Tikrasis paėmimas į Dangų: Jėzus komentuoja knygų serijoje „Palikti“ dėstomas iliuzijas

TEMOS: Paėmimas į Dangų yra visiška fikcija – baime paremta krikščionybė – tamsos jėgų kūrinys – ekstremizmas ir fanatizmas – kas nutiktų, jeigu būtų pašalinti visi geri žmonės? – Dievas visiškai netrokšta sunaikinti Žemės – tvanas nesunaikino visų žmonių; tai buvo lokalus įvykis – Dievas nėra nei piktas, nei teisiantis – Dievas yra besąlyginė meilė – vienintelis tikras sprendimas yra žmonėms eiti keliu į Kristiškumą – krikščionybė aktyviai trukdo žmonėms sekti Jėzaus pavyzdžiu – žmonės patys kontroliuoja savo likimą ir Dievas nesikiša – Jėzus nesugrįš mūsų problemų spręsti – antikristas nėra vienas kažkoks asmuo – Kristus ir antikristas yra sąmonės būsenos, kurias gali įkūnyti žmonės – tiktai tuomet, kai daugelis žmonių įkūnys Kristaus sąmonę, ateis Dievo karalystė į Žemę

Klausimas: Mano draugės bažnyčia sako, kad Jėzus ateis vėl ir visi, kurie juo tiki, bus paimti į Dangų. Pastorius moko, kad šis paėmimas į Dangų įvyks iš karto su antruoju Jėzaus atėjimu. Jeigu jie vairuos mašiną, arba pilotuos lėktuvą, ar netgi, jeigu gimdys kūdikį, jie akimirksniu pakils, ir tuomet lėktuvas suduš, mašina toliau važiuos be jų, ir kūdikis turės gyventi be jų. Visi, kurie bus palikti, turės kentėti baisias kančias, kurios yra labai pažodiškai ir siaubingai interpretuojamos pagal Apreiškimų knygą. Ką Jėzus galėtų pasakyti apie šį paėmimą į Dangų, ir apie šią seriją knygų, pavadintų „Palikti,“ kurių autoriai yra Tim LaHaye ir Jerry B. Jenkins?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Neturiu jokių problemų, kad žmonės skaito šias knygas, kol jie supranta, kad tai yra religinės fikcijos kūriniai. Visgi turiu problemą dėl fakto, kad milijonai žmonių skaitė šias knygas ir pažodžiui patikėjo viskuo, kas jose yra rašoma, ir patikėjo, kad jose yra aprašomi tikrai galintys įvykti įvykiai, arba liko tokie pasimetę, perskaitę šias knygas, jog nebežino, kuo tikėti.

Noriu kai ką labai aiškiai pasakyti. Paėmimo į Dangų idėja, kaip ji yra aprašoma šioje knygų „Palikti“ serijoje, ir kaip apie ją kalba tam tikros fundamentalistinės bažnyčios, ypač Jungtinėse Valstijose, yra absoliuti fikcija. Ji neturi absoliučiai jokio pagrindo realybėje.

Būtų pernelyg švelnu sakyti, kad ši idėja yra paremta neteisinga Biblijos interpretacija. Realybėje, šią mąstyseną įkvėpė, netgi galėtume sakyti sukūrė, tamsos jėgos, sąmoningai mėgindamos, ir netgi galėčiau sakyti desperatiškai mėgindamos, išlaikyti didžiausią įmanomą krikščionių skaičių baime paremtame mąstyme, kuriame jie buvo įstrigę jau beveik 2000 metų.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, tai buvo viena didžiausių krikščioniškosios dispensacijos tragedijų, kad tradicinė krikščionybė buvo paversta baime grįsta religija, neigiančia faktą, jog kiekvienas žmogus turi potencialą eiti mano pėdomis ir įkūnyti asmeninį Kristiškumą. Tikroji problema su šia baime yra ta, kad ji verčia žmones įstrigti juodai baltame mąstyme. Tai paskatina ekstremistinį mąstymą, iš kurio labai lengva nueiti į fanatizmą, ką aiškiai galite matyti iš taip vadinamų krikščionių vykdytų žiaurumų, ar tai būtų buvusi inkvizicija, kryžiaus žygiai ar daugelis kitų žiaurumų, įskaitant ir dabartinį karą Irake.

Labai viliuosi, kad ši mano svetainė galės padėti žmonėms ištrūkti iš šios baime paremtos, viskas arba nieko, juodai baltos sąmonės būsenos, idant jie galėtų atrasti Kristaus sąmonės vidurio kelią. Norėčiau pasiūlyti keletą pastebėjimų tiems, kurie yra pasirengę apie tai pamąstyti ir siekti savo pačių atsakymų širdyje, užuot ieškoję šių atsakymų baime paremtose interpretacijose, kurias skleidžia pamokslautojai arba autoriai, neturintys Kristaus proto.

Dėl ko gi Dievui turėtų staiga prisireikti pašalinti visus gerus žmones iš Žemės planetos? Kai suvokiate mano duodamus mokymus šioje svetainėje ir faktą, kad viskas yra energija, suvokiate, jog egzistuoja fundamentalus ryšys tarp žmonijos sąmonės ir fizinės planetos. Kaip mėginu paaiškinti šioje svetainėje, vargai ir kančios, kuriuos matote šioje planetoje, yra tiesioginė pasekmė fakto, jog daugybė žmonių nupuolė į žemesniąją sąmonės būseną. Kaip Motina Marija paaiškina savo mokymuose, būtent ši žemesnioji sąmonės būsena yra gamtos kataklizmų priežastis: žemės drebėjimų, uraganų, tornadų, potvynių ir taip toliau.

Žemės planetoje rūsti realybė yra tokia, kad vienintelis dalykas, neleidžiantis įvykti planetinio masto kataklizmui, yra tai, kad šioje planetoje yra daug žmonių, pasiekusių aukštą sąmonės lygį – tam tikrą asmeninio Kristiškumo lygį. Šie žmonės, tikrąja to žodžio prasme, laiko pusiausvyrą, dvasinę pusiausvyrą, Žemės planetai. Jeigu šie žmonės staiga būtų pašalinti iš šios planetos, visa gamta ir fizinė materija akimirksniu pradėtų griūti. Tad, jeigu toks paėmimas į dangų, kaip jis yra aprašomas knygų serijoje „Palikti“, įvyktų, per keletą dienų pamatytumėte įvykstant tokį kataklizmą, kuris, tikrąja to žodžio prasme, nušluotų 90% visų žmonių (ir kitų gyvybės formų) nuo šios planetos paviršiaus.

Esmė ta, kad, jeigu toks paėmimas į Dangų, kaip jis yra vaizduojamas šiose knygose ir kaip apie jį skelbia tam tikros fundamentalistinės bažnyčios, iš tiesų įvyktų, Žemė akimirksniu nustotų būti tinkama platforma gyvybės srautų dvasinei evoliucijai. Kitaip tariant, visa šių knygų daroma prielaida apie tai, kas nutiks tiems, kurie bus palikti, nustoja savo aktualumo, nes po kataklizmo liktų labai mažai žmonių.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, Žemės planeta buvo sukurta tik dėl vieno tikslo – suteikti gyvybės srautams platformą jų dvasinei evoliucijai. Dievas visiškai netrokšta sunaikinti šią planetą, nes tai būtų priešinga tikslui suteikti gyvybės srautams galimybę augti dvasiškai, mokantis iš savo veiksmų pasekmių.

Žinau, kad daugeliui krikščionių nuo vaikystės buvo diegiama baimė, kad Dievas staiga gali nužudyti visus žmones, kaip yra rašoma biblijinio tvano istorijoje. Tad leiskite man pasinaudoti šia galimybe ir atvirai jums pasakyti, kad biblijinis tvanas nesunaikino visų žmonių šioje planetoje, palikdamas tik Nojaus šeimą. Biblijinis tvanas iš tiesų įvyko, tačiau tai buvo lokalus įvykis, ir milijonai žmonių šioje planetoje šio tvano visiškai nepatyrė.

Bazinės žinios apie genetiką turėtų jums parodyti, kad, jeigu šioje planetoje staiga liktų tik keletas žmonių, genofondas būtų toks siauras, jog jie labai greitai išmirtų dėl įgimtų defektų. Beje, tai taip pat galioja ir Rojaus Sodo istorijai, ir tai jums rodo, kad Žemėje buvo daugiau žmonių, ne tik Adomas su Ieva.

Noriu labai aiškiai pasakyti, kad Dievas neturi visiškai jokio troškimo sunaikinti šią planetą ar sunaikinti žmoniją. Tai nereiškia, kad Žemei negali tekti pereiti sunkių išmėginimų, kurių metų gamtos kataklizmai vyktų didesniu mastu, nei šiuo metu matote (tačiau ir jūsų dabar regimi kataklizmai taip pat jau yra pakankami išmėginimai). Tai yra įmanoma dėl to, kad dabar esame pereinamajame laikotarpyje tarp dviejų dvasinių ciklų arba amžių, kaip paaiškinama kitur. Jeigu žmonės neatliks būtinų pokyčių sąmonėje, kaip paaiškina Motina Marija, pasekmė bus gamtos kataklizmai arba karai, kurie jėga sugriaus senuosius mąstymo įpročius.

Tačiau, kaip paaiškinu šioje svetainėje, tai nėra Dievo bausmė. Žmonės tiesiog patys save baudžia, nuolatos eidami prieš fundamentalius įstatymus, kuriais naudodamasis Dievas sukūrė Žemės planetą. Todėl žmonės kuriasi tokią didelę negatyvios energijos naštą, jog ji galiausiai priverčia fizinę planetą pradėti griūti.

Kaip yra paaiškinama mano mokyme apie faktą, jog žmonės gali susikurti netikrą Dievą, tikrasis Dievas nėra piktas ir teisiantis Dievas. Dievas yra besąlyginės meilės Dievas. Dievas davė žmonėms laisvą valią, ir jeigu jie nenori klausytis mokymų apie besąlyginę meilę ir universalų dvasingumą, tuomet žmonės turi mokytis, pamatydami savo veiksmų pasekmes. Būtent dėl to, kad Dievo meilė yra besąlyginė, Dievas leis žmonėms susinaikinti, jeigu jie primygtinai norės tai daryti. Priežastis yra ta, kad tai yra vienintelis būdas, kuriuo žmonės gali pasimokyti.

Galėtume sakyti, kad šiuo metu žmonija plaukia laivu, kuris leidžia vandenį. Akivaizdu, jog tikrasis sprendimas šiai problemai yra atrasti skyles laivo korpuse ir užkimšti šias skyles. Vienintelis būdas tai padaryti yra kritinei masei žmonių atrasti, priimti ir nuspręsti eiti vidiniu dvasiniu keliu, kurį aprašau šioje svetainėje ir kurį skelbiau prieš 2000 metų tiems, kurie turėjo ausis girdėti. Nesakau, kad ši svetainė yra vienintelė vieta, kurioje galite atrasti šio vidinio kelio aprašymą, nes jį iš tiesų galima atrasti visose didžiosiose religijose, o taip pat ir daugelyje kitų vietų. Ir vis dėlto, vienintelis dalykas, galintis sustabdyti laivo skendimą, yra tai, kad kritinė masė žmonių imtų rimtai ir ryžtingai stengtis įkūnyti asmeninį Kristiškumą.

Tragedija, kurią matau šiandieninėje krikščionybėje, yra ta, kad didžioji dauguma krikščionių buvo užprogramuoti žaltiškais melais, dėl kurių jie atstumia savo potencialą įkūnyti Kristiškumą. Jiems nuo pat vaikystės buvo diegiama atstumti Kristų savyje, o tai reiškia, kad jie taip pat atstumia Kristų manyje, nes ką padarėte vienam iš šių mažiausiųjų mano brolių, įskaitant ir jus pačius, man padarėte.

Deja, idėja apie paėmimą į dangų ir apie antrąjį Kristaus atėjimą tik dar labiau sustipriną šią mąstyseną, įstumdama žmones į baimės būseną, kurioje jie tiki neturintys absoliučiai jokios galios kontroliuoti savo likimą. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, Dievas žmonėms davė laisvą valią, ir todėl Dievas visiškai nekontroliuoja Žemės likimo. Tik nuo pačių žmonių priklauso, ar jie išgelbės šią planetą, ir jie tai tegali padaryti, pasiekdami aukštesnę sąmonės būseną, nei toji, kurią jie šiuo metu sugeba matyti.

Tuo nenoriu pasakyti, kad milijonai krikščionių, kurie stengiasi gyventi gerą gyvenimą, nepadeda gerinti situacijos šioje planetoje. Deja, tai, ką jie daro, galima palyginti su žmonėmis, kurie naudojasi kibirais, semdami vandenį iš skęstančio laivo. Problema yra ta, kad vandens nešimas kibirais niekaip nepadeda užkimšti skylių laivo korpuse, ir todėl vanduo ir toliau į jį sunkiasi. Ir šiuo metu vandens pribėga daugiau, nei krikščioniai šioje planetoje jo išneša.

Būtent dėl to man reikia, kad kai kurie iš šių krikščionių, tie, kurie teigia esantys mano pasekėjai ir kurie nebijo klausyti mano Gyvojo Žodžio savo širdyje, paliktų juodai baltą mąstymą ir prisiimtų atsakomybę už savo išganymą ir už planetos išganymą. Man reikia, kad jie pabustų ir imtų dėti pastangas įkūnyti Kristaus sąmonę, kuri užkamšys skyles laivo korpuse ir neleis jam nuskęsti.

Taip pat noriu pasakyti, kad ši knygų serija „Palikti,“ netiksliai vaizduoja antrąjį Kristaus atėjimą. Kaip paaiškinu kitur, aš staiga nepasirodysiu danguje ir neišspręsiu visų žmonijos problemų. Žmonės turi patys panaikinti tai, ką sukūrė.

Kita problema su šiomis knygomis yra trečiojo antikristo vaizdavimas, teigiant, kad tai bus vienas asmuo. Tai paprasčiausiai nėra tiesa, kad bus vienas asmuo, kuris reprezentuos antikristą ir bus vienas asmuo, kuris pasirodys kaip Kristus. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, antrasis Kristaus atėjimas reiškia, kad didelis skaičius žmonių priims kelią į Kristiškumą ir įkūnys individualią Kristaus sąmonę. Situacijos realybė yra tokia, kad iš tiesų egzistuoja universalus Kristaus protas, kuris šiame pasaulyje gali būti išreiškiamas tiktai per individualų Kristiškumą.

Lygiai taip pat egzistuoja ir universalus antikristo protas, ir jis taip pat turi būti išreiškiamas šiame pasaulyje per individualius žmones. Todėl kiekvienas žmogus turi potencialą įkūnyti Kristaus sąmonę, ir kiekvienas žmogus turi potencialą įkūnyti antikristo sąmonę. Kiekvienas žmogus, kuris sieks Kristaus sąmonės, taps antrojo Kristaus atėjimo dalimi. Kiekvienas žmogus, kuris sieks antikristo sąmonės, arba šiai sąmonei nesipriešins, taps antikristo atėjimo dalimi.

Beje, į tai taip pat įeina kai kurie žmonės, kurie mano esantys geri krikščioniai, tačiau yra taip stipriai įstrigę baime paremtame požiūryje į religiją, kad skleidžia stabmeldiškus melus apie mane, kuriuos iš tiesų sukūrė antikristo sąmonė, tyčia mėgindama sutrukdyti tikram antrajam Kristaus atėjimui – Kristaus atėjimui jumyse.

Ar suvokiate mano mintį? Ši knygų „Palikti“ serija ir daugelis tradicinių krikščioniškų doktrinų skleidžia melą, kad žmonės nėra atsakingi už savo pačių situaciją. Šios idėjos iš tiesų sako, kad žmonės nieko negali padaryti, kad šią situaciją pakeistų, nes problemos yra sukeltos vieno antikristo, ir jas išspręs vienas Kristus. Tačiau realybė yra tokia, kad problemas šioje planetoje sukėlė faktas, jog praktiškai visi žmonės, laikas nuo laiko, įkūnija antikristo sąmonę. Ir šios problemos bus išspręstos tik tuomet, kai kritinė masė žmonių nuspręs įkūnyti Kristaus sąmonę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels