Jumyse yra galia pagydyti bet kokį netobulumą

TEMOS: Kaip atrakinti galią viduje – įveikite atskirties iliuziją – žmonės užblokuoja Dievo galios tėkmę per save ir tai sukuria ligą – raktas yra pakeisti sąmonę – siekite išspręsti psichologines problemas, kad išgydytumėte fizinius simptomus

Klausimas: Mielas mokytojau Jėzau, jeigu Dievas gyvena kiekviename iš mūsų, ar mes tuomet neturime galios išgydyti save ir vienas kitą, kaip tai darei tu? Pavyzdžiui, jeigu kažkas serga vėžiu, ar jie negalėtų savo tikėjimo galia išgydyti save, ar bent jau leisti Dievui išgydyti vėžį? Tiesiog noriu paklausti, jeigu turėtumėme tinkamus įrankius, ar negalėtumėme išgydyti visų šios planetos žmonių nuo bet kokių egzistuojančių ligų?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Iš esmės tu esi teisus, tačiau klausimas yra, kaip leisti Dievui išgydyti ligą. Vieni iš pačių svarbiausių – ir dažniausiai ignoruojamų – mano žodžių yra: „Dievo karalystė yra jumyse“ (Luko 17,21). Tad jūs iš tiesų turite savyje galią išgydyti bet kokį netobulumą.

Tačiau, norėdami atrakinti šią galią, turite pasiekti tokį tašką sąmonėje, kuomet suvokiate, kad jūs, tai reiškia, jūsų išorinis aš, negali gydyti. Tai Dievas jumyse yra gydytojas. Tai yra išreikšta kitame mano pasakyme: „Mano Tėvas dirba, ir aš kartu dirbu“ (Jono 5,17). Norėdami pasiekti šį tašką, turite įkūnyti aukštą Kristaus sąmonės lygį, kad galėtumėte įveikti atskirties jausmą nuo Dievo. Būtent šis atskirties jausmas blokuoja Dievo galios tėkmę per jus.

Ir štai čia iškyla problema. Kaip mėginu paaiškinti šioje svetainėje, skausmas ir kančia šioje planetoje nebuvo sukurti Dievo. Jie buvo sukurti žmonių, ir žmonės juos sukūrė todėl, kad atsiskyrė nuo Dievo – savo protuose. Dievo galia gali lengvai panaikinti visus netobulumus, tarp jų ir ligas, tačiau Dievas to nedarys, kol žmonės neišmoks savo pamokų ir nepaliks sąmonės būsenos, privertusios juos susikurti šią problemą.

Paimkime tavo pavyzdį – žmogų, sergantį vėžiu. Vėžys yra pasekmė fakto, kad žmogus nusileido į atskirties sąmonę. Ir kadangi žmogus yra šioje sąmonės būsenoje, Dievo galia negali tekėti per šį žmogų. Ji, taip sakant, yra užrakinta žmoguje. Ir tai yra užburtas ratas. Sąmonė, sukūrusi vėžį, taip pat neleidžia Dievui žmoguje išgydyti jį nuo vėžio. Akivaizdus sprendimas būtų pakeisti sąmonę, kuri sukūrė šią problemą.

Esmė ta, kad daugeliu atveju liga yra neišspręstų blokų žmogaus psichikoje fizinė išraiška. Todėl gydymas nėra magiško būdo radimas, per kurį leistume Dievui pašalinti ligą. Vienintelis sprendimas yra atskleisti psichologinius blokus, atvedusius prie vėžio pasireiškimo. Tiktai tuomet, kai žmogus išsprendžia netobulus įsitikinimus ir žaizdas, Dievo galia gali būti atrakinta ir gali išgydyti ligą. Liga taip pat gali būti žmogaus karmos arba pasaulio karmos pasireiškimas, ir apie ligų priežastis daugiau esu kalbėjęs kitur.

Atlikdamas savo išgydymus, aš veikiau kaip išorinis tarpininkas, galėjęs atrakinti Dievo galią, kad ši pagydytų žmogų. Tačiau galite pastebėti, kad aš gydžiau ne kiekvieną. Lemiantis faktorius buvo žmogaus tikėjimas. Jeigu žmogus turėjo tikėjimą, tai reiškia, jog jis buvo pasiekęs tam tikrą Kristaus sąmonės lygį ir todėl galėjo patikėti, kad Dievo galia gali išgydyti ligą – nors žmogus ir nebuvo pasiekęs pakankamai aukšto Kristaus sąmonės lygmens, kad išsigydytų pats. Jeigu žmogus tebebuvo įstrigęs atskirtyje, jis arba ji nesugebėjo patikėti Dievo galia ir todėl negalėjo pagyti nuo ligos.

Tačiau net ir man pagydžius ar išvarius piktąsias dvasias, žmogus galėjo patirti atkrytį. Taip yra dėl to, kad mano išgydymas žmogui buvo duotas kaip malonė – galimybė pakeisti savo sąmonę, nenešant ligos naštos. Jeigu žmogus nesugebėjo ar nenorėjo pakeisti savo sąmonės ir išlaikyti naujo požiūrio į gyvenimą, jis galėjo greitai atkurti savo ligą, kaip aprašiau kitur.

Taigi, tu esi teisus, sakydamas, kad, jeigu žmonės turėtų tinkamus įrankius ir juos taikytų, visi galėtų būti pagydyti. Tačiau tarp šių įrankių turi būti įrankiai, skirti spręsti psichologinėms problemoms, o taip pat įrankiai Kristiškumui pasiekti. Tuo noriu pasakyti, kad išgijimas nėra išminties akmens ar Šventojo Gralio radimas, kurie magiškai pašalintų visas ligas, be jokių jūsų pastangų pasikeisti. Tikrasis gydymas yra procesas, per kurį turite transformuoti savo sąmonę. Aš rekomenduoju žmonėms naudotis Motinos Marijos rožiniais, stiprinant savo tikėjimą ir sprendžiant blokus savo psichikoje, kurie kliudo ligos išgydymui. Žinoma, taip pat yra ir daugiau įrankių, kaip aprašiau kitur.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels