Neleiskite fiziniams apribojimams stabdyti jūsų dvasinio augimo

TEMOS: Neleiskite fiziniams apribojimams stabdyti jūsų dvasinio augimo – jūsų proto įvaizdžiai sukūrė jūsų fizines problemas – paleiskite melą, kad materija turi galią jūsų dvasiai – visada galite žengti sekantį žingsnį – galite atlikti seisminį pokytį sąmonėje – jūsų sąmonė sukūrė fizines sąlygas – jūs prisiėmėte masinę sąmonę

Klausimas: Paaiškinai, kaip įveikti emocinius ir psichologinius sunkumus Kristiškumo realizavimo kelyje. Ar galėtum taip pat pakalbėti apie fizinius apribojimus, su kuriais susiduriame trimačiame pasaulyje, kaip, pavyzdžiui, cheminių medžiagų disbalansas, žemas cukraus lygis kraujyje, dėmesio sutrikimo sindromas (ADD), ir visi fiziniai apribojimai, su kuriais susiduria žmogus ir kurie daro negatyvų poveikį mūsų sąmonės kėlimui?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jums reikia suvokti, kad visos materialios sąlygos yra sąmonėje egzistuojančių sąlygų atspindys. Ir todėl, jums reikia nuspręsti – sąmoningai – jog, kad ir kokiuose šiuo metu bebūtumėte fiziniuose apribojimuose, jie jūsų nesustabdys ir jūs iš tiesų žengsite sekantį žingsnį savo asmeniniame kelyje.

Šio pasaulio jėgų, šio pasaulio princo skleidžiamas melas yra toks, kad materialios sąlygos turi galią tikrajam jūsų aš. Tikrasis jūsų aš yra Dvasinė Būtybė. Jūs šiuo metu save išreiškiate per fizinį kūną, tačiau esate daugiau nei šis kūnas.

Daugumai įsikūnijime esančių žmonių nutiko taip, kad jie prarado supratimą, prarado suvokimą, kas jie iš tiesų yra – dvasinės būtybės. Ir per šią atskirtį jūs pradėjote kurtis mirtingąjį aš – ego – ir tuomet pradėjote projektuoti proto įvaizdžius ant Materijos Šviesos. Ir būtent šie įvaizdžiai dabar yra įgiję fizinių sąlygų, su kuriomis susiduriate, pavidalą.

Netikrų mokytojų skleidžiamas melas yra toks, kad fizinės sąlygos, su kuriomis dabar susiduriate, nebuvo sukurtos jūsų proto būsenos. Ir todėl, jūs neturite proto galios pakilti virš šių fizinių sąlygų, ir vietoj to turėtumėte priimti, kad jūsų protas, jūsų dvasia yra ribojami šių sąlygų. Tai yra melas, kurį turite pradėti permatyti ir paleisti. Žinau, kad – daugumai žmonių – tai bus neįmanoma padaryti per vieną magišką akimirką, tačiau tą galima pasiekti, palaipsniui įveikiant iliuziją, kad fizinės sąlygos turi galią riboti jūsų dvasią.

Prašau jūsų būti budriais ir žiūrėti, kad nepereitumėte į analitinę reakciją. Suvokiate, kad šiuo metu turite tam tikrus fizinius apribojimus ir sąlygas, ir kad galite nesugebėti – ir tai netgi gali nebūti jūsų dangiškasis planas – stebuklingai išspręsti šias problemas akimirksniu. Ir vis dėlto, kad ir kokius turėtumėte fizinius apribojimus, visada yra kažkas, ką galite padaryti, idant žengtumėte sekantį žingsnį savo kelyje. Kaip paaiškino Motina Marija, didžiausias jūsų potencialas šiuo metu nėra aukščiausias jūsų potencialas, kad ir koks šis aukščiausias potencialas bebūtų. Tai gali ir nebūti pilno Kristiškumo pasiekimas. Tačiau didžiausias jūsų potencialas yra žengti sekantį žingsnį link šio Kristiškumo. Ir šį žingsnį galite žengti, kad ir su kokiais apribojimais šiuo metu besusidurtumėte.

Ir būtent tai yra šis pokytis sąmonėje. Ir, mano mylimieji, jūs GALITE atlikti šį pokytį sąmonėje akimirksniu – jei tik leisite jam tapti seisminiu pokyčiu, akimirksniu pakeisiančiu visą jūsų požiūrį į gyvenimą. Ir kai imsite suvokti, jog jums esant dvasine būtybe, yra visiškai nelogiška, kad fizinės sąlygos galėtų riboti jūsų dvasios reiškimąsi, tuomet netgi galėsite pradėti matyti, kad fizinės sąlygos, su kuriomis susiduriate, gali turėti vieną arba du tikslus.

Pirmas tikslas yra tai, kad tai yra skirta jūsų pačių asmeniniam augimui, jūsų asmeniniam mokymuisi, kuomet jums reikia išmokti, kad ankstesniuose gyvenimuose įžengėte į sąmonės būseną, kuri dabar jums yra atspindima fizinėmis aplinkybėmis, su kuriomis susiduriate. Ir todėl, kai susiderinsite su tuo, kas tai per sąmonė ir kokiu būdu ji pasireiškia fiziniais apribojimais, na štai tuomet galėsite išmokti asmeninę pamoką ir išaugti iš šios sąmonės. Tuo būdu susikurdami galimybę įvykti laipsniškam ar netgi staigiam pokyčiui jūsų fizinėje būsenoje, net ir jūsų fiziniame kūne, per kurį įveiksite savo apribojimus.

Antrasis potencialas yra toks, kad jūs prisiėmėte dalį masinės sąmonės, tuo būdu leisdami sau patirti fizines sąlygas, kuriose esate. Kas, vėlgi, gali turėti tikslą, kad jūs arba pademonstruosite kaip įveikti šią sąmonę ir pakilsite virš šios sąmonės, tuo būdu pakildami virš fizinių sąlygų. Ar netgi pademonstruosite, kaip gyventi dvasingą gyvenimą, nepaisant fizinių sąlygų, idant galėtumėte įkvėpti kitus žmones, kenčiančius nuo šios sąlygos, virš jos pakilti, nebeleidžiant sau į tai žiūrėti kaip į kažką, ko neįmanoma įveikti, kaip į kažką, ką jie priimtų kaip juos visą šį likusį gyvenimą ribosiantį dalyką. Tai yra melas, kurį jūs visi čia atėjote išsklaidyti savo pavyzdžiu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels