Muzika, padedanti dvasiškai augti

TEMOS: Senovinės kultūros turėjo gilesnį muzikos supratimą – mokslinės studijos – muzika veikia jūsų energetinį lauką – jūsų čakros ir jūsų dėmesys – ką mėgstate labiausiai? – ar muzika pakylės ar pažemins jūsų vibracijas? – kai kuri muzika priverčia energiją tekėti į žemutines čakras – tai gali suteikti tam tikrą malonumo pojūtį – jeigu jums tai atrodo malonu; nedarykite to – naujų muzikos formų būtinybė

Klausimas: Jaučiu savyje konfliktą, susijusį su roko muzika. Groju gitara ir jaučiu, jog tai yra labai kūrybiškas saviraiškos įrankis. Aš taip pat nepaprastai mėgstu groti tokią klasiką kaip „The Who,“ „Led Zeppelin,“ „Rolling Stones,“ „The Doors“ ir „Kiss.“ Grodamas šiuos kūrinius jaučiu džiaugsmą ir laimę. Man tik įdomu, ar nuolatinis šių grupių muzikos klausymasis gali prisidėti prie mano dvasinio augimo (per kristų).

O taip pat, ar galėtum pasidalinti įžvalgomis, kokios grupės ir muzika gali sulėtinti mano dvasinį augimą?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Sakai, jog jauti konfliktą, susijusį su roko muzika. Taip yra dėl to, kad tavo intuiciniai gebėjimai sako tau, kad egzistuoja kažkas, ko dar nesupratai apie šią muzikos formą ir apskritai apie muzikos poveikį. Noriu tave labai paraginti klausytis šių vidinių pasufleravimų. Pasistenk vystyti savo intuiciją ir imkis studijuoti muziką ir jos poveikį.

Daugelis senovinių kultūrų turėjo įvairių mokymų apie muzikos poveikį, tiek gerą, tiek ir blogą. Kai kuriose senovinėse kultūrose buvo tikima, kad greičiausias būdas sunaikinti visuomenę yra groti netinkamą muziką. Net ir šiuolaikinis mokslas pradėjo suprasti, kad muzika turi labai didelį poveikį žmonėms. Mokslinės studijos parodė, kad klasikinė muzika gali paskatinti augalus geriau augti, kai tuo tarpu roko muzika turi priešingą poveikį. Taip pat galite atrasti studijų apie muzikos poveikį mokymuisi.

Studijuodami šiuos įvairius poveikius, kuriuos sukelia muzika, duosite savo intuicijai medžiagą, su kuria ji galėtų dirbti, ir tai jums suteiks pamatą tolimesnėms įžvalgoms gauti iš vidaus.

Ir vis dėlto, duosiu jums kelias įžvalgas pamąstymui. Kaip sakoma visur šioje svetainėje, net ir šiuolaikinis mokslas pripažino, kad viskas yra energija. Kaip sakėme, žmogaus kūną supa energetinis laukas. Šis energetinis laukas yra sujungtas su protu. Neturėtų būti sunku suprasti, kad garso bangos, kurias sukelia muzika, yra energijos bangos ir jos gali veikti žmogaus energetinį lauką.

Žmogaus energetiniame lauke egzistuoja tam tikri energetiniai centrai, dažnai dar vadinami čakromis. Yra septyni pagrindiniai energetiniai centrai, išsidėstę palei stuburą. Žemiausias energetinis centras yra Pagrindo čakra, aukščiausias yra Karūnos čakra, o centre yra Širdies čakra.

Jūsų gyvybės srautą ir netgi fizinį kūną palaiko energijos srautas, tekantis iš jūsų dvasinio aš į jūsų energetinį lauką. Ši energija patenka į jūsų lauką per širdies čakrą ir dalis jos tuomet nusileidžia į Pagrindo čakrą. Tai, kas su energija vyksta po to, lemia jūsų dėmesys. Būtent jūsų dėmesys reguliuoja energijos tėkmę per jūsų energetinį lauką.

Kas kontroliuoja jūsų dėmesį? Jį labai stipriai veikia jūsų asmeniniai pomėgiai. Kitaip tariant, tai, ką mėgstate labiausiai, yra tai, kam skirsite daugiausiai savo dėmesio, ir todėl tai gaus daugiausiai jūsų energijos. Akivaizdu, jog Širdies čakra yra meilės centras jūsų esybėje. Todėl jūsų Širdies čakra yra pagrindinis elementas, kontroliuojantis, kur teka jūsų energijos. Turite įsitikinti, kad mylite tuos dalykus, kurie padeda jums augti.

Jeigu mylėsite šio pasaulio dalykus, jūsų energijos daugiausia bus išreiškiamos per tris žemesniąsias čakras. Tuo būdu suteiksite šioms energijoms vibraciją, kuri bus artima materialaus pasaulio vibracijoms. Galiausiai tai gali sukurti energetinį sūkurį, kuris tarsi magnetas trauks jūsų mintis ir emocijas. Kitaip tariant, kuo daugiau energijos įdėsite į savo troškimus šio pasaulio dalykams, tuo stipriau energija trauks jūsų mintis ir jausmus, dar stipriau pririšdama jus prie šio pasaulio dalykų.

Nesakau, kad tai būtinai yra blogai. Gyvybės srautas gali turėti teisėtą troškimą išbandyti materialaus pasaulio veiklas. Tačiau mes visi žinome, kad daugelį žmonių yra visiškai pasiglemžę įvairūs materialūs troškimai, ir kai kuriems tai netgi tampa visą jų gyvenimą praryjančia priklausomybe.

Gyvybės srautas gali praleisti ne vieną gyvenimą gainiodamasis savo troškimus šio pasaulio dalykams. Tačiau dauguma gyvybės srautų galiausiai pasiekia tašką, kuomet pajaučia, jog privalo būti šis tas daugiau gyvenime nei tai, ką siūlo materialus pasaulis. Ir tai yra tas taškas, kuriame daugelis gyvybės srautų pradeda savo dvasinį nubudimą. Šiame taške galite labai pagreitinti savo dvasinį augimą, įsisąmonindami tai, ką darote su savo energijomis. Kitaip tariant, jeigu be paliovos pilsite savo energijas į sūkurį, pririšantį jus prie materialaus pasaulio, sulėtinsite savo dvasinį augimą.

Jeigu norite pagreitinti savo dvasinį augimą, turite pradėti mylėti dvasios dalykus. Kai mylite dvasios „dalykus,“ savo Širdies čakroje sukuriate magnetą, kuris pakels energijas aukštyn per Širdies čakrą ir išreikš šias energijas per tris viršutines čakras. Tai galiausiai gali atverti Karūnos čakrą, kuri yra dvasinės apšvietos ir nušvitimo raktas.

Kai pradedate suvokti energijos tėkmę, aiškiai pamatote, kad, jeigu norite rimtai užsiimti dvasiniu augimu, turite klausytis ir groti tokią muziką, kuri paskatintų jūsų energijas tekėti per viršutines čakras, o ne per žemutines čakras. Manau dauguma žmonių sugebės pajausti, pasistengdami sustiprinti savo intuiciją ir jautrumą, kur teka jų energijos, jiems klausantis ir grojant muziką. Manau dauguma žmonių greitai suvoks, kad roko muzika, džiazas, repas ir kitokios disonansinės muzikos formos priverčia energijas tekėti į žemutines čakras, ypač į Pagrindo čakrą.

Prašau suprasti labai svarbų dalyką. Energijų išreiškimas per žemutines čakras iš tiesų gali jums suteikti malonumo jausmą. Tačiau faktas, kad kažkas skatina jus jaustis džiaugsmingu ir laimingu, nebūtinai reiškia, kad ši veikla prisideda prie jūsų dvasinio augimo. Gerą jausmą jumyse sukelia energijos tekėjimas per čakras. Todėl tai, kad jaučiatės gerai, nebūtinai reiškia, jog dvasiškai augate. Kitaip tariant, turite išvystyti tam tikrą įžvalgumą, kad galėtumėte suprasti, ar jūsų energijos teka į viršutines ar į žemutines čakras.

Šalia to norėčiau pridurti, kad daugumoje vakarų šalių egzistuoja tam tikra kultūra, paremta idėja, kad jeigu kažkas kelia gerą jausmą, tai negali būti bloga. Tikiuosi suprantate, kad tai nebūtinai tinka žmogui, kuriam rūpi dvasinis augimas. Kitaip tariant, faktas, kad tam tikra muzika skatina jus jaustis džiaugsmingu ir laimingu, nebūtina reiškia, kad ji padeda jums dvasiškai progresuoti. Todėl, jeigu pagrindinis jūsų rūpestis yra dvasinis progresas, tuomet jums reikėtų atrasti tokią muziką, kuri jūsų energijas skatintų tekėti aukštyn, o ne žemyn.

Tokios muzikos pavyzdžiais gali būti daugelis klasikinių kompozitorių, tokių kaip Mocartas, Bethovenas ir Hendelis. Taip pat egzistuoja tam tikrų tipų Naujojo Amžiaus muzika, kuri gali pakylėti jūsų energijas. Indija turi senas muzikos tradicijas, kurios specialiai sukurtos suteikti žmonėms dvasinių patirčių.

Galiu jums pasakyti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, nekantraudami laukiame, kada galėsime perduoti naujų rūšių muziką, kuri būtų tokia pat patraukli jaunimui kaip šiandieninė roko muzika, tačiau skatintų žmonių energijas tekėti aukštyn, užuot telkųsi jas į žemutines čakras.

Noriu tau patarti daugiau pasiskaityti apie muziką ir ugdytis savo jautrumą. Jeigu turėtum daugiau klausimų apie tai, nesivaržyk klausti, nes tai yra svarbi tema, ne tik tau asmeniškai, bet ir visai žmonijai. Pamąstyk, galbūt galėtum nukreipti savo kūrybiškumą į tokios muzikos atnešimą, kuri pakylėtų energijas į viršutines čakras.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels