Reiki gydymo menas

TEMOS: Reiki buvo įkvėptas pakylėtųjų mokytojų – iškviestos energijos yra Šventoji Dvasia – Reiki judėjimo įvairovė – negalite jėga kontroliuoti Dvasios – abejotinos kilmės įsitikinimai judėjime – gydymo energiją veikia praktikuotojo sąmonė – či nėra psichinė energija – turite būti dvasinių mokytojų tradicijos dalimi – visi gydūnai turėtų kviesti dvasinę apsaugą – praktikuotojo intencija – nebūkite prisirišę prie rezultatų – jūsų užduotis yra būti tyru Reiki energijos laidininku – praktikuotojas gali prisiimti paciento karmą arba energiją – tolesnis Reiki vystymas

Klausimas 1: Aš praktikuoju Reiki gydymo meną. Šiuo metu skaitau knygą šia tema, ir ją man beskaitant iškilo klausimų, į kuriuos, tikiuosi, sugebėsi atsakyti. Klausimas yra apie Daktarą Usui, kuris iš naujo atrado Reiki energiją. Ar jis dabar yra pakylėtasis mokytojas? Ar Reiki, tavo gydančioji energija ir Budos gydančioji energija – yra vienas ir tas pats? Ačiū už laiką, kurį skiri šio elektroninio laiško skaitymui ir ačiū už atsakymus į mano klausimus.

Su meile, Renee

Klausimas 2: Mielas Jėzau, prašau, ar galėtum man papasakoti ką nors apie Reiki ir ar tai yra transformuojantis įrankis? Aš užsiiminėju Reiki ir mačiau, kaip jos dėka vyksta nepaprasti dalykai. Ar galėtum pateikti įžvalgų, kaip veikia Reiki ir kaip galėtume pilnai ja pasinaudoti? Ar Reiki yra įrankis, kurį davė pakylėtieji mokytojai?

Labai tau ačiū. Ro

Klausimas 3: Rašau tau su prašymu. Šis laiškas yra ilgo vidinio dvasinio darbo dalis, kuris tęsiasi jau ne vienerius metus. Norėčiau trumpai aprašyti, kas man neduoda ramybės. Laiškas bus trumpas, kadangi neįmanoma laiške žodžiais perduoti visus šiuos metus vykusių vidinių mano patirčių gelmę. Klausimas yra apie natūralią gydymo sistemą – Reiki.

Šios sistemos autorius yra Mikao Usui, japonas pagal tautybę (jis gimė 1864 metų rugpjūčio 15 d.). Jį dar mažą išsiuntė mokytis į budistų vienuolyną, ir tai padėjo pamatus jo gydymo praktikoms. Studijuodamas senovinius raštus Kioto Mikao bibliotekose, Usui vis labiau ir labiau buvo įsitikinęs, kad turi egzistuoti kažkoks metodas susivienyti su Visatos energija. Po daugelio ieškojimų metų jis atėjo medituoti į Kuramos šventyklas, esančias netoli „Jėgos centro.“

Yra žinoma iš patikimų šaltinių, kad Šventasis Kuramos Kalnas yra netoli buvusios Japonijos sostinės – Kioto. Kalnas yra daugiau kaip 1700 pėdų aukščio [vert. past. apie 0,5 km.] Šventyklų kompleksas buvo įkurtas 770 metais, norint apsaugoti šiaurinę sostinės pusę. Šis kompleksas yra pusiaukelėje link kalno viršaus.

Kuramos Kalną supa senoviniai kedrai, jį taip pat juosia senoviniai Šventyklos pastatai, aplinkui yra daug Šventųjų Versmių, ir visa tos vietos energija yra labai galinga. Ir toje aplinkoje Mikao Usui atliko „šiju gio,“ tai yra galingą trijų savaičių Apsivalymo ritualą, ir tuo pat metu atliko dar daug kitų dvasinių praktikų. Per savo paskutinę meditaciją jis pasiekė savo tikslą – satori, ir Mikao Usui užmezgė ryšį su Galinga Energija, kurią jis pavadino Reiki. Jis atrado, kad aukščiausias jo gyvenimo tikslas yra „Anshin Ritsumei“ - absoliučios proto ramybės būsena ir atrado jam Dievo duotą misiją. Tai įvyko maždaug 1914 metais.

Pagrindinis Kuramos Šventyklos filosofijos postulatas yra Sontan, kurio vertimas reiškia visos Kūrinijos Šaltinis, absoliuti Tiesa, peržengianti visus tarp religijų egzistuojančius skirtumus.

Ši energija yra persmelkusi visą Visatą, taip pat ir visą žmoniją. Sontan Žemėje egzistuoja trim pasireiškimais: Meile, Šviesa ir Galia. Ji susideda iš šios trejybės, tačiau kiekvienas komponentas yra pats sau pakankamas.

Meilė atitinka mėnulį. Jos globėjas yra Sendji Kanzeon Bosatsu, kuris yra vienas iš Budos pasireiškimų (Avalokiteshvara Indijoje). Šviesa atitinka saulę. Jos globėjas yra vadinamas Bishamonten arba Tamonten (Vaišravana Indijoje). Galią simbolizuoja Žemė ir ją atstovauja Gohomaosan, Dievybė, kuri pradžioje priklausė Kuramos Šventyklai ir pagal legendą nusileido nuo Veneros kalno prieš šešis su puse milijonų metų. Trejybė (Meilė, Šviesa ir Galia) sudaro Sontan. Sontan vardas yra žinomas kaip Reiki mokytojo simbolio mantra.

Reiki suteikia galią išgydyti žmones nuo pačių sunkiausių ligų, tiesiogiai uždedant rankas ant paciento kūno ir perduodant jam gydančiąją Reiki energiją (gydo būtent Reiki energija, o ne gydūno energija), o taip pat gydant per atstumą. Gydymams per atstumą naudojami Reiki simboliai. Jų yra keturi, ir kiekvienas iš jų turi savo pavadinimą arba mantrą. Simbolis sukoncentruoja energiją ir perduoda ją per atstumą, ir pacientas pagyja.

Aš turiu supratimą apie Reiki savo vidinėje esybėje, tačiau norėčiau turėti išorinį Mokymą, ir norėčiau paprašyti Jėzaus duoti tikrąjį Mokymą apie Reiki.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pakylėtieji mokytojai įkvėpė daktarui Usui pirminį Reiki gydymo metodą ir rėmė jį, kad jis jo mokytų kitus. Tą darė keletas pakylėtųjų mokytojų, dirbusių su mokiniais Rytuose ir mokiusių juos apie Či nuo pat Geltonojo Imperatoriaus laikų, kuris šiandien yra pakylėtasis mokytojas. Daktaras Usui iš tiesų buvo brandus gyvybės srautas, ir jis dabar jau įvykdė visus reikalavimus savo pakylėjimui.

Dvasiniai mokymai, kurie sudaro Reiki metodo pagrindą, yra labai panašūs į mokymus apie dvasinę energiją, kuriuos duodu šioje svetainėje. Panašūs jie yra dėl to, kad ateina iš to paties šaltinio – visuotinės brolijos, kurią aš čia vadinu pakylėtaisiais mokytojais, bet kuri istorijoje buvo žinoma pačiais įvairiausiais vardais.

Gydančiosios energijos, kurias iškviečia Reiki metodas – jeigu tai yra atliekama teisingai – yra tos pačios energijos, kurias krikščioniai vadina Šventąja Dvasia, ir tai yra tos pačios energijos, kurios yra žinomos budizme.

Kaip žino dauguma Reiki praktikuotojų, Reiki judėjimas vis labiau šakojosi, ir kai kurios jo atšakos nutolo nuo pirminių Dr. Usui duotų mokymų. Tiesą sakant, turiu jums pasakyti, jog nė vienas iš Dr. Usui mokinių neturėjo pasiekęs tokio paties Kristiškumo lygio, kokį buvo pasiekęs jis. Todėl šis metodas buvo šiek tiek iškraipytas po Dr. Usui išėjimo, net ir tų, kurie teigia sekantys jo metodu.

Paprastas faktas yra toks, kad Dr. Usui vedė šiek tiek nestruktūrizuotus apmokymus, nes egzistuoja limitas, kiek Či – arba Šventosios Dvasios – galite priversti tekėti į struktūrizuotą sistemą. Dr. Usui suprato, kad sistema gali būti tik taurė, kuri leistų Šventosios Dvasios energijoms tekėti pirmyn ir neleistų joms išsisklaidyti. Tačiau sistema labai lengvai gali pradėti riboti dvasios tėkmę, o kai tai įvyksta, sistema gali tapti kliūtimi, užuot buvusi taure.

Daviau šiek tiek mokymų apie gydymus per Šventąją Dvasią, ir tai taip pat galioja Reiki praktikai. Kai kurie iš lyderių, sekusių Dr. Usui, pilnai nesuprato, kad struktūra riboja dvasią, todėl nuo to laiko, kai judėjimui pradėjo vadovauti Dr. Hayaši, jis tapo vis labiau struktūrizuotas, ir tai paskatino kai kurias jo atšakas nueiti pernelyg toli. To pasekoje į judėjimą įslinko tam tikri abejotini įsitikinimai. Štai keletas iš jų:

  • Egzistuoja įsitikinimas, kad kiekvienas gali išmokti Reiki, ir kad perleidus grupę žmonių per struktūrizuotą apmokymų kursą, jie sugebės tapti Reiki energijos laidininkais.

  • Egzistuoja įsitikinimas, kad kiekvienas žmogus, kuris buvo apmokytas nukreipti Reiki energiją, sugebės tą daryti be jokio ego įsikišimo.

  • Egzistuoja tikėjimas, jog dėl to, kad Reiki energija yra išmintinga, ji išgydys tik tai, kas turėtų būti išgydyta, nepriklausomai nuo praktikuotojo tikėjimo ar sąmonės.

  • Egzistuoja tikėjimas, kad praktikuotojas niekada neprisiims paciento karmos arba energijos.

Šie įsitikinimai nėra besąlygiškai teisingi. Paprastas faktas yra toks, jog dėl to, kad Reiki gydymo metodas veikia per šio metodo praktikuotoją, gydančioji energija teka per praktikuotojo sąmonę. Jeigu taip nebūtų, praktikuotojas nebūtų reikalingas. Todėl tai yra paprastas faktas, kad energija gali būti paveikta praktikuotojo sąmonės. Kitaip tariant, Reiki seanso kokybė tiesiogiai proporcinga praktikuotojo sąmonės tyrumui. Gydytojau, išsigydyk save!

Tai yra pavojinga iliuzija tikėti kitaip. Tai panašu į faktą, kaip kai kurie Naujojo Amžiaus judėjimo žmonės tiki, jog kiekvienas gali išmokti gauti žinias iš nematerialių būtybių. Šis teiginys yra teisingas, nes beveik kiekvienas gali išmokti nustatyti sąmonės derintuvą ir suderinti jį su už materialios plotmės egzistuojančia karalija. Tačiau yra klausimas, su kokiomis būtybėmis žmogus susiderins, ir tai taip pat galioja Reiki seansui. Jeigu esate tikras gydūnas, privalote turėti Kristaus įžvalgumą ir juo naudotis.

Egzistuoja ne tik skirtingos Či formos, bet ir daug žemesniųjų energijų, kurias galėtume pavadinti psichine energija. Kaip sakiau savo mokymuose apie Šventosios Dvasios gydymus, šios energijos iš tiesų gali sukurti tai, kas atrodys kaip išgijimai.

Matėte, kad Dr. Usui gavo Reiki metodą tik po daugelio metų, praleistų dvasiniame kelyje. Kitaip tariant, kol nebuvo pasiekęs tam tikro dvasinių pasiekimų lygio, tam tikro asmeninio Kristiškumo lygio, tol jis negalėjo būti Reiki perdavimo į materialų pasaulį instrumentu. Lygiai taip pat ir žmogus, kol nėra pasiekęs tam tikro Kristiškumo lygmens, negali būti tyru Reiki energijos laidininku. Jei tikite priešingai, ignoruojate ne tik Dr. Usui asmenines pastangas, bet taip pat ir visą Mokytojo-Mokinio ryšio tradiciją, kurią pakylėtieji mokytojai palaiko tūkstančius metų.

Dr. Usui tapo šios tradicijos dalimi, ir jeigu jūs norite būti tikru Reiki praktikuotoju, taip pat privalote tapti šios tradicijos dalimi. Kitaip tariant, nebūtinai tapsite visaverčiu Reiki praktikuotoju, vos tik pereisite standartinį kursą. Kai kurie žmonės bus pasiekę tam tikrą Kristiškumo lygį dar prieš pradėdami kursą ir iš karto galės būti tyrais laidininkais. Kiti šio tyrumo neturės, ir jiems gali prireikti daugiau laiko pasiekti pakankamą tyrumo laipsnį. Mūsų svetainėje yra daug įrankių, kurie gali padėti žmonėms pereiti šį procesą.

Tiesą sakant, visiems Reiki praktikuotojams būtų patartina eiti keliu į asmeninį Kristiškumą ir žiūrėti į Reiki kaip į visą gyvenimą trunkantį mokymosi procesą, kuris niekada nebus iki galo užbaigtas. Niekada nežinosite visko, ką galima žinoti apie Či, kol būsite įsikūnijime. Jei tikėsite priešingai, galite lengvai nuslysti į puikybę, o tai gali paveikti jūsų Reiki praktiką negatyviu – ir labai subtiliu – būdu.

Norėčiau rekomenduoti visiems bet kokių gydymo metodų praktikuotojams, ypač tiems, į kurių metodus įeina tiesioginis fizinis kontaktas, nuoširdžiai pasistengti naudotis Arkangelo Mykolo apsaugos rožiniu ir Motinos Marijos rožiniais, kurie yra skirti išvalyti energetinį lauką. Šie rožiniai iš tiesų iškviečia Či energijas. Mažiau pažengusiam Reiki praktikuotojui, apsauga ir energijos transmutavimas gali padaryti didžiulį skirtumą Reiki seansų kokybei ir tyrumui. Kitaip tariant, naudodamiesi šiais įrankiais, galite ir toliau praktikuoti Reiki ir augti link savo Kristiškumo.

Kitas svarbus įvairių gydymo rūšių veiksnys yra tai, kad praktikuotojo intencija gali – pasąmonės lygmenyje – įtakoti seansą. Ypač svarbu saugotis intencijos išgydyti bet kokią ligą. Tai ypač svarbu yra tuomet, kai praktikuotojas ima pinigus už seansus ir todėl gali jausti subtilų spaudimą atidirbti pacientui už jo pinigus – ir ši tendencija yra labai paplitusi Vakaruose.

Tačiau iš tiesų Šventoji Dvasia pagydys ne visas ligas, kaip buvo pademonstruota mano gydymuose. Tačiau, jeigu praktikuotojas neturi visiško neprisirišimo, jis lengvai gali pasinaudoti psichine energija, sukeldamas išgydymą, kuris neatėjo iš Šventosios Dvasios. Išsamiau apie tai kalbėjau kitame mokyme, ir šis mokymas yra labai reikšmingas ir Reiki praktikai.

Esminė įžvalga čia yra tai, jog tai nėra Reiki praktikuotojo užduotis išgydyti tam tikrą simptomą ar netgi sukurti gerą savijautą. Praktikuotojo užduotis yra būti tyriausiu įmanomu Reiki energijos laidininku. Praktikuotojas tiesiog leidžia energijai tekėti ir yra visiškai neprisirišęs prie kokių nors pastebimų rezultatų ar šių rezultatų nebuvimo. Kad praktikuotojas galėtų pasiekti tokį tyrumą, jis arba ji privalo iki galo įveikti tendenciją – tokią dažną Vakaruose – matuoti sėkmę regimais rezultatais. Darykite teisingus veiksmus ir nebūkite prisirišę prie šių veiksmų rezultatų.

Be to, jeigu praktikuotojas neturi tyrų intencijų, atsiveria galimybė, kad praktikuotojas gali perimti paciento energiją arba karmą. Tai dažnai nutinka iš karto prieš arba po Reiki energijos perdavimo seanso. Jeigu tai nebūtų įmanoma, Reiki gydymo technika turėtų pažeisti praktikuotojo laisvą valią. Kaip paaiškinama šioje svetainėje, jokia technika, kuri yra iš Šviesos, niekada nepažeis laisvos žmonių valios.

Kaip dar vieną pavyzdį, kaip praktikuotojo sąmonė gali riboti energijos tėkmę, pasakysiu, jog dėl to, kad Kimas turi mažai žinių apie Reiki, negaliu duoti per jį išsamesnių mokymų. Tačiau yra daug Reiki praktikuotojų, kurie jau turi gilų supratimą apie tai, ką čia pasakiau ir yra teisingame tolesnio Reiki vystymo kelyje. Bet kokiuose tokiuose dalykuose būtina atrasti pusiausvyrą, kuomet išlaikote ištikimybę pradžią davusiems principams, tačiau kartu ir leidžiate metodui evoliucionuoti. Raktas į šią pusiausvyrą yra Kristiškumas.

Šiuo metu Reiki sritis yra grūdai, sumaišyti su pelais. Tačiau joje taip pat yra daug vertingų dalykų ir daug nuoširdžių žmonių, kurie galėtų pakelti ją į aukštesnį lygį. Ir galiu jus užtikrinti, kad pakylėtieji mokytojai yra pasirengę dirbti su tais, kurie užmegs Mokytojo-mokinio ryšį, kaip tą padarė Dr. Usui. Taip pat tikiu, kad įrankiai ir mokymai, kuriuos daviau šioje svetainėje, gali praversti šiems žmonėms. Pirmiausia ieškokite Dievo Karalystės – Kristaus sąmonės – ir visa kita jums bus pridėta.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels