Daugiau mokymų apie roko muziką

TEMOS: Prisirišimas prie idėjų iš tiesų gali sukelti skausmą, susidūrus su tiesa – ar muzika pakylėja ar pažemina energijas – kai energija yra sukoncentruota žemesnėse čakrose, žmonės negali dvasiškai augti – ritmas gamtoje – kai kuriems žmonėms harmoninga muzika yra nuobodi – jie priešinasi harmonijai – daugelis šiuolaikinių roko muzikantų yra įsikūnijusios maištingos sielos – sinkopuotas ritmas griauna gamtos harmoniją – jūsų gyvybinės jėgos iščiulpimas – žemyn traukiantis sūkurys – jaunimui reikalinga nauja muzikos rūšis

Klausimas: Mielas Mokytojau Jėzau ir Kimai… būkite palaiminti. Tavo neseniai duotas atsakymas apie roko muziką šokiravo tiek mano sūnų, tiek ir mane. Mano sūnaus dovana kurti muziką pasireiškė labai ankstyvame amžiuje, ir į ją taip pat įeina tai, ką būtų galima pavadinti roko muzika. Kiekvieną kartą, jam grojant solo akustine gitara, arba scenoje kartu su savo gyva grupe, regiu galingą broliškumo ir supratimo žinią. Žmonės verkia, nes muzika paliečia jų širdis ir įkvepia pastebėti gyvenimą, jo skausmus ir džiaugsmus, ir būtinybę rūpintis vienas kitu. Mačiau tai vykstant vėl ir vėl. Rokas turi platų tonų, ritmų ir vibracijų diapazoną, ir jis įkvėpė daugybę milijonų klausytojų bei muzikantų per praėjusius 50 metų. Sakoma, kad Tiesa negali žeisti, kad ji suvienija, įkvepia ir iškelia į paviršių viską, kas mumyse yra geriausia… Tai yra viena tavo didelės išminties sritis, apie kurią privalau pakalbėti, ar bent jau paprašyti didesnio aiškumo. Tavo žodžiai būtų sukrėtę ne ką mažiau, jei tą patį būtum pasakęs apie visas pasaulio religijas, sakydamas, kad jos yra klaidingos ar kad jose nėra nieko gero!

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Mano mylimas sūnau, kadangi žinau, jog nori kopti aukščiau, pasinaudosiu tavo atsakymu kaip pavyzdžiu, kas gali nutikti žmonėms, kai vienam iš jų ilgai turėtų, fundamentalių įsitikinimų yra metamas iššūkis. Sakai, kad tiesa negali žeisti, tačiau šis teiginys nėra universaliai teisingas. Jeigu žmogus yra emociškai prisirišęs prie idėjos arba įsitikinimo, kurie yra atitrūkę nuo tiesos, tuomet iš tiesų emociškai gali būti skausminga, kai žmogus susiduria su tiesa. Žmogui gali būti skausminga pripažinti ir priimti, kad jo ilgą laiką turėtas įsitikinimas, kurį žmogus tikėjo esant absoliučiai teisingu, iš tiesų visą tą laiką buvo klaida. Ir daugelį žmonių tai skatina vengti skausmo, neigiant tiesą, kuri meta iššūkį jų egzistuojantiems įsitikinimams – kaip tą daro daugelis žmonių, atradusių šią svetainę ir nenorinčių žinoti tiesos apie mane.

Kai žmonės turi emocinius prisirišimus, jie dažnai yra linkę reaguoti taip vadinamu „viskas arba nieko“ arba „juoda ir balta“ būdu. Jeigu žmonės nenori paleisti savo ilgai turėtų įsitikinimų ir priimti tiesos, kuri galėtų pakeisti šį įsitikinimą, tuomet jiems nelieka kitos išeities kaip tik mėginti neigti, kvestionuoti arba diskredituoti tiesą arba šią tiesą atnešusį šaltinį. Tai skatina žmones nueiti į kraštutinumus ir į viską žiūrėti iš juodai baltos perspektyvos. Kitaip tariant, jeigu ši nauja idėja yra teisinga, tuomet mano egzistuojantys įsitikinimai privalo būti visiškai klaidingi, o kadangi mano įsitikinimai negali būti visiškai klaidingi, ši nauja idėja privalo būti klaidinga.

Tavo atveju, sakai, kad, jeigu mano teiginiai apie roko muziką yra teisingi, tuomet tavo sūnaus užsiėmimai su muzika yra visiškai klaidingi. Berods manai, kad jis privalo groti roko muziką arba negroti iš viso jokios muzikos. Taip pat regis sakai, kad, jeigu mano teiginiai yra teisingi, tuomet tai reiškia, kad yra kažkas, kas egzistuoja už Dievo ribų, o kadangi tu tiki, jog to negali būti, kvestionuoji mano teiginius. Kitaip tariant, arba mano teiginiai yra teisingi, arba tavo įsitikinimai yra klaidingi. Leisk man tau parodyti alternatyvų atsaką į šią situaciją.

Matai, mano drauge, tavo sūnus turi akivaizdų talentą muzikai, ir jis atėjo į šią Žemę su tikslu išreikšti šį talentą ir padėti atnešti naujos ir aukštesnės formos muziką. Tai yra aukščiausias jo potencialas, tačiau, kad galėtų išpildyti šį potencialą, jam reikia pakilti aukščiau savo sąmonėje ir suvokti, kad ne visa muzika yra harmonijoje su Dievo įstatymais ir intencija. Jeigu atidžiai išstudijuosi mano atsakymą į kitą klausimą apie roko muziką, pamatysi, jog nedėstau juodai baltų teiginių apie muziką. Tiesiog kalbu apie tai, kad kai kuri muzika verčia energijas tekėti žemyn ir verčia susikoncentruoti jas žemesnėse čakrose, ir būtent tokia muzika pririša žmones prie materialios visatos ir stabdo, ar netgi nutraukia jų dvasinį augimą. Ir priešingai, kai kurios kitos muzikos rūšys skatina energijas tekėti į aukštesnes čakras, tuo būdu padėdamos žmonėms dvasiškai augti.

Pačioje gamtoje egzistuoja ritmas. Šis ritmas yra visko, kas sukurta, pagrindas, nes, kaip paaiškina Biblija, Dievas sukūrė materialią visatą garso galia. Pamatinis gamtos ritmas yra 4/4, 3/4, 6/8, 12/4, 12/8 ir taip toliau. Žmogaus širdis plaka 3/4 ritmu. Bet kuri muzika, kuri yra harmonijoje su baziniu gamtos ritmu, pozityviai veikia žmones ir visą planetą. Bet kuri muzika, kuri yra disharmonijoje su baziniu gamtos ritmu, turi negatyvų poveikį. Tą labai aiškiai galima matyti iš mokslinių tyrimų, kurie parodė, jog tam tikros roko muzikos rūšys priverčia augalus mirti, kai tuo tarpu tam tikros klasikinės muzikos rūšys skatina augalus augti greičiau. Galiu jus užtikrinti, kad tai, kas veikia augalą, taip pat veikia ir žmogų, nors žmogus yra daug sudėtingesnė energetinė sistema už augalą. Todėl poveikis nėra toks pastebimas trumpalaikėje perspektyvoje.

Kaip paaiškina Maitrėja, egzistuoja būtybės, kurios sąmoningai ir tyčia sukilo prieš Dievo įstatymus ir kūrybinę Dievo intenciją. Šie gyvybės srautai turi negatyvų požiūrį į harmoniją ir gamtos ritmą. Jeigu jų apie tai paklaustumėte, jie sakytų, kad tokia muzika yra nuobodi. Tačiau, jeigu nusileistumėte giliau į jų psichiką, pamatytumėte, kad harmoninga muzika jiems yra atgrasi būtent dėl to, kad ji stiprina visos gyvybės harmoniją ir vienovę. Jie nenori būti harmonijoje su visa gyvybe ar su Dievu; jie nori maištauti prieš Dievą, griaudami visos gyvybės harmoniją. Ir jie naudojasi muzika šiai harmonijai griauti.

Daugelis šių gyvybės srautų įsikūnijo Žemės planetoje, ir praeituose amžiuose, apie kuriuos šiuolaikinis mokslas nieko nežino, jie iš tiesų pasinaudojo muzika, kad sunaikintų civilizacijas, netgi priversdami nuskęsti ištisus žemynus, tokius kaip Lemūrija ir Atlantida. Žinau, kad dabartiniai mokslininkai atmeta šią idėją, tačiau tai yra tik dar vienas pavyzdys, kaip žmonės atmeta tiesą, nes ji meta iššūkį jų patogiems įsitikinimams.

Per paskutinį šimtmetį daugeliui tokių gyvybės srautų buvo leista dar kartą ateiti į įsikūnijimą į Žemės planetą. Tai buvo padaryta, norint suteikti šiems gyvybės srautams paskutinę galimybę palikti savo maištą prieš Dievą. Tai taip pat buvo padaryta su tikslu suteikti žmonijai galimybę išvystyti įžvalgumą ir išvengti sekimo šiais maištingais gyvybės srautais. Kai kurie iš šių maištingų gyvybės srautų iš tiesų apsigręžė ir pradėjo kelionę aukštyn. Tačiau daugelis jų toliau tęsė savo maištą ir tapo įžymiais muzikantais roko, repo ir kitų disonansinių muzikos ir meno rūšių srityse. Jie sukūrė kultūrą, kuri yra paremta idėja, kad viskas leidžiama, ir kad, „jeigu tai malonu, daryk tai.“ Tai atvedė prie narkotikų ir paleistuvavimo, kurie seka paskui roko kultūrą tarsi šešėlis. Tai taip pat sugriovė daugybę gyvenimų ir privertė daugelį žmonių nusiristi savo dvasiniame augime atgal per daugybę gyvenimų.

Šios naujos muzikinės kultūros pagrindas yra muzika, kuri yra paremta sinkopuotu ritmu, griaunančiu gyvenimo ritmą. Tai verčia dvasinę šviesą tekėti į žemesnes čakras, per kurias ji yra jėga išstumiama. Kaip paaiškinama kitur, čakros yra sukurtos perduoti šviesą, ir todėl jaučiate malonumą, kai per jas teka šviesa. Tad net ir tuomet, kai šviesa priverčiama per čakras tekėti jėga, šviesos tekėjimas sukelia malonius pojūčius. Ir būtent tai skatina žmones jausti malonumą iš jėga išstumiamos šviesos, ar tai vyktų per roko muziką, per tam tikras sekso formas ar kitas veiklas, kurios jėga priverčia šviesą tekėti per žemesniąsias čakras. Kai vyras prievartauja moterį, jis jaučia malonumą, tačiau esu tikras, kad sutiksite, jog tai nepadaro žaginimo teisingu.

Šioje planetoje iš tiesų yra daug žmonių, kurie sugeba jausti, jog jėga per čakras išstumiama šviesa nėra gerai ilgalaikėje perspektyvoje. Nors tą akimirką tai atrodo malonu, tai iš tiesų išsiurbia jūsų gyvybinę energiją ir palieka jus besijaučiančius prislėgtais, išsunktais ir depresijoje. Kadangi gamta nemėgsta vakuumo, ši tuštuma padaro žmones pažeidžiamus tamsos jėgoms, siekiančioms patekti į jų energetinį lauką.

Būtent tai iš tiesų ir nutinka daugeliui žmonių roko koncertuose. Šviesa yra jėga išstumiama iš jų čakrų, palikdama jų energetinį lauką atvirą demonams, kurie gali įeiti ir manipuliacijomis priversti žmones įnikti į narkotikus. O tai, žinoma, energijas išsiurbia dar labiau, ir palieka žmones atvirus tolesniems apsėdimams, kas gali tapti žemyn traukiančiu sūkuriu, galiausiai galinčiu atvesti prie savižudybės, ar netgi prie savižudybės per priklausomybę nuo narkotikų.

Daugelis žmonių, kurie tampa tokių tamsos jėgų aukomis per roko muziką, būtent ir yra nekalti gyvybės srautai, atsisakantys pripažinti blogio egzistavimą. Tokiais žmonėmis yra labai lengva manipuliuoti ir priversti juos atiduoti savo šviesą tamsos jėgoms, o kadangi šviesos atidavimas kelia malonumą, jie nemato, kad kas nors tame galėtų būti blogo. Ir daugelį metų jie gali dalyvauti šioje roko muzikos, narkotikų ir paleistuvavimo kultūroje, nepastebėdami jokio negatyvaus poveikio. Tačiau visada ateina negrįžtamas taškas, kuomet žmogus yra praradęs tiek daug šviesos, kad jame nėra likę nieko, kas galėtų palaikyti bent kokį dvasinį augimą. Žmogus ima jaustis tuščias ir atrodo daug senesnis už savo tikrąjį amžių. Galite tai matyti daugelyje roko muzikantų ir jų pasekėjuose.

O dabar grįžkime prie tavo sūnaus užsiėmimų su muzika. Kaip sakiau kitur, mes, pakylėtieji mokytojai, labai trokštame atnešti naujas muzikos formas, kurios būtų patrauklios jaunimui, bet neturėtų negatyvaus roko muzikos poveikio. Yra daug gyvybės srautų, kurie pasirinko ateiti į įsikūnijimą šiuo metu ir būti įrankiais šios naujos ir aukštesnės muzikos formos atnešimui.

Tavo sūnus turi potencialą būti vienu iš šių gyvybės srautų. Tai iš tiesų yra aukščiausias jo gyvybės srauto potencialas ir didžiausia jo meilė. Tačiau, norint šį potencialą išpildyti, jis turi siekti Kristaus sąmonės, kuri suteiktų jam įžvalgumą atskirti, kuri muzika verčia energijas tekėti aukštyn, o kuri muzika verčia energijas tekėti žemyn. Galiu tave užtikrinti, kad, jeigu jis pirmiausia ieškos dangaus karalystės, tai yra, Kristaus sąmonės, visa kita jam iš tiesų bus pridėta iš jo aukštesniojo aš. Ir tuomet jis išpildys aukščiausią savo potencialą ir aukščiausią meilę muzikai.

Tačiau, kad pasiektų šį tašką, jis turi įveikti bet kokius emocinius prisirišimus prie tam tikrų muzikos rūšių, kurios yra populiarios šiuolaikinėje kultūroje. Jis turi nuspręsti, ar tarnaus mamonai, tai yra tam, kas populiaru tarp žmonių disfunkcinėje kultūroje, ar tarnaus Dievui, tai yra tikrajai muzikai, kurią trokšta perduoti Dievas.

Kaip sakai, jis jau sugeba kurti muziką, kuri atveria žmonių širdis. Akivaizdu, jog tai reiškia, kad muzika skatina gyvybinę energiją tekėti aukštyn per aukštesnes čakras. Jam tiesiog reikia studijuoti muziką ir siekti susiderinimo su savuoju Kristaus AŠ, kad galėtų ištobulinti savo gebėjimą atverti žmonių širdis per muziką.

Ir jis turi nuspręsti, ar nori būti instrumentu, nešančiu aukštesnę muzikos formą, kuri gali atverti žmonių širdis Dievui, ar priešingai, nori praktikuoti muziką, kuri yra populiari šiandieninėje kultūroje? Ar jis nori stiprinti dabartinę kultūrą, ar nori padėti atnešti naują ir aukštesnę kultūrą?

Aš esu dvasinis mokytojas, ir juo būdamas gerbiu kiekvieno žmogaus laisvą valią. Mano darbas yra suteikti žmonėms supratimą, kuris padėtų jiems išmintingai pasirinkti. Man davus jiems šį supratimą, Laisvos Valios Įstatymas reikalauja, kad atsitraukčiau ir leisčiau žmonėms patiems pasirinkti. Tad dabar atsitraukiu ir leidžiu jums rinktis, kam šią dieną tarnausite.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels