AŠ ESU Mokymai

TEMOS: Knygos perduotos tam tikru metu – šiandien gali būti duota daugiau mokymų – šiandien duodamas žemiškesnis mokymas – iššūkis šiandien yra atnešti dvasingumą į savo kasdieninį gyvenimą

Klausimas: Ar yra koks patarimas, kurį galėtum mums duoti, ryšium su AŠ ESU Mokymais [kuriuos išleido Sen Žermeno Leidykla], jų taikyme ir įsisavinime? O gal šalia to norėtum dar ką nors pridurti.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

AŠ ESU Mokymai yra nuostabios knygos, perduotos iš Sen Žermeno širdies. Jose iš tiesų yra perduodami nuostabūs mokymai apie AŠ ESU Esatį. Tačiau kaip ir su visais laipsniško apreiškimo elementais, jie buvo perduoti tam tikru metu. Ir kai jie buvo perduoti, jie buvo specifiškai pritaikyti tam sąmonės lygmeniui, kurį žmonija turėjo XX-ojo amžiaus trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiuose.

Anuomet žmonėms buvo sunkiau priimti idėją, kad Dievo karalystė yra jų viduje. Todėl daugelis koncepcijų, kurias duodame šiandien, negalėjo būti perduotos anuo metu, nes žmonija nebuvo tam pasirengusi. Dėl to AŠ ESU Mokymai gali sukelti jums įspūdį, kad AŠ ESU Esatis yra taip aukštai virš jūsų, jog gali atrodyti jums nepasiekiama. Tai nėra dėl to, kad kas nors būtų ne taip su AŠ ESU Mokymais, tiesiog jie buvo perduoti tokiu metu, kuomet žmonija dar nebuvo pasirengusi aukštesniam mokymui, kad AŠ ESU Esatis yra jūsų dalis, tai reiškia, kad Sąmoningasis AŠ yra jos tąsa, ir kad galiausiai jums reikia pasiekti tašką, kuomet nustotumėte manyti, jog AŠ ESU Esatis yra daug aukščiau už jus, bei pradėtumėte suvokti, jog tai yra tikrasis jūsų aš, ir kad jūs esate šio aš dalis.

Šį mokymą aš atėjau atnešti prieš 2000 metų, kai sakiau, kad Dievo karalystė yra jumyse ir kad aš ir mano Tėvas esame viena. Turėjau tikslą padėti pamatą šiam amžiui, kuomet žmonės galės pakilti aukščiau ir galiausiai sugebės paleisti išorinio Dievo įvaizdį, kuris tūkstančius metų buvo dominuojantis įvaizdis žmonijos religijose.

Labiau pažengę šiandieniniai dvasios ieškotojai yra pasirengę tikrajam mokymui. Šiandieniniai dvasios ieškotojai yra pasirengę tikrajam mokymui, kad Dievas yra jumyse, nes viskas yra sukurta iš Dievo Esybės. Tad taip, iš tiesų rekomenduoju žmonėms perskaityti ir išstudijuoti AŠ ESU Mokymus, bet įgysite gilesnį jų suvokimą, jeigu turėsite omenyje mokymą, kad AŠ ESU Esatį turite atrasti savyje.

Taip pat turite žinoti, kad AŠ ESU Mokymuose yra pateikiami vidinių Brolijos ašramų aprašymai. Ir nors šie aprašymai yra teisingi, jie gali pasirodyti esantys labai toli nuo jūsų įprastinės, kasdieninės patirties. Vėlgi, tai buvo būtina ankstesniuose amžiuose vidiniams prisiminimams pažadinti. Tačiau šiandien, kaip matote, duodame daug žemiškesnį, daug tiesmukiškesnį dvasinį mokymą, nes brandiems dvasios ieškotojams jau nebėra būtinos fantastinės istorijos apie kitas karalijas.

Tikrasis šio amžiaus iššūkis yra ne tik susiderinti su dvasine karalija, bet atnešti šią dvasinę karaliją į savo kasdieninį gyvenimą ir sąmonę, idant išreikštumėte ją visose savo veiklose. Gyvenate joje. O kad galėtumėte tai pasiekti, turite paleisti bet kokį jausmą, jog Dievas yra už jūsų ribų, ar kad jūs esate čia, o ta tokia nuostabi dvasinė karalija yra ten, jums nepasiekiama.

Tai yra perėjimas nuo Žuvų sąmonės į Vandenio sąmonę. Ir šis perėjimas taip pat reiškia, jog savo dėmesį atitraukiate nuo išorinės religijos ar išorinio Dievo įvaizdžio ir imate koncentruoti jį į Dievą viduje, į Dievo karalystę jumyse.

Ir vėlgi, kas gali atlikti šį perėjimą? Tiktai Sąmoningasis AŠ gali atlikti šį perėjimą, įsisąmonindamas, jog yra Dievo individualizacija. Tik laikinai esate įstrigę šioje planetoje, ir įstrigę joje esate tik dėl to, kad renkatės susitapatinti su šio pasaulio dalykais. Jūs iš tiesų esate nuostabi dvasios būtybė, ir kai imsite tapatinti save su didesniuoju AŠ, kuriuo esate, atnešite dangų į Žemę. Ir tai yra tikslas. Tai visada buvo tikslas, tačiau žmonija nebuvo pasirengusi. Tačiau dabar jūs esate ant lūžio taško, kuomet vis daugiau ir daugiau žmonių sugebės priimti šią amžinąją realybę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels