Ar knyga „Stebuklų kursas“ yra iš pakylėtųjų mokytojų?

TEMOS: Joje esama daug tikrų mokymų – bet kuris mokymas yra duodamas per pasiuntinio sąmonę – turite peržengti kurso ribas – nėra teisinga sakyti, kad pasaulis netikras – žmonės dalyvauja pasaulio bendrakūrime – pasauliui nėra skirta išnykti, jam yra skirta tapti Dievo karalyste – sekite savo vidiniu vedimu

Klausimas: Prieš keletą metų susidomėjau knyga „Stebuklų kursas“ ir ėmiau šią knygą studijuoti, bet po to staiga praradau susidomėjimą ir nusprendžiau nebesekti šiuo mokymu. Vėliau man vienas pakylėtųjų mokytojų mokinys pasakė, kad šis mokymas yra tik 90% tikslus (arba teisingas). Ar šis populiarus mokymas iš tiesų perduoda tikrus pakylėtųjų mokytojų mokymus?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Knygoje Stebuklų kursas iš tiesų esama teisingų idėjų, kaip ir daugelyje kitų religijų bei dvasinių mokymų. Daugelis žmonių, ypač Naujojo Amžiaus judėjime, pasinaudojo šiuo kursu, kad įgytų gilesnį supratimą apie dvasinį kelią ir apie mano tikrąjį, vidinį mokymą. Pažinsite juos iš vaisių, ir Stebuklų kursas padėjo daugeliui žmonių.

Esi teisus, sakydamas, kad kursas nėra 100% tikslus, tačiau galiu jums pasakyti, kad nė vienas materialiame pasaulyje egzistuojantis dvasinis mokymas nėra 100% tikslus.

Dvasinis mokymas visada yra perduodamas per įsikūnijime esančio žmogaus sąmonę. Todėl šis dvasinis mokymas neišvengiamai bus paveiktas pasiuntiniu dirbančio žmogaus sąmonės. Kai kuriais atvejais, kaip paaiškinau kitur, asmeninės pasiuntinio ambicijos gali paveikti dvasinį mokymą ar netgi iškreipti žinią. Tačiau net ir tuomet, kai pasiuntinys neturi jokių ambicijų, žmogaus sąmonės turinys vis tiek paveiks dvasinį mokymą.

Pavyzdžiui, kai kalbu per Kimą, turiu naudotis žodžiais ir sąvokomis, kurie yra jo žodyne ir sąmonėje. Man būtų labai sunku per jį perduoti prasmingą mokymą tema, apie kurią jis nieko neišmano. Kitaip tariant, kuo daugiau pasiuntinys supranta apie tam tikrą klausimą, tuo gilesnį ir prasmingesnį dvasinį mokymą galima perduoti per šį pasiuntinį. Ir kuo laisvesnis yra pasiuntinys nuo bet kokių asmeninių ambicijų, tuo tyresnį dvasinį mokymą galima perduoti per šį pasiuntinį.

Pasiuntinė, kuri perdavė knygą Stebuklų kursas, nebuvo dvasingumu domėjęsis žmogus. Jos tikėjimo sistema buvo paremta moksliniu materializmu. Tai nebūtinai buvo trūkumas, kadangi tuo būdu šis Kursas buvo patrauklesnis toje proto būsenoje esantiems žmonėms. Tačiau, kadangi pasiuntinys neturėjo išorinių žinių ar gilaus vidinio supratimo apie dvasines koncepcijas, tai uždėjo limitą tam, ką buvo galima per ją perduoti. Tai sakydamas, jokiu būdu nenoriu kritikuoti pasiuntinio, nes ji iš tiesų nusipelno pagyrimo už šio kurso atnešimą ir už tai, kad buvo pasirengusi atidėti į šalį savo skepticizmą ir, nepaisant viso to, perduoti šią medžiagą. Tiesiog pateikiu akivaizdų faktą.

Bet kokio dvasinio mokymo tikslas yra paskatinti sąmonės transformaciją. Jeigu Stebuklų kurso pasiuntinė būtų iki galo priėmusi šią sąmonės transformaciją, kursas būtų galėjęs būti daug gilesnis ir tyresnis. Todėl kurso studentams yra svarbu suprasti būtinybę išeiti už kurso ribų – ką daugelis iš jų jau ir padarė.

Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad kai kurios idėjos kurse nėra visiškai tikslios ar išbaigtos. Jame trūksta kai kurių detalių, o tai kelia sumaištį nepatyrusiems mokiniams. Be to, svarbu suprasti, kad kursas pats savaime nėra išbaigtas. Jis tėra tik vienas laipsniško progreso pavyzdys, ir kurso mokiniai galėtų gauti naudos studijuodami ir kitus šaltinius.

Vienas netikslios idėjos pavyzdys, yra kurse egzistuojantis teiginys, kad materialus pasaulis nėra tikras. Jis nebuvo sukurtas Dievo, nes Dievas egzistuoja už laiko ir erdvės ribų. Todėl, kurso teigimu, pasaulis yra ego suvokimo produktas, ego tikėjimo atskirtimi nuo Dievo padarinys. Ir nors šioje idėjoje yra tiesos, kad pasaulį labai stipriai veikia žmonių suvokimas, nėra teisinga sakyti, kad pasaulį sukūrė išskirtinai žmonių suvokimas. Žemės planetą sukūrė septynios dvasinės būtybės, kurias Biblija vadina Elohimais. Jos sukūrė tobulai subalansuotą planetą, ir jos bazinė matrica nebuvo fundamentaliai pakeista. Tačiau po to, kai žmonės nupuolė į žemesniąją sąmonės būseną, žmonės savo kūrybinėmis proto galiomis iš tiesų sukūrė netobulą sluoksnį, didžiąja dalimi uždengusį pirminę Elohimų matricą.

Šis sluoksnis iš tiesų nėra tikras, nes neatitinka Dievo įstatymų ir todėl nėra tvarus. Tačiau kol kas jis yra tikras ta prasme, kad yra sukurtas iš iškreiptos energijos. Ši energija niekur tiesiog nedings, net jeigu visi žmonės staiga pasiektų Kristaus sąmonę. Dabartinės netobulos sąlygos buvo sukurtos per laiką, naudojant iškreiptą energiją, todėl prireiks laiko ir pastangų sugrąžinti energijos vibracijas į jos pirminį tyrumą.

Kitaip tariant, nors yra labai svarbu, kad žmonės ištrūktų iš atskirties jausmo, kuris kyla iš ego, tai neprivers fizinio pasaulio išnykti. Ir tai savaime nesugrąžins Žemės į jos pirminę tyrumo būseną. Dievas materialų pasaulį sukūrė kaip savo Esybės tąsą. Jam yra skirta tapti Dievo karalystės tąsa, tačiau tai galės įvykti tik tuomet, kai Dievo individualizacijos – žmonės – iki galo įsisąmonins jiems skirtąją bendrakūrėjų su Dievu rolę. Kitaip tariant, dvasinio augimo tikslas nėra priversti pasaulį išnykti; tikslas yra pakylėti pasaulį (pakylėti jo vibracijas), kad jis taptų vertas tapti viena iš buveinių mano Tėvo namuose.

Kas liečia antrąją tavo klausimo dalį, tikrasis dvasinio mokymo tikslas yra padėti jums užmegzti ryšį su savo vidiniu mokytoju, su savuoju Kristaus AŠ. Kai užmegsite šį ryšį, turėtumėte leisti savajam Kristaus AŠ atvesti jus prie kitų dvasinių mokymų, kurie jums padėtų judėti pirmyn. Kol seksite savo vidiniais nurodymais, darysite maksimalų progresą. Tik tuomet, kai leidžiate sau prisirišti prie vieno kažkurio išorinio mokymo, jūsų progresas sulėtėja ar netgi visai sustoja.

Aprašai, kaip iš pradžių susidomėjai kursu, o po to praradai šį susidomėjimą. Esminis klausimas čia yra tai, ar tavo pirminis susidomėjimas atėjo iš vidaus, ar buvo paskatintas išorinės įtakos, ir ar tu šį susidomėjimą praradai paskatintas vidinio vedimo ar išorinės įtakos? Kaip sakiau, visada siekite klausyti savo vidinių impulsų.

Taip pat noriu pasakyti, jog yra ganėtinai sunku uždėti tikslų skaičių dvasinio mokymo tyrumui ar teisingumui. Tai labai priklauso nuo kriterijų, kuriuos naudojate mokymui įvertinti. Vis dėlto, nepatyrusiam mokiniui geriau būtų studijuoti mokymą, kuris yra labai tikslus ir tyras. Taip yra dėl to, kad mokinys dar nėra išsiugdęs įžvalgumo, kad sugebėtų atskirti tikrą idėją nuo idėjos, kuri yra iškreipta arba klaidinga. Todėl kuo tyresnis mokymas, tuo mokiniui geriau.

Tačiau, kai mokinys pradeda subręsti ir išvysto pakankamą vidinį įžvalgumą, dvasinio mokymo tyrumo klausimas nebėra toks svarbus. Mokinys dabar jau būna pasiekęs pakankamą vidinį įžvalgumą ir todėl gali studijuoti mokymą ir atskirti tiesos žodį, pasiimdamas teisingas, naudingas idėjas, ir ignoruodamas visas netikslias idėjas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels