Dar kartą apie Reiki

TEMOS: Nėra mechaniško būdo išgydyti ligą – piktnaudžiauti galima bet kokiu metodu – visada būtina turėti įžvalgumą – ne visos ligos turėtų būti išgydytos – simptomų pašalinimas nėra gydymas – gydymui reikalingas poslinkis sąmonėje – kitų žmonių karmos perėmimas – liga yra energetinis disbalansas – kaip gali būti pašalinami simptomai – buvimas gydūnu yra visą gyvenimą trunkantis kelias – joks gydymo metodas nėra automatiškai saugus

Klausimas: Mielas Jėzau, tu taip sakei atsakyme į klausimą apie Reiki: „Tačiau iš tiesų Šventoji Dvasia pagydys ne visas ligas, kaip buvo pademonstruota mano gydymuose. Tačiau, jeigu praktikuotojas neturi visiško neprisirišimo, jis lengvai gali pasinaudoti psichine energija, sukeldamas išgydymą, kuris neatėjo iš Šventosios Dvasios.“ Kiek suprantu, gydūno Kristaus AŠ pašaukia Kristaus AŠ žmoguje, kuris turi būti išgydytas, ir būtent tai sukelia išgijimą. Kadangi Dievas nedaro netobulų darbų, gydymas vyksta VISUOSE lygmenyse, pasiekdamas net ir ankstesnius gyvenimus, kuriuose atsirado ligos sėklos. Tiesą sakant, gydūnui perduodant Dievo šviesą, net ir pats gydūnas tampa išgydytas, nes Dievo šviesa transmutuoja VISĄ negatyvumą.

Pavyzdžiui, jeigu kažkoks žmogus turi alkoholizmo sukeltą ligą, liga yra išgydoma, kaip ir trauma, sukėlusi žmoguje poreikį bėgti nuo traumos skausmo per alkoholį ar narkotikus, ir tuomet jam taip pat dingsta troškimas gerti. Bent jau tokia yra mano kaip Reiki praktikuotojo patirtis, o taip pat ir kitų Reiki praktikuotojų patirtis.

Tam iš tiesų gali prireikti daugiau nei vieno Reiki seanso, ir todėl mes turime matuoti regimus rezultatus, kad žinotume, ar dar reikėtų daugiau seansų. Kartais išgijimas įvyksta akimirksniu, o kitais kartais dvasia turi kelti vibracijas lėčiau, idant nesugniuždytų išgijimo ieškančio žmogaus.

Nieko nežinau apie „psichinį gydymą.“ Maniau, kad žemesniosios būtybės egzistuoja žemesnėse vibracijose ir nesugeba pakelti žmogaus vibracijų aukščiau ligos vibracijų. Maniau, kad tik Dievo dvasia gali tą padaryti? Prašau, padėk man suprasti.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Norėčiau duoti jums keletą minčių pamąstymui.

Mintis 1

Pradėkime nuo vieno iš pačių svarbiausių teiginių Senajame Testamente:

Yra kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi. (Patarlių 14,12)

Nuo pat nuopolio pradžios egzistuoja svajonė, ir ši svajonė įgavo vis didesnį momentumą masinėje sąmonėje, atrasti mechanišką, automatišką ir garantuotą išganymo pasiekimo metodą. Plačiausia prasme išganymą galėtume apibrėžti kaip kažką, kuo žmonės tiki, kas juos padarys saugiais, vientisais, sveikais, nemirtingais, ar kad ir kas tai bebūtų, ko jie trokšta, bet mano negalintys atrasti patys iš savęs. Šios svajonės esmė yra ta, kad galite pasiekti išganymą kažkokiomis išorinėmis, mechaniškomis priemonėmis, be būtinybės keisti save. Tai yra kelias, kuris atrodo žmogui teisingas, tai reiškia, atrodo teisingas dualistiniam protui.

Kas liečia ligos išgydymą, egzistuoja svajonė atrasti mechanišką būdą išgydyti ligą, ir tai yra varomoji šiuolaikinės medicinos jėga, kuri kelia didelį pavojų kai kuriems žmonėms, susidūrusiems su tam tikrais šios medicinos aspektais. Vienas iš pavyzdžių yra neseniai didelio dėmesio susilaukę tam tikri vaistai, sukurti didelių farmacijos kompanijų. Esmė ta, kad, jeigu esate dvasinis/holistinis gydūnas, yra labai svarbu saugotis subtilios pagundos pasiduoti šiai mechaniško išgydymo svajonei.

Reiki metodo įkūrėjas gerai žinojo apie šią problemą, tačiau kai kurie iš jo pasekėjų neturėjo šio supratimo. Egzistuoja subtilus įsitikinimas, kad, iškviečiant šviesą iš aukščiau šiek tiek mechanišku metodu, tiesiog neįmanoma kažką padaryti ne taip. Tai paprasčiausiai nėra tiesa.

Viskas šiame pasaulyje paklūsta laisvai valiai, ir todėl nėra jokių būdų garantuoti, kad net ir vertingas metodas nebus iškreiptas. Geriausias to pavyzdys yra tai, kaip mano meile paremti dvasiniai mokymai, kuriuos daviau prieš 2000 metų, vėliau buvo paversti baime paremta religija, žudžiusia žmones Kristaus vardu. Todėl nėra jokių garantijų su žmonėmis, ir todėl visada būtina naudotis įžvalgumu, taikant bet kokį gydymo metodą ar dvasinį mokymą. Jeigu žmogus neturi tokio įžvalgumo, ir ypač tuomet, jeigu tiki negalintis padaryti nieko blogo, įmanoma padaryti klaidų, net ir netyčinių klaidų.

Mintis 2

Įžvalgumo vystymas reiškia įsisąmoninimą, kad ne visos ligos turėtų būti išgydytos. Išsamiau apie tai paaiškinau kitur. Jeigu kas nors tiki, kad visos ligos turėtų būti išgydytos, tikėtina, jog šis žmogus gali netinkamai panaudoti gydymo techniką, nesvarbu, ar tai būtų Reiki ar kokia kita technika.

Mintis 3

Taip pat svarbu suvokti, kad liga yra daug daugiau už fizinius simptomus, todėl tikrasis gydymas nereiškia vien fizinių simptomų pašalinimo. Dauguma ligų yra neteisingų įsitikinimų arba karmos (kuri buvo sukurta per neteisingus įsitikinimus) pasekmė, todėl kol neteisingas įsitikinimas nebus sąmoningai pakeistas, tol liga nebus iki galo išgydyta.

Yra visiškai įmanoma pašalinti fizinius simptomus – bent jau kuriam laikui – nepašalinant už jų besislepiančio neteisingo įsitikinimo. Tiesą sakant, būtent į tai yra susitelkusi šiuolaikinė medicina, kuri mėgina tai pasiekti materialiomis priemonėmis. Tai yra netikras gydymas, nes jis niekuo neprisideda prie ilgalaikio dvasinio žmogaus augimo. Tiesą sakant, jis leidžia žmogui ir toliau gyventi, nesiimant spręsti netobulų įsitikinimų, slypinčių už ligos. Ir iš tiesų yra įmanoma iškviesti nematerialią energiją, kuri pašalintų simptomą, nesudegindama klaidingo įsitikinimo.

Kai kuriais atvejais tai daryti yra teisėta, nes žmogus nusipelno galimybės išsilaisvinti nuo simptomų, idant galėtų pakeisti savo gyvenimą. Ir gydūnas nebūtinai yra atsakingas už tai, ar žmogus pasinaudos šia galimybe. Tačiau yra atvejų, kai liga neturėtų būti gydoma, kol žmogus nenori pažvelgti į už jos slypintį įsitikinimą. Jeigu to nežinote, galite netyčia padaryti klaidą.

Mintis 4

Daugelį ligų sukelia karma, o karma yra kaip skola gyvenimui. Įsivaizduokite, kad jūsų kreditinės kortelės sąskaita rodo, jog esate skolingi 2000 dolerių. Tačiau tai tėra tik skaičiai kompiuteryje, ir žmogui, kuris turi priėjimą prie sistemos, būtų labai lengva šią skolą perkelti į kito žmogaus sąskaitą. Lygiai taip pat yra įmanoma perkelti karmą tarp žmonių, tai reiškia, jog gydūnas iš tiesų gali prisiimti ant savęs paciento karmą. Ypač tai gali nutikti tuomet, kai gydūnas neturi neprisirišimo prie to, ar žmogus bus išgydytas.

Galite galvoti, kad taip įvykus, gydūnui turėtų pasireikšti tokie patys simptomai kaip ir pacientui, tačiau tai nebūtinai yra tiesa. Sakykime, kad esate skolingi pinigų savo kreditinėje kortelėje, ir nemokėjote įmokų. Kreditoriai jau stovi prie jūsų durų, ir jūs apimti nevilties kreipiatės pagalbos į draugą. Jis sutinka, kad jūsų skola būtų perkelta į jo sąskaitą, bet jis tiesiog daro mėnesines įmokas, ir kreditoriai palieka jį ramybėje.

Kitaip tariant, kai gydūnas turi didesnius dvasinius pasiekimus už pacientą, jis gali prisiimti ant savęs karmą, nepatirdamas jokių iš karto pasireiškiančių simptomų. Gydūnas gali transmutuoti šią karmą, šių simptomų niekada taip ir nepatyręs, ir vis dėlto tai yra Dievo valia, kad žmonės būtų atsakingi už savo pačių karmą. „Nes kiekvienas neš savo naštą“ (Galatams 6,5). Jeigu prisiimate ant savęs kažkieno kito karmą, galite sukliudyti tam žmogui išmokti savo gyvenimo pamokas, ir dėl to patys sau susikurti karmą.

Mintis 5

Viskas yra energija, todėl karma tiesiog yra iškreipta energija, vibruojanti materialių dažnių spektre. Liga yra energijos disbalansas, ir materialūs simptomai gali būti pašalinami keliais būdais:

  • Iškviečiate dvasinę šviesą, kad visam laikui pašalintumėte karmą/iškreiptą energiją. Žmogus gali sugeneruoti naujai iškreiptą energiją, tačiau pirminė energija bus transformuota.

  • Iškviečiate šviesą, kurios dažniai yra aukštesni už materialios šviesos, tačiau nėra tokie aukšti kaip dvasinės šviesos. Kaip paaiškinu kitur, egzistuoja keturi materialios karalijos lygmenys – fizinis, emocinis, mentalinis ir eterinis. Yra įmanoma iškviesti šviesą iš emocinės ir mentalinės karalijų ir pašalinti fizinius simptomus – būtent tai ir vadinu psichine energija ir psichiniu „gydymu.“ Tačiau iškreipta energija – energijos disbalansas – nėra transformuojama; ji tiesiog yra perstumiama iš fizinės oktavos į emocinę ir mentalinę oktavą. Iš ten ji neišvengiamai sugrįš ir persekios žmogų, galbūt būsimame gyvenime. Tiesą sakant, žmonėms yra įmanoma savo valios jėga užslopinti ligą, išstumiant šią energiją į emocinę ir mentalinę karalijas.

  • Dvasinis mokytojas (įsikūnijęs arba pakylėtasis) duoda įžadą nešti dalį žmogaus karmos. Tai visada yra daroma iš Kristaus sąmonės lygmens ir todėl tai yra teisėta.

  • Žmogus – žinodamas to ar nežinodamas – prisiima kito žmogaus karmą. Tai dažnai yra padaroma iš dualistinės sąmonės, ir todėl tai nėra teisėta.

Tuo noriu pasakyti, kad tiesiog negalite manyti, jog fizinių simptomų išgydymas visada yra teisėtas dalykas. Tu sakai:

Kiek suprantu, gydūno Kristaus AŠ pašaukia Kristaus AŠ žmoguje, kuris turi būti išgydytas, ir būtent tai sukelia išgijimą.

Tai tiesa yra tik tuomet, kai gydūnas yra užmezgęs ryšį su savuoju Kristaus AŠ IR nėra prisirišęs prie gydymo rezultatų. Jokia gydymo technika negali garantuoti, kad kiekvienas šią techniką išmokęs žmogus turės šį ryšį ir neprisirišimą.

Tad, jeigu norite būti tikru gydūnu, privalote eiti visą gyvenimą trunkančiu keliu ir plėsti savo vienovę su savuoju Kristaus AŠ. Kol tebesate pradinėse pakopose, būtų labai išmintinga iškviesti savojo Kristaus AŠ esybę ir viziją ir paprašyti, kad gydymas būtų atliekamas pagal Dievo valią ir tobulą Kristaus viziją. Taip pat labai svarbu, kad pradedantysis gydūnas sąmoningai suvoktų būtinybę išlaikyti neprisirišimą. Tai yra principas, kurį suvokia visi dvasiniai mokytojai. Darote teisingus veiksmus, tačiau išliekate neprisirišę prie šių veiksmų rezultatų.

Jeigu žmogus neišgyja per Reiki seansą, būtų labai gerai pakalbėti su žmogumi apie būtinybę atrasti netobulus įsitikinimus, kurie ir yra ligos priežastis, ir rekomenduoti žmogui siekti psichologinio/dvasinio gydymo. Paminėjai alkoholizmą, tačiau ši liga kyla iš netobulų įsitikinimų. Ir dvasinės šviesos iškvietimas pats savaime negali pašalinti šių įsitikinimų. Štai kodėl Motinos Marijos rožiniai ne tik iškviečia šviesą, bet taip pat duoda afirmacijas, padedančias žmonėms išspręsti netobulus įsitikinimus.

Esmė ta, kad net ir Dievo šviesa neveiks prieš žmogaus laisvą valią. Todėl tikrasis gydymo tikslas turėtų būti išsklaidyti netobulus įsitikinimus, kurie yra tikroji regimų simptomų paslėpta priežastis. Kai siekiate šio tikslo – kai pirmiausia ieškote Dievo karalystės – fizinių simptomų išgijimas ateis savaime.

Prašau, nepamanykite, kad mėginu atgrasinti žmones nuo gydūno darbo. Tiesiog mėginu parodyti, kad Žemės planetoje nėra dykai gaunamų dalykų. Visada egzistuoja atsakomybė naudotis įžvalgumu, ir tiesiog negalite manyti, kad bet kuris gydymo metodas automatiškai yra saugus. Taip pat negalite manyti, kad, praėję kažkokį trumpą kursą, automatiškai tapsite tikru gydūnu. Ir galiausiai, neturėtumėte manyti, kad Dievo darbo darymą galima vertinti žemiškais standartais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels