galėtumėte įgyti tikrą dvasinį augimą. Todėl tikras dvasios ieškotojas visada siekia peržengti savo egzistuojančius įsitikinimus, net jeigu tai sukeltų tam tikrą nesaugumą ar diskomfortą. Kitaip tariant, tikras ieškotojas visada renkasi augimą vietoj komforto.

Jeigu to nepamiršite, sugebėsite ieškoti atviru protu ir širdimi, ir kai tą darysite, galiu jus užtikrinti, kad jūsų Kristaus AŠ nukreips jus į tuos dvasinius mokymus, kurie jums šią akimirką reikalingi.

Prašau, neįkliūkite į sąstingio spąstus, kuomet imate manyti, kad turite studijuoti specifinį dvasinį mokymą (įskaitant ir šią svetainę) visą savo likusį gyvenimą. Jūsų dabartiniai pasąmonėje egzistuojantys įsitikinimai buvo sukurti per daugelį gyvenimų. Todėl jums gali prireikti studijuoti įvairius dvasinius mokymus, kad atrastumėte konkrečias idėjas, padėsiančias jums išsklaidyti tuos klaidingus įsitikinimus. Todėl labai noriu paraginti žmones visada išlaikyti atvirumą iš vidaus ateinantiems nurodymams.

Kai atversite savo protą, nustebsite, staiga atradę naują knygą ar idėją, kurie kažkokiu būdu jus traukia. Kai išmoksite atpažinti šį vidinį vedimą, šį švelnų barbenimą savo prote, sugebėsite akimirksniu paimti naują mokymą ir atrasti tą konkrečią jums reikalingą idėją. Kai kuriais atvejais, jums gali būti reikalinga tik viena idėja iš knygos, kurioje yra šimtai puslapių. Jeigu iš tiesų esate susiderinę su savuoju Kristaus AŠ, jums netgi gali pavykti atversti knygoje tą konkrečią vietą, kurią jums reikia perskaityti. Kitu atveju, nėra nieko blogo perskaityti visą ilgą knygą, kad atrastumėte tą vieną konkrečią idėją, kuri jums padėtų pakilti į aukštesnį lygį savo kelyje.

Rekomenduočiau pradėti nuo mokymų šioje svetainėje ir knygų, kurias perdaviau per šį pasiuntinį. Tačiau neapribokite savo studijų šiais šaltiniais. Taip pat yra verta studijuoti daugelį senųjų religijų, nes religija ilgai neišgyventų, jeigu joje nebūtų tam tikrų amžinų ir universalių elementų. Rekomenduočiau visiems dvasios ieškotojams bent elementariai susipažinti su Taoizmo pateikiamomis koncepcijomis, nes jos iš tiesų paaiškina esminį Dievo poliariškumą.

Tačiau vėlgi, nesustabarėkite. Leiskite savajam Kristaus AŠ parodyti jums jūsų sekantį žingsnį kelyje, ir šitaip padarysite greičiausią įmanomą progresą. Kitaip tariant, klausykite ne savo išorinio proto – klausykite širdies.

Taip pat atminkite, kad tai darydami iš tiesų ugdotės Kristaus įžvalgumą, kuris leis jums atskirti idėjas, paremtas Kristaus protu, nuo idėjų, kurios remiasi antikristo protu. Daugelis žmonių jau yra sugėrę daug idėjų, atėjusių iš antikristo proto, ir jums reikia išmokti jas atpažinti. Tuo tikslu gali prireikti perskaityti tam tikras knygas, kuriose esama klaidingų idėjų, kad galėtumėte jas atpažinti.

Noriu pasakyti, kad pradiniuose etapuose jums geriau būtų vengti knygų, kuriose pateikiamos klaidingos idėjos, tačiau, kai imsite vystyti savo įžvalgumą, jūs iš tiesų galite būti nukreipti perskaityti šias knygas, būtent dėl to, kad galėtumėte išmokti atskirti klaidingas idėjas. Todėl pernelyg nesijaudinkite dėl „teisingo dvasingumo.“ Turite skaityti knygas, kurios jums padėtų atpažinti klaidingas idėjas, kurias priėmėte šiame ar ankstesniuose gyvenimuose. Ir jūsų Kristaus AŠ puikiai žino, kur jus nukreipti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels