Ar sunki liga yra asmeninės karmos pasekmė?

TEMOS: Karma yra iškreipta energija – kai kurie žmonės neša pasaulinę karmą, ir ji pasireiškia ligos pavidalu – sudeginsite daugiau pasaulinės karmos, naudodamiesi dvasiniais įrankiais – asmeninė karma – noras kuo greičiau ją sumokėti – ligą taip pat gali sukelti neteisingi įsitikinimai arba psichologinės žaizdos – kentėjimas, neišperkant karmos – liga kaip pretekstas nesikeisti

Klausimas: Mielas Jėzau, ar nesibaigiančios sunkios ligos yra asmeninės karmos pasekmė, o gal tai yra pasekmė to, kad žmogus neša planetinę karmą? Ar yra vilties pakeisti situaciją, kurioje tai vyksta?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, viskas yra sukurta iš energijos, o energija tiesiog yra tyra Dievo šviesa, vibruojanti žemesniais dažniais nei jos aukščiausias potencialas. Dėl to bet kokios netobulos sąlygos yra sukurtos iš žemų dažnių energijos, ir todėl šias sąlygas galima pakeisti, pakylėjant energijos dažnius. Išsamiau tai yra paaiškinama Begalinės Šviesos Esaties mokyme.

Esi teisus, sakydamas, kad yra daug gyvybės srautų, kurie pasisiūlė nešti dalį pasaulinės karmos naštos. Ir daugelis šių gyvybės srautų tai padarė, prisiimdami ant savęs sunkią ligą. Tačiau nė vienas žmogus neneša viso pasaulinės karmos svorio. Kiekvienas žmogus nešą tam tikrą jos dalį, ir jeigu ši dalis yra transmutuojama kitomis priemonėmis, tuomet liga, kuri tiesiog buvo karmos pasireiškimas, iš tiesų gali būti išgydyta.

Todėl visiems sunkią ligą turintiems žmonėms norėčiau labai rekomenduoti kiekvieną dieną kalbėti Motinos Marijos rožinius ir šaukinius. Nesakau, kad tuo būdu sunki liga tikrai bus išgydyta. Daugelis gyvybės srautų taip stipriai trokšta padėti žmonijai eiti į priekį, kad, transmutavę vieną jos dalį, jie tiesiog prisiimtų daugiau pasaulinės karmos. Vis dėlto, naudodamasis dvasiniais įrankiais, žmogus iš tiesų gali sudeginti daug daugiau pasaulinės karmos, nei galėtų padaryti vien tik per ligą.

Kitas galimas scenarijus yra tai, kad sunki liga gali būti paties žmogaus karma. Kai kurie gyvybės srautai suvokia turintys sunkią karmą, kuriai skirta ateiti netolimoje ateityje. Todėl jie pasirenka įsikūnyti tokiomis aplinkybėmis, kuriomis suserga sunkia liga. Šios ligos tikslas yra išpirkti karmą per vieną įsikūnijimą, užuot ištęsus ją per daugelį įsikūnijimų.

Galėtume tai palyginti su žmogumi, kuris yra skolingas didelę sumą pinigų. Kai kurie žmonės renkasi mokėti po truputį kiekvieną mėnesį visą savo likusį gyvenimą, kai tuo tarpu kiti labiau linkę porą metų padirbėti dviejuose darbuose, kad kuo greičiau jos atsikratytų ir po to galėtų mėgautis gyvenimu. Yra daug brandžių gyvybės srautų, kurie paaukoja visą įsikūnijimą, kad per vieną gyvenimą padarytų tokį didelį progresą, jog galėtų užsitarnauti savo pakylėjimą to gyvenimo pabaigoje arba sekančiame gyvenime. Ir šie gyvybės srautai iš tiesų gali nešti sunkios ligos naštą arba gali būti apsunkinti kitokiomis sąlygomis ištisus dešimtmečius ar netgi visą gyvenimą.

Žinoma, gyvybės srauto tikslas yra išpirkti savo karmą. Gyvybės srautas neturi tikslo kentėti sunkią ligą. Tad, jeigu gyvybės srautas gali atrasti kitų būdų savo karmai išpirkti, tuomet liga iš tiesų gali būti išgydyta. Vėlgi, rekomenduoju naudotis dvasiniais įrankiais visai karmai ir negatyviai energijai sudeginti. Ir, žinoma, jeigu kažkuris iš jūsų mylimųjų yra sukaustytas sunkios ligos, galite naudotis dvasiniais įrankiais, kad trasmutuotumėte karmą už juos.

Visgi įmanomas ir trečias scenarijus, į kurį reikėtų atsižvelgti. Daugeliu atveju, sunki liga nėra vien tik žmogaus praeities karmos pasekmė. Ligą gali sukelti klaidingi įsitikinimai arba emocinės žaizdos gyvybės sraute. Tad šiuo atveju nepakanka naudotis dvasine technika karmai transmutuoti. Šiuo atveju būtina naudotis atitinkamais įrankiais, kad būtų pasiektas tikras psichologinis išgijimas. Daugeliu atveju, ligos paprasčiausiai neįmanoma išgydyti, kol nėra išspręsta po ja slypinti psichologinė problema.

Esmė ta, kad yra daug žmonių, kurie kenčia sunkią ligą dėl neišspręstos psichologijos. Tad, nors šie žmonės kenčia visą gyvenimą, jie iš tiesų neišperka jokios karmos, ir todėl nedaro jokio dvasinio progreso. Tai paprasčiausiai yra bereikalingos kančios, kurios niekam nedaro nieko gero.

Kai kuriais atvejais, gyvybės srautas iš tiesų gali pasinaudoti sunkia liga kaip dingstimi nespręsti savo psichologinių apribojimų. Surakinanti liga gali atrodyti kaip tobula dingstis neimti gyvenimo į savo rankas, nespręsti savo psichologinių problemų ir nesiimti veiksmų, kurių gyvybės srautui yra būtina imtis, norint judėti pirmyn dvasiniame kelyje. Taigi, esmė ta, kad kai kurie žmonės kenčia nuo dvilypės problemos.

Viena problema yra pamatinė psichologinė problema. Antroji problema yra ta, kad šalia šios pamatinės psichologinės problemos egzistuoja labai giliai įsišaknijęs gyvybės srauto nenoras spręsti pamatinę problemą. Ir gyvybės srautas netgi yra pasirengęs prisiimti ir kentėti sunkią ligą, kad tik nereikėtų spręsti šios problemos. Šie gyvybės srautai tiesiog visiškai nenori keisti savęs ir savo požiūrio į gyvenimą. Juos gali būti labai sunku pasiekti, ir todėl jų ligą išgydyti taip pat gali būti labai sunku. Jokie rožinių ar maldų kiekiai nepašalins tokios ligos, kol žmogus nenuspręs prisiimti atsakomybės už savo situaciją ir nenuspręs imtis kažkokių veiksmų pamatinei priežasčiai spręsti.

Šiems gyvybės srautams būtų gerai pamąstyti apie Alberto Einšteino duotą beprotybės apibrėžimą: Beprotybė yra tuomet, kai nesiliaujate daryti to paties dalyko, tačiau tikitės kitokių rezultatų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels