Vidinio vedimo gavimas ligai išgydyti

TEMOS: Paruoškite savo protą vidiniams nurodymams – Jėzus ne visada gali padaryti stebuklą – medicininis gydymas gali būti jūsų dangiškojo plano dalis – būkite atviri visoms galimybėms

Klausimas: Mylimas Jėzau Kristau, mano Viešpatie ir Išganytojau: Priimk mano širdies meilę ir dėkingumą už visą su meile atliekamą tarnystę mūsų mylimai Žemės planetai ir Dievo Pergalei. Taip pat dėkoju tau už visą pagalbą ir paramą, kuriuos tu man suteikei per visas mano inkarnacijas. Mylimas Jėzau, pripažįstu ir priimu, kad esi mano Viešpats ir Išganytojas, ir būtent dėl to kreipiuosi į tave.

Taip pat pripažįstu daugybę stebuklų ir stebuklingų išgydymų, kuriuos tu atlikai. Tu esi didžiausias ir geriausias chirurgas šioje Žemės planetoje. Dėl šios priežasties kreipiuosi į tave Visagalio Dievo vardu, savo didingosios AŠ ESU Esaties ir savojo Kristaus AŠ vardu, mylimos Motinos Marijos, mylimo Sen Žermeno ir Arkangelo Mykolo vardu, idant padėtum man asmeniškai istorijoje, kurią tuoj tau papasakosiu. Visas mano tikėjimas, pasitikėjimas ir viltys yra sudėti į tave, nes žinau, kad kaip pagydei tūkstančius raupsuotųjų, aklų ir nuo gimimo paralyžiuotų žmonių, net ir Lozorių, kurį prikėlei iš kapo, tuo pačiu būdu prašau tavęs pagydyti ir mane.

Mylimas Jėzau, jau beveik 3 metus palaipsniui vis labiau prarandu savo fizinį regėjimą, dėl 4 cm skersmens auglio mano hipotalamo liaukoje, kuris kelia spaudimą ir atrofuoja mano optinį nervą. Pagal žmonių medicininį mokslą šiuo atveju yra reikalinga chirurginė operacija. Iki pat šio laiko man nepavyko atrasti efektyvaus alternatyvaus gydymo būdo, kuris galėtų panaikinti auglį be chirurginės operacijos, kuri yra labai rizikinga. Jaučiu labai didelį pasipriešinimą šiai chirurginei operacijai dėl keleto priežasčių.

Mylimas Jėzau, žinau, kad su Dievu ir Dievuje viskas yra įmanoma. Būtent dėl to kreipiuosi į tave, nes su tavimi nei rizika, nei klaidos nėra įmanomi. O taip pat, būdamas pakylėtųjų mokytojų mokiniu ir Motinos Šviesos Sergėtoju, turiu privilegiją ir galimybę tikėtis tavo pagalbos ir tiesioginės pakylėtojo mokytojo paramos šiam mano išgydymui, ir būtent šios pagalbos dabar prašau, prašau tavo tiesioginės intervencijos į mano hipotolamo liauką ir optinį nervą, idant visi sutrikimai, disfunkcijos, priežastys ir pasekmės, įrašai ir atsiminimai galėtų būti ištaisyti Violetine Liepsna ir tavo Stebuklingos Meilės atleidimu.

Mylimas Jėzau, laukdamas pozityvaus ir palankaus atsakymo iš tavęs, perduodu tau savo begalinį dėkingumą ir esu tavo atsidavęs ir ištikimas mokinys.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Mano mylimas broli. Suprantu tavo jausmus ir giriu tave už tavo tikėjimą. Tačiau negaliu tau duoti medicininio patarimo per išorinį pasiuntinį, kadangi tokie sprendimai privalo būti daromi, remiantis atsakymais, kuriuos gaunate iš savo vidaus. Tai yra tavo atsakomybė ir tavo dangiškasis planas.

Tačiau tam, kad gautum mano atsakymą ir atsakymą iš savojo Kristaus AŠ, turi išpildyti šias sąlygas:

  • Turi išstudijuoti ligą ir VISUS prieinamus gydymo būdus.

  • Turi ieškoti atsakymo savyje ir būti pasiruošęs priimti savo savarankišką sprendimą.

  • Turi būti atviras bet kokiam atsakymui, kurį galėtum gauti iš vidaus. Neuždaryk savo proto jokiai galimybei, nuspręsdamas, kad netaikysi tam tikros gydymo formos.

  • Kai būsi pasiekęs atviro proto būseną, prašyk mano atsakymo ir būk pasirengęs išklausyti šio atsakymo, net jeigu jis tau būtų perduotas per išorinį šaltinį, pavyzdžiui per gydytoją. Jeigu pasiuntinys būtų skruzdėlė, klausyk jos.

Kad galėtum gauti teisingą atsakymą iš vidaus, pamąstyk apie šiuos dalykus:

  • Kai kuriais atvejais negaliu padaryti biblijinio stebuklo, nes tai galėtų sukliudyti jūsų dangiškajam planui. Gali būti, kad jums reikia išmokti pamoką, kad galėtumėte pagyti nuo ligos, arba gali būti, kad turite karmą, kurią jums reikia subalansuoti (arba gali būti abu dalykai). Siekite išmokti pamoką ir kalbėkite invokacijas bei šaukinius karmai subalansuoti. Paprašykite manęs padėti jums išmokti pamoką, užuot prašę manęs išgydyti ligą.

  • Dėl mokslo padarytos pažangos, šiandien turiu daug daugiau galimybių daryti stebuklus, nei turėjau prieš 2000 metų. Darau stebuklus kiekvieną dieną per įgudusių chirurgų protus ir rankas.

  • Medicininio gydymo metodo taikymas gali būti jūsų dangiškojo plano dalis, net ir toje netobuloje būsenoje. Pavyzdžiui, galite leisti gydytojui sumokėti jums karmą arba galite atnešti teismą gydytojui arba medicinos personalui. Galite prisidėti prie medicinos mokslo pažangos arba galite padėti išplėsti žinias apie ligą ir jos gydymą.

  • Kai kuriais atvejais žmonės prisiima ligas, kad padėtų kitiems žmonėms išmokti pamokas, išsiugdyti užuojautą arba subalansuoti karmą. Kol šie kiti žmonės nėra išpildę priežasties, dėl kurios prisiėmėte ligą, ji negali būti išgydyta, nesukliudant jų dangiškajam planui.

  • Kai kurie žmonės prisiima ligą, kad padėtų palengvinti pasaulinės karmos naštą. Vėlgi, tokios ligos išgydymas kliudytų jūsų dangiškajam planui. Vietoj to, siekite išspręsti įsitikinimą, kuris yra šios ligos priežastis – tuo būdu padėdami išgydyti kolektyvinę psichiką – ir naudokitės rožiniais karmai subalansuoti.

Turite visuomet būti atviri visoms galimybėms, net ir toms, kurias teikia medicinos mokslas. Galite nesutikti su šiuolaikinės medicinos metodais ar filosofija, bet vis tiek turite būti atviri, idant aš ar jūsų Kristaus AŠ galėtume duoti jums atsakymą, kuris būtų teisingas jums jūsų individualioje situacijoje. Tad išlaisvinkite savo protą nuo visų išankstinių nuomonių ir prašykite manęs atsakymo savo viduje. Aš atsakysiu, bet jūs turite būti pasirengę mane išgirsti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels