Eckhart Tolle mokymai apie ego

TEMOS: Eckhart Tolle yra tikras mokytojas – mokymai pagal gyvenimo patirtį – didžioji dauguma žmonių nėra pasirengę spontaniškam persilaužimui – jiems reikalingas laipsniškas kelias – vertingos įžvalgos apie ego

Klausimas: Norėčiau žinoti, ką Jėzus mano apie Eckhart Tolle mokymus. Suprantu, kad tikriausiai gaunate tūkstančius klausimų apie tą ar aną dvasinį mokytoją ar mokymą, tačiau šį klausimą užduodu specifiškai dėl Švedijoje perduoto diktavimo. Jėzus rekomendavo mums studijuoti ir kitus mokymus apie ego. O Eckhart Tolle parašė dvi knygas: „Šios akimirkos jėga“ ir „Naujoji žemė,“ ir abiejose šiose knygose yra daug kalbama apie ego ir dualistinę sąmonę.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Laikau Eckhart’ą tikru dvasiniu mokytoju, darančiu tai, ką turėtų daryti, tai yra, mokančiu pagal savo gyvenimo patirtį ir sąmonės būseną. Jeigu šios svetainės lankytojai pajus vidinį paraginimą studijuoti kurią nors iš jo knygų, jie, žinoma, turėtų paklausyti šio paraginimo. Ir vis dėlto nesiruošiu rekomenduoti visiems šios svetainės lankytojams skaityti šias knygas, ir leiskite man paaiškinti, kodėl kai kuriems žmonėms į šias knygas reikėtų žiūrėti atsargiai.

Eckhart’as pasakoja, kaip jis patyrė dvasinį lūžį, spontaniškai iškėlusį jį į aukštesnę sąmonės būseną. Todėl jis moko, remdamasis šia patirtimi, ir iš esmės ignoruoja būtinybę eiti laipsnišku, sistematišku keliu. Jis mėgina savo skaitytojus atvesti prie patirties, kuri būtų panaši į jo paties, ir jis tai daro, dalindamasis įžvalgomis, kurias gavo po šio persilaužimo.

Ir po visu tuo slypi prielaida, kad, jeigu žmonės gaus teisingas įžvalgas, jie patirs spontanišką nubudimą, tokį patį, kokį patyrė jis. Tai iš tiesų gali įvykti, tačiau tiktai tiems žmonėms, kurie yra arti to sąmonės lygmens, kuriame buvo Eckhart’as, prieš išgyvendamas savo nubudimą. Tačiau didžioji dauguma žmonių šioje planetoje nėra tame lygmenyje, ir todėl jokie įžvalgų kiekiai nepadės „spontaniškai“ jų pažadinti.

Noriu aiškiai pasakyti, kad tai nereiškia, jog sakau, kad žmonės neturėtų skaityti Eckhart’o knygų. Tiesiog sakau, kad šios svetainės lankytojams reikėtų naudotis čia gautomis įžvalgomis, studijuojant bet kokį dvasinį mokymą. Ir tikiuosi, kad žmonės kiek tik įmanoma stengsis paklausyti mano mokymų apie būtinybę siekti pusiausvyros. Jeigu dar nesuvokėte, kad dažnai kalbu apie pusiausvyrą, tuomet rekomenduoju jums dar kartą išstudijuoti svetainę ir atkreipti dėmesį, kaip dažnai kalbu apie pusiausvyrą kaip apie svarbiausią dvasinio augimo sąlygą. Ypač jums rekomenduoju perskaityti mano du mokymus apie juodai baltą ir pilką mąstymą.

Tačiau tai pasakius, nekyla net klausimų, kad Eckhart’as pateikė daug vertingų įžvalgų apie ego ir dualistinę sąmonę. Visuose lygmenyse esantys žmonės gali gauti naudos iš šių įžvalgų, tačiau jums reikia išlikti realistiškais ir neapleisti sistematiško požiūrio į dvasinį augimą, vietoj jo imant vaikytis stebuklingų įžvalgų, kurios jus staiga paverstų nušvitusia būtybe. Yra daug geriau dirbti metodiškai ir leisti spontaniškam nubudimui įvykti – spontaniškai. Mėginimas paimti dangų jėga dar nė vienam nepadėjo ištrūkti iš ego gniaužtų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels