Baird T. Spalding „Tolimųjų Rytų Mokytojų gyvenimas ir mokymai“

TEMOS: Ar viskas knygoje yra tikra? – ar tai svarbu? – pasakojimai dažnai išplečia žmonių vaizduotę – Spalding’as buvo labai intuityvi, tačiau sudėtinga asmenybė – knygos rodo tikslą, tačiau neparodo jokio kelio į šį tikslą

Klausimas: Neseniai perskaičiau istoriją apie Baird Spalding, knygų serijos „Tolimųjų Rytų Mokytojų gyvenimas ir mokymai“ autorių, kurias dauguma mūsų, einančių dvasiniu keliu, vidiniu vedimu buvome paskatinti perskaityti. Žurnalo straipsnyje buvo užsiminta, kad yra abejonių dėl Spalding’o išsakytų teiginių apie savo patirtis. Knygoje jis teigia gimęs 1857 metais, o jo aprašomi įvykiai nutiko paties XIX amžiaus pabaigoje. Jam mirus motelio kambaryje 1953 metais, pas jį buvo rastas vairuotojo pažymėjimas, kuriame buvo parašyta, kad jis gimė 1904 metais gegužės 28 dieną, ir jis taip pat paliko dideles skolas ir nė trupučio pinigų. Ir čia slypi misterija. Pagal vieną pasakojimą, Spalding’as tariamai buvo įsikūnijęs trijuose gyvybės srautuose – savo senelyje, kuris tariamai patyrė kai kuriuos iš tų aprašomų įvykių, sename kalnakasyje ir mažame vaike. Norėčiau sužinoti, kokia yra tikroji šių knygų istorija ir kiek autentiškos yra šios knygos. Mane šios knygos labai įkvėpė.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Egzistuoja priežastis, kodėl tau, ir tokiai daugybei kitų dvasios ieškotojų ši knygų serija „Tolimųjų Rytų Mokytojų gyvenimas ir mokymai“ pasirodė tokia įkvepianti. Egzistuoja priežastis, kodėl šios knygos buvo populiarios tarp dvasios ieškotojų daugelį dešimtmečių ir tebėra populiarios dar ir šiandien. Priežastis yra ta, kad knygose iš tiesų yra pateikiami autentiški mokymai apie universalų dvasinį kelią, transcenduojantį visas religijas. Knygose taip pat yra pateikiami autentiški mokymai apie pakylėtųjų mokytojų egzistavimą, kaip apie grupę dvasinių būtybių, pašventusių savo gyvenimą dvasiniam žmonijos augimui. Todėl knygos gali tarnauti kaip įrankis vidinei atminčiai pažadinti, kurią dauguma dvasios ieškotojų nešiojasi gyvybės srauto lygmenyje.

Kas liečia knygų autentiškumą, viskas priklauso nuo to, ką turite omenyje sakydami autentiškumas. Prisiminkite garsiąją knygą „20 000 mylių po vandeniu,“ kurią parašė Žiulis Vernas. Knyga aprašo įvykius, kurie tariamai vyko XIX amžiaus viduryje. Jis aprašo didelį povandeninį laivą, kuris tuo metu buvo iš viso negirdėtas dalykas. Be to, šis povandeninis laivas turėjo neišsenkantį energijos šaltinį, labai panašų į šiandieninius atominius reaktorius. Tokio energijos šaltinio žmonės net įsivaizduoti negalėjo anais laikais, nes, kol nebuvo paskelbta Einšteino reliatyvumo teorija 1905 metais, žmonės net įsivaizduoti negalėjo, kad įmanoma išgauti atome saugomą energiją. Ar iš tiesų egzistavo atominis povandeninis laivas XIX amžiaus viduryje? Akivaizdu, kad ne. Vis dėlto, reikėtų pamąstyti, ar šis povandeninis laivas, ir daugelis kitų futuristinių fenomenų, aprašomų Žiulio Verno knygose, tebuvo autoriaus vaizduotės vaisius, o gal jis iš tiesų gavo įkvėpimą iš aukščiau?

Lygiai taip pat, negi iš tiesų svarbu šiandieniniame pasaulyje, ar iš tiesų buvo tokia ekspedicija, kaip toji, kuri yra aprašoma Baird T. Spalding knygoje? Jeigu sugrįžtumėte į tuos laikus, kuomet buvo parašytos šios jo knygos, pamatytumėte, kad tuo metu buvo rašoma daugybė knygų apie keliones ir atradimus, kurie iš tiesų niekada nevyko. Vis dėlto, šie aprašymai iš tiesų tarnavo kilniam tikslui – žmonių proto horizontų išplėtimui.

Tai iš tiesų buvo pakylėtųjų mokytojų plano dalis, nes XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje mes siekėme išplėsti žmonijos sąmonę, skatindami ją mąstyti apie tai, kas yra įmanoma materialiame pasaulyje. Iš dalies tai darėme įkvėpdami naujus mokslo atradimus, tokius kaip Einšteino teorija ir kvantinė fizika, tačiau taip pat tai darėme įkvėpdami įvairias fantastines knygas, kurios iš tiesų padėjo plėsti žmonių proto dėžutes. Mes tą darėme, norėdami padėti pamatą dar didesniam žmonijos sąmonės išplėtimui, kurio siekiame dabartiniais laikais ir kurio siekiame jau ne vieną dešimtmetį per savęs tobulinimo ir Naujojo Amžiaus judėjimus. Vėlgi, mes dirbame su daugeliu skirtingų lygmenų, siekdami išplėsti žmonių proto horizontus ir padėti jiems pamatyti, kas yra įmanoma už materialaus pasaulio ribų.

Knygose „Tolimųjų Rytų Mokytojų gyvenimas ir mokymai“ yra daug medžiagos, kurią iš tiesų įkvėpė keletas pakylėtųjų mokytojų, dirbusių su Baird Spalding. Todėl galėtume sakyti, kad Spalding’as tarnavo pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniu. Deja, Spalding’as buvo sudėtinga asmenybė ir sužeistas gyvybės srautas. Naudotis juo galėjome dėl jo intuicinių gebėjimų, dėl jo jautrumo už materialios karalijos egzistuojančioms energijoms. Tačiau tai taip pat tapo kliūtimi jo asmeniniam augimui, nes jam darėsi vis sunkiau suvokti, kas tikra, o kas netikra, kas yra jo dalis, o kas ne jo dalis.

Deja, tai tapo kliūtimi per jį perduoti aukštesnius mokymus, kurie potencialiai galėjo būti per jį perduoti. Vis dėlto, jis nusipelno pagyrimo už tai, kad atnešė seriją knygų, kuriose pateikiami mokymai galioja ir šiandien. Jis nusipelno pagyrimo už savo tarnystę, per kurią siekė padėti apšviesti daugelį dvasios ieškotojų apie pakylėtųjų mokytojų egzistavimą ir apie dvasinį kelią, esantį aukščiau visų religijų.

Žvelgiant iš mano perspektyvos, knygos „Tolimųjų Rytų Mokytojų gyvenimas ir Mokymai“ turi tik vieną trūkumą. Jeigu pamąstysite apie knygose pateikiamą žinią, pamatysite, kad tikslas yra plėsti žmonių sąmonę. Mes ketinome vėliau per Spalding’ą perduoti mokymus, kurie parodytų žmonėms praktiškesnį kelią, kuriuo būtų galima eiti. Kadangi to neįvyko, knygos iškelia viziją apie meistriškumą, kurį žmonės gali pasiekti, neduodamos jokio logiško ir sistematiško kelio, kuriuo eidami jie galėtų pasiekti šį aukštesnės sąmonės tikslą.

Kitaip tariant, kai perskaitėte knygas, kur jums toliau eiti? Ar turėtumėte keliauti į Indiją ir Tibetą ir klajoti po kalnus tikėdamiesi, kad vieną dieną šie iškilūs dvasios mokytojai staiga jums pasirodys? Kaip jums nusigauti iš ten, kur dabar esate savo sąmonėje, iki ten, kur savo sąmonėje yra šie mokytojai? Tai paaiškina, kodėl mes, pakylėtieji mokytojai, siekiame duoti žmonėms labiau sistematišką kelią. Dvasinių įrankių skyrelis yra tik vienas iš mūsų tokių mėginimų, ir drįstu sakyti, jog jame yra pateikiami labai praktiški įrankiai Kristaus sąmonei pasiekti.

Taip pat noriu pasakyti, kad daugelis vietų ir įvykių, aprašomų šiose knygose, nėra ir niekada nebuvo materialiame dažnių spektre vykę įvykiai ar vietovės. Tai yra aprašymai to, kas egzistuoja ir vyksta dvasiniuose pakylėtųjų mokytojų ašramuose. Vėlgi, formatas, kuriame mokslininkų komanda leidžiasi į tyrinėjimų ekspediciją, buvo pasirinktas dėl to, kad tuomet tai atitiko tą sąmonės lygį, kurį žmonija turėjo XX amžiaus pradžioje. Mokslas ir technologijos buvo pagrindinis žmonių pasaulėžiūros plėtimo įrankis tuo metu, ir žmonės žavėjosi vis dar neištyrinėtais fizinės planetos regionais.

Galėtume sakyti, kad „Tolimųjų Rytų Mokytojų gyvenimas ir mokymai“ knygų serija buvo mėginimas padėti žmonėms atlikti šuolį iš mokslinės pasaulėžiūros, teikiančios universalų požiūrį į materialų pasaulį, į naują dvasinę pasaulėžiūrą, išeinančią už tradicinės religijos ribų ir suteikiančią universalų požiūrį į dvasinį pasaulį. Šią savo misiją šios knygos atliko ganėtinai sėkmingai, nors dabartiniame amžiuje galima duoti daug daugiau, ką ir galite matyti šios svetainės puslapiuose.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels