Liga kaip pasaulinės karmos priežastis

TEMOS: Nėra fizinių priemonių, kurios galėtų išgydyti karminę ligą – naudokitės dvasiniais įrankiais karmai transmutuoti

Klausimas: Mielas Jėzau, Tu minėjai, kad, kai ligą sukelia faktas, jog gyvybės srautas pasisiūlė nešti tam tikrą iškreiptos energijos naštą dėl pasaulio, vienintelis būdas išgydyti šią ligą yra transformuoti iškreiptą energiją atgal į jos pirminį tyrumą, naudojantis violetine liepsna. Ar galime tam taip pat daryti įtaką su mityba? Norėčiau tikėti, kad tą taip pat būtų galima transmutuoti, laikantis atitinkamos mitybos.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tais atvejais, kai ligą sukelia pasaulinės karmos naštos nešimas, negalite tikėtis, kad liga iki galo išnyks, kol pasaulinė karma nebus transmutuota ir subalansuota. Kad ir kiek ko bevalgytumėte, kad ir kiek šis maistas būtų įkrautas dvasine energija, tai nepašalins dvasinės priežasties, tai yra, pačios karmos. Tą galima atlikti tiktai dvasinėmis priemonėmis, kaip, pavyzdžiui, iškviečiant Violetinę Liepsną.

Norėčiau jus labai paraginti naudotis rožiniais ir invokacijomis šiai būsenai pašalinti. Tiesiog susikurkite trumpą prašymą ir paprašykite Motinos Marijos sudeginti ir subalansuoti visą pasaulinę karmą, kuri pasireiškia jūsų patiriama liga.

Noriu jus užtikrinti, kad, priešingai tradiciniam krikščionių tikėjimui, Dievui nereikalingos žmonių kančios kaip kompensacija už nuodėmes arba karmą. Todėl nėra būtina sirgti, norint subalansuoti pasaulinę karmą / nuodėmes. Paprastas faktas yra toks, kad iškreipta energija privalo būti kažkaip subalansuota, ir yra dvi galimybės. Tą galima padaryti fizinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, per nelaimingus atsitikimus ar ligą. Arba tą galima atlikti dvasinėmis priemonėmis, tokiomis kaip maldos, pasninkavimas, šaukinių kalbėjimas ir kitomis dvasinėmis technikomis.

Todėl neturėtumėte laikytis minties, kad privalote sirgti, norėdami subalansuoti asmeninę ar planetinę karmą. Daugeliu atveju karmą galima subalansuoti, nepatiriant fizinių kančių. Tačiau kai kuriais atvejais gyvybės srautas (prieš ateidamas į įsikūnijimą) pasirenka turėti ligą kaip dalį savo mokymosi patirties. Šituo atveju, jūsų maldos negalės paveikti gilesniame lygmenyje jūsų gyvybės srauto padaryto pasirinkimo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels