Stebuklingas gydymo metodas neegzistuoja

TEMOS: Daug naujų gydymo technologijų, tačiau nė viena iš jų nėra šimtu procentų patikima – nė viena technologija nėra burtų lazdelė – jums visada reikia žvelgti už materialaus pasaulio ribų – jei žmonės nori išvystyti naujus gydymo metodus, jiems reikia susiderinti su mokytojais – tikras gydymas taip pat turi būti psichologinis – žmogaus sąmonė yra būtinas ingredientas gydyme – smegenų funkcijų ir dvasinių gebėjimų atstatymas – daugelio lygio prekybos modelis

Klausimas: Mylimas Jėzau, turiu klausimą, tiesą sakant, tikriausiai turiu pora klausimų. Žinau, kad egzistuoja daug karminių priežasčių, dėl kurių suserga žmonės, na žinote, gal tai karminės priežastys arba mityba, emocijos ir panašūs dalykai. Neseniai buvau supažindintas su nauja technologija ir ji yra vadinama glikolio maistine medžiaga, ir yra teigiama, kad ji padeda pagerinti ląstelių tarpusavio ryšius ir pagerinti kūno sveikatą bei gerą savijautą, ir yra teigiama, kad ji gali padėti kūnui pačiam save išsigydyti. Taip pat yra teigiama, jog tai yra Dievo duota technologija. Norėjau sužinoti, kiek autentiški yra šie teiginiai, nes taip pat yra teigiama, jog tai kartu pagerina ir smegenų funkcionavimą. Kalbėjai apie tai, kad alkoholis naikina smegenis, o čia yra teigiama, jog ši technologija atstato smegenų funkcijas, ir aš tiesiog norėjau sužinoti, ar tai tiesa.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Yra daug naujų technologijų medicinos srityje ir kitur, kurios buvo įkvėptos pakylėtųjų mokytojų. Tačiau atsargiai žiūrėkite į teiginius, kad kažkas yra duota Dievo. Kadangi žmonės yra linkę perkelti tradicinės religijos stabmeldiškumą, manydami, kad ši technologija turėtų būti šimtu procentų patikima ir todėl turėtų viską išgydyti.

Kaip sakiau savo mokyme, yra tik viena tikra sistema, ir tai yra Kristaus sąmonės anti-sistema. Technologija yra materialaus pasaulio dalykas. Nėra tokios technologijos, kuri būtų burtų lazdelė, viską gydantis filosofinis akmuo. Tokio dalyko niekada nebuvo – ir niekada nebus. Nes jeigu egzistuotų materialus būdas išspręsti visas problemas, kam tuomet žmonėms reikėtų kažko ieškoti už materialaus pasaulio ribų?

Yra daug technologijų, kurios yra geros ir vertingos, ir kurias reikėtų vystyti bei taikyti, tačiau žmonėms reikia būti atsargiems, kad nenuslystų į sąmonės būseną, kurioje ima manyti pagaliau atradę stebuklingą vaistą. Kadangi tie, kurie nuslysta į šią sąmonės būseną, yra labai arti sąmonės būsenos, kurioje buvę žmonės pardavinėdavo gyvačių ištrauką ir kitus vaistus, teigdami, jog šie vaistai gali viską išgydyti.

Tiems, kurie dirba gydymo srityje ir dirba su naujomis technologijomis, reikėtų labai gerai įsisąmoninti faktą, kad geriausius rezultatus gausite susiderindami su pakylėtaisiais mokytojais, su savo Aukštesniuoju aš, ir atnešdami naujas idėjas iš dvasinės karalijos. Tačiau jiems taip pat reikėtų žinoti faktą, kad tikrasis gydymas turi būti psichologinis, dvasinis gydymas, kuomet žmogui būtų padedama įveikti sąmonės būseną, kuri pasireiškia fizine liga ir fiziniais sindromais.

Matote, mano mylimieji, gydymo srityje yra daug žmonių, kurių varomoji jėga yra tikras troškimas padėti kitiems žmonėms, tačiau į tai taip pat yra šiek tiek įsimaišęs ir ego, tad kai kurie iš šių žmonių trokšta išgarsėti, o kai kurie trokšta užsidirbti pinigų. Ir tai juose pagimdo šį troškimą atrasti šį stebuklingą vaistą, kuris padėtų visiems žmonėms išsigydyti bet kokias juos užpuolusias ligas. Tačiau vienintelis stebuklingas vaistas yra kelti žmonių sąmonę, idant žmonės transcenduotų sąmonę, kuri iššaukė tą konkrečią ligą.

Taip pat noriu jums pasakyti, kad yra daug veiksmingų gydymo technologijų. Toji, kurią tu paminėjai, yra veiksminga. Tačiau nė viena gydymo technologija neveikia visiškai mechanišku būdu. Nes, jeigu išstudijuosite mano gyvenimą Žemėje, pamatysite, kad kiekvieną kartą, prieš išgydydamas žmogų, aš jo paklausdavau: „Ar tiki, kad turiu galią tai padaryti?“ Ir tiktai tuomet, jeigu žmonės į tai atsakydavo teigiamai, jie būdavo išgydomi.

Žmogaus sąmonė yra būtinas ingredientas fizinio kūno gydyme. Štai kodėl didelė dalis šiuolaikinės medicinos koncentruojasi į simptomų gydymą, užuot gydžiusi priežastis. Nes didžioji šiuolaikinės medicinos dalis iš tiesų net negydo, ji tiesiog užmaskuoja simptomą, kad žmogus galėtų toliau tęsti savo dabartinį gyvenimo būdą, nejausdamas simptomo, kuris tiesiog yra tam tikros sąmonės būsenos atspindys.

Ir nors fiziškai yra įmanoma atstatyti smegenų funkcijas, net ir atliekant tam tikrus pratimus, tikrųjų dvasinių gebėjimų negalima atkurti vien fizinėmis priemonėmis, ir jų taip pat negali galutinai sunaikinti fiziniai nuodai. Ir iš tiesų yra įmanoma žmonėms susigrąžinti savo dvasinius gebėjimus, net jeigu jie buvo įnikę į narkotikus ar alkoholį. Tačiau tam iš tiesų reikalingas dramatiškas pasikeitimas sąmonėje, kurį daugeliui žmonių yra labai sunku pasiekti, kai juos slegia alkoholio ir narkotikų našta, kurie atbukina jų dvasinius gebėjimus. Ir būtent dėl to tai tampa užburtu ratu, ir net jeigu fiziškai atstatysite smegenų funkcionavimą, tai nereiškia, jog susigrąžinsite šiuos gebėjimus. Nes reikia, kad žmogus prisiimtų visišką ir galutinę atsakomybę už savo augimą ir savo sąmonės būseną.

Ir todėl paskutinis mano pastebėjimas yra tai, kad galite naudotis egzistuojančiomis technologijomis, kurios jums atrodo tinkamos, tačiau niekada neįpulkite į spąstus, kuomet pradėtumėte manyti, kad egzistuoja kažkoks mechaniškas vaistas, ir kad nėra būtina keisti savo sąmonės.

PASTABA: Šis atsakymas neturėtų būti suprastas taip, kad Jėzus remia tam tikrą produktą, įmonę ar prekybos metodą. Tiesą sakant, pakylėtieji mokytojai iš esmės nepritaria daugelio lygio prekybos modeliui, nes šis modelis turi tendenciją turtą koncentruoti į piramidės viršūnėje esančių kelių žmonių rankas. Tačiau tikrasis klausimas čia turėtų būti toks, ar yra tinkamas pats produktas. Ar įmonė parduoda produktą, kuris padeda žmonėms, ar ji tiesiog pardavinėja prekybos modelį, paremtą greito praturtėjimo svajone?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels