Jėzaus komentarai apie Mel Gibson filmą „Kristaus kančia“

TEMOS: Nukryžiavimas nėra toks svarbus kaip prisikėlimas – esminė Jėzaus gyvenimo žinia yra mirties pergyvenimas – Jėzus buvo pavyzdys, kuriuo visi turėtų sekti – ar šio filmo žiūrėjimas išsiurbs jūsų energijas? – tamsos jėgos naudojasi filmais, vogdamos žmonių energijas – tai nėra tikslus nukryžiavimo pavaizdavimas – Jėzus buvo vidinėje ramybėje ir daug nekentėjo – nenaudokite Jėzaus kentėjimo saviesiems kentėjimas prailginti – šis filmas iš tikrųjų nėra apie Jėzų – popiežius turi iškreiptą Kristaus įvaizdį – venkite būti manipuliuojami ardomąja žinia – stebėkite, kaip filmas vystosi link šoko kulminacijos – netikras Kristaus įvaizdis

Klausimas: Mielas Mokytojau Jėzau, ar galėtum pateikti savo įžvalgas apie artėjančią naujojo Mel Gibson filmo „Kristaus kančia“premjerą? Ar tau šis filmas atrodo priešingas tavo žiniai, nes milijonams žmonių tapsi stabu? O gal šis filmas reikalingas, kad sustiprintų tavo žinią? Ar jis tiksliai pavaizduoja tavo Nukryžiavimą?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jeigu manęs paprašytų būti konsultantu filme apie mano gyvenimą, pirmiausia, ką padaryčiau, tai pakeisčiau pavadinimą iš „Kančia“ į „Prisikėlimas.“ Mane labai liūdina faktas, kad tradicinė krikščionybė tokį neproporcingai didžiulį dėmesį ir svarbą skiria mano nukryžiavimui, tuo pačiu beveik ignoruodama daug svarbesnį mano prisikėlimo įvykį.

Taip, aš buvau nuteistas mirties bausme ir nukryžiuotas. Tačiau tūkstančiai žmonių patyrė tokį pat likimą, ir beveik niekas į tai nekreipia jokio dėmesio. Taip, žinoma, yra dėl to, kad pasaulinei istorijai nėra svarbus vieno asmens nukryžiavimas. Tai kodėl taip svarbu, kad aš buvau nukryžiuotas? Mano nukryžiavimas, iš tiesų, nebuvo nė kiek ne svarbesnis už kitų žmonių nužudymą, kurie buvo nukankinti tuo pačiu žiauriu būdu. Tai, ką padarėte vienam iš šių mano mažiausiųjų brolių, man padarėte. Todėl ignoruodami žiaurias egzekucijas, kurios buvo įvykdytos tokiai daugybei kitų žmonių, jūs ignoruojate jų kančias, kurios kartu yra ir mano kančios.

Tiesiog mėginu padėti žmonėms suprasti, kad mano nukryžiavimas buvo nė kiek ne svarbesnis už tūkstančių kitų žmonių nukryžiavimus. Mano atvejis iš kitų išsiskyrė tuo, kad aš po nukryžiavimo buvau prikeltas ir pasirodžiau savo mokiniams prisikėlusiame kūne. Tai svarbu, nes, teisingai supratus, tai pademonstruos jums, kad visi žmonės gali eiti keliu, vedančiu į Kristaus sąmonę. Kai pasiekiate šią Kristaus sąmonę, galite įveikti visas materialios visatos jėgas, tarp jų ir pačią mirtį.

Esminė mano gyvenimo žinia nėra dažnai kartojamas teiginys, kad aš miriau už žmonijos nuodėmes. Esminė žinia yra ta, kad nors žmonės ir nužudė mano fizinį kūną, manęs jie nužudyti negalėjo, nes aš buvau didesnis už kūną ir galėjau pergyventi kūno mirtį. Būtent ši žinią turėtų būti skelbiama nuo stogų ir rodoma kino ekranuose.

Kiekvienas žmogus turi potencialą sekti mano pėdomis ir daryti darbus, kuriuos aš dariau. Jei norite sekti mano pėdomis, turite priimti tokį pat požiūrį į religiją, kokį savo gyvenimu pademonstravau aš, ir perkeisti savo sąmonę taip, kaip tai padariau aš. Būtent tai turėtų būti esminė krikščionybės žinia, ir kaip sakiau anksčiau, norėčiau, kad visi nukryžiuoto Kristaus paveikslai būtų pašalinti iš krikščionių bažnyčių ir juos pakeistų prisikėlusio Kristaus paveikslai.

Tad taip, aš iš tiesų manau, kad šis filmas gali atgrasinti nuo tikrosios žinios, kurią noriu perduoti šiame amžiuje. Jeigu šis filmas įgys populiarumą minios tarpe, jis iš tiesų gali sustiprinti 2000 metų senumo momentumą, kuris perdėtai pabrėžia mano nukryžiavimą ir mano kančias ant kryžiaus. Jau kitur komentavau nuodėmių atpirkimo klausimą, ir tų komentarų turėtų pakakti.

Kai žiūrite bet kokį filmą, labai patartina stebėti savo energijos lygį prieš ir po filmo. Jeigu pastebėsite, kad jūsų energijos lygis nukrito, galite būti tikri, jog šis filmas išsiurbė iš jūsų pozityvias energijas. Dauguma filmų kūrėjų nesuvokia, ką daro, vis dėlto visus tokius filmus visada įtakoja tamsos jėgos, kurios naudojasi filmais, vogdamos iš žmonių pozityvią energiją. Tai ypač galioja filmams, kurie žmones šokiruoja rodomais siaubo, sekso ar prievartos vaizdais.

Manau žmonės, pažiūrėję filmą „Kančia“ ir pastebėję savo energijos lygį, pajus, jog filmas iš jų išsunkė energiją. Priežastis paprasta. Šis filmas perdėtą dėmesį skiria mano kančioms prieš ir po nukryžiavimo. Jeigu atvirai, nenorėčiau, kad bent vienas krikščionis pamatytų vaizdą, kaip kraujais apsipylęs nukryžiuotas žmogus vaizduoja Jėzų Kristų.

Tai paprasčiausiai nėra tikslus mano nukryžiavimo pavaizdavimas. Žinoma, kraujo buvo, tačiau ne tiek daug. Tokie vaizdai tarnauja tik tam, kad žmones šokiruotų ir priverstų juos iškreipti Dievo energiją, kurią tuomet iš jų išsiurbia demonai, išsikūniję gyvybės srautai ir padarai, gyvenantys iš tos iškreiptos energijos. Jei kalbant atvirai, kino teatrai dažnai yra puotos salės tokioms žemesniosioms būtybėms, ypatingai tuose kino teatruose, kuriuose yra rodomi siaubo filmai, pornografiniai filmai ir smurtiniai filmai. Aš šį filmą priskirčiau hibridui tarp smurto filmo ir siaubo filmo.

Todėl, ne, šiame filme mano nukryžiavimas nėra pavaizduotas tiksliai. Žinoma, mano viešas teismas bei nukryžiavimas nebuvo maloni patirtis. Štai kodėl buvau toks nusiminęs vakarą prieš tai ir prašiau Dievo paimti šią taurę iš manęs. Vis dėlto, kai atsidaviau Dievui šiais žodžiais: „ Tačiau tebūnie ne mano, bet tavo valia,“ [Luko 22,42] pasiekiau vidinės ramybės būseną, kuri mane lydėjo per visą šią patirtį.

Galite pastebėti, kad žmonės, atsidūrę ekstremaliose aplinkybėse, dažnai patiria vidinės ramybės būseną, kurioje labai mažai skausmo ir diskomforto. Mokslininkai aiškina, jog tai sukelia cheminės medžiagos smegenyse, ir iš tiesų, cheminės medžiagos vaidina tam tikrą vaidmenį. Tačiau daug svarbesnė yra gyvybės srauto vidinės ramybės būsena. Būtent ši vidinė ramybė padeda paleisti chemines medžiagas, o ne atvirkščiai. Todėl aš buvau tokios ramybės būsenoje per visą šią patirtį, ir todėl nekentėjau tiek daug, kaip įsivaizduoja daugelis krikščionių. Ir jau tikrai nekentėjau tiek daug, kaip vaizduojama šiame filme.

Taip vadinamais viduramžiais buvo natūralu, kad žmonės tapatinosi su Kristaus kančiomis, nes jų gyvenimas buvo labai sunkus, ir jie daug kentėjo. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, mes, pakylėtieji mokytojai, visada mėginame pasiekti žmones su dvasine žinia, kuri jiems padėtų palypėti laipteliu aukščiau. Norėdami pasiekti žmones, mes turime kreiptis į juos su žinia, kuri būtų pritaikyta jų esamai sąmonės būsenai. Tad, žmonių, patiriančių daug kančių, širdį dvasinei žiniai gali padėti atverti, kai jie pamato, kad žmogus, įkūręs tam tikrą religiją, taip pat kentėjo.

Ir tai buvo priimtinas būdas žmonėms atverti savo širdis Kristui laikais, kai žmonės daug kentėjo. Žinoma, dar ir šiandien šiame pasaulyje yra žmonių, kurie savo gyvenime patiria daug kančių, ir kuriems gali pagelbėti susitapatinimas su mano kentėjimu ant kryžiaus. Vis dėlto, pagrindinė žinia vis tiek turėtų būti, kad, siekdami Kristaus sąmonės, įveiksite visas savo kančias, pakeisite savo aplinkybes ir atnešite Dievo karalystę į Žemę. Pakylėtieji mokytojai niekada neskelbė žinios, kad žmonės turėtų kentėti visą gyvenimą, o Dievo karalystę patirti tiktai po mirties. Mūsų tikslas yra sustabdyti kančias Žemėje ir atnešti Dievo karalystę į šį pasaulį.

Aš puikiai suprantu, kad šiandieniniame pasaulyje daug žmonių patiria dideles kančias, tarp jų ir pats Mel Gibson. Tai motyvuoja žmones tapatintis su manimi, nes aš taip pat kentėjau. Tačiau daugeliui žmonių nutinka taip, kad šios kančios sukelia emocines žaizdas sielos inde. Tad, jeigu šie žmonės koncentruos visą savo dėmesį į mano kentėjimą ant kryžiaus ir nesuvoks žinios, kad galite pakilti virš šių kančių, jų ryšys su krikščionybe nepadės jiems dvasiškai augti.

Vietoj to, jų ryšys su krikščionybe iš tiesų gali netgi sustabdyti jų dvasinį augimą ir priversti juos galvoti, kad jie turėtų kentėti, nes ir aš kentėjau. Tai tokia iškrypusi logika, kad paprasčiausiai nesugebu jos suprasti. Tačiau kai kurie gyvybės srautai yra taip giliai sužeisti, kad tiesiog negali šių savo žaizdų paleisti. Jie įsikibę laikosi šių žaizdų, nes šios žaizdos tapo jų tapatumo dalimi, ir jie net negali įsivaizduoti, kad galėtų kada nors šias žaizdas išsigydyti. Ir todėl jie, kažkokiu tai būdu, paverčia mano kentėjimą ant kryžiaus ir mirtį nuo šių kančių pateisinimu, kodėl jie neturėtų gydyti savo žaizdų ir kilti aukščiau. Jie netgi gali siekti naudotis mano pavyzdžiu, mėgindami priversti kitus žmones jausti gailestį jiems ir jų kančioms.

Kaip sakiau, esminė mano gyvenimo žinia yra ta, kad jūs neprivalote kentėti. Sekdami mano pėdomis, leisdami būti šiam protui jumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje, galite pakilti virš visų žmogiškų kančių ir pasiekti vidinę ramybę. Netgi galite pakeisti išorines aplinkybes, kurios sukelia jūsų žaizdas. Kam, jūsų manymu, gydžiau ligonius ir prikėlinėjau mirusius, jei ne tam, kad parodyčiau, jog Kristaus sąmonė gali įveikti visas fizines aplinkybes? Kam, jūsų manymu, demonstravau, kad žmogus, pasiekęs Kristaus sąmonę, gali nugalėti net ir pačią mirtį, jei ne tam, kad parodyčiau, jog visi žmonės turi potencialą nugalėti mirtį?

Žmonėms, kurie tai skaitys, noriu duoti rekomendaciją. Prašau, nesijauskite privalantys pažiūrėti šį filmą vien dėl to, kad šis filmas tariamai yra apie Jėzų Kristų, ar dėl to, kad manote turintys žinoti, kiek daug aš dėl jūsų kentėjau. Neturite absoliučiai jokios prievolės žiūrėti filmą, vaizduojantį kančias, kurių aš nepatyriau, ir kuris neteisingai parodo mano nukryžiavimą. Aš išlaisvinu jus nuo bet kokio pareigos jausmo, kurį galite jausti.

Tai darau, kadangi žinau, jog daugelis krikščionių jaus prievolę pažiūrėti šį filmą, vien dėl to, kad šis filmas yra apie mane. Tačiau, kaip mėginau paaiškinti, šis filmas iš tikrųjų nėra apie mane. Jis yra apie neteisingą mano įvaizdį, kurį tradicinė krikščionybė propagavo 2000 metų. O šiame filme rodomi vaizdai neatėjo iš tikros vizijos, o atėjo iš žmonių, turinčių nesubalansuotą požiūrį į kančią, vaizduotės.

Suprantu, kad daugelis krikščionybės vadų, tarp jų ir Vatikanas, sakys, jos šis filmas parodo nukryžiavimą kaip jis iš tiesų vyko. Kai kurie iš jų tai sakys, nes tikrai tuo tiki. Kai kurie tai sakys, nes matys tame politinę galimybę pakreipti žmonių dėmesį į tai, ką jie tiki esant vieninteliu tikru Kristaus įvaizdžiu, tai yra, jų pačių.

Man liūdna dėl to, kad Vatikanas išreiškė santūrų pritarimą šiam filmui, tačiau manęs tai nestebina. Akivaizdu, kaip paaiškinau kitur, kad katalikų bažnyčia užtemdė mano tikrąją žinią, ir todėl manęs nestebina, kad ir pats popiežius neteisingai įsivaizduoja mano nukryžiavimą. Vis dėlto, nematau jokių priežasčių, dėl kurių katalikai turėtų jausti pareigą pažiūrėti šį filmą.

Nesakau, kad jokiu būdu neturėtumėte žiūrėti šio filmo. Tik sakau, kad neturėtumėte jausti jokios prievolės žiūrėti šį filmą. Turėtumėte klausytis impulsų iš savojo Kristaus AŠ. Jeigu jaučiate vidinį raginimą pažiūrėti šį filmą, tuomet taip ir padarykite.

Tačiau tuomet labai norėčiau parekomenduoti atlikti dvasinės apsaugos pratimus prieš šio filmo peržiūrą. Taip pat visą tą laiką labai rekomenduoju aplink save įsivaizduoti baltos šviesos sferą, ir sekti save, kad nepasiduotumėte negatyviems jausmams šio filmo žiūrėjimo metu.

Atidžiai stebėkite, kaip šis filmas palaipsniui įveda vis daugiau ir daugiau šokiruojančių vaizdų, kol dauguma žmonių nebesugeba išlaikyti savo proto ramybės ir patys atsiduria šoko ir traumos būsenoje, kurioje tampa lengvai prieinamu grobiu jėgoms, kurios iš jų nori pavogti energiją.

Sutelkite savo dėmesį ir sąmoningai pasistenkite išvengti subtilių šio filmo manipuliacijų. Venkite pagundos jausti man gailestį (nes juk aš tariamai visa tai padariau dėl jūsų), kuri jus gali įvilioti jausti būtinybę atsiverti filme demonstruojamiems prievartos vaizdams. Tai yra labai aiškus bandymas pasinaudoti tikra meile, kurią kai kurie žmonės man jaučia, ir klaidingu pareigos jausmu, kurį jaučia netgi dar daugiau žmonių. Tai jus gali apgaule priversti atverti savo pasąmonę šio filmo pamatinei žiniai, ir aš raginu jus būti labai atidiems šiai žiniai. Nustebsite, kokius apreiškimus jūsų Kristaus AŠ gali jums pateikti, jeigu klausysitės atviru protu.

Nesakau, kad Mel Gibson tai darė sąmoningai. Jis tiesiog įsitraukė ir buvo pagautas šimtmečių senumo momentumo, pateikdamas Kristaus įvaizdį, kuris trukdo žmonėms sekti mano pavyzdžiu. Todėl šio filmo nešama žinia yra labai kenksminga. Tai yra klaidinga žinia, ir noriu paraginti jus būti labai budriais, kad išvengtumėte jos pinklių.

Tad, jei iš tiesų norite žiūrėti šį filmą, žiūrėkite į tai kaip į mokomąją patirtį, ir klausykitės savo Kristaus AŠ, kad galėtumėte išmokti savo asmeninę pamoką, kurią jūsų Kristaus AŠ nori, kad išmoktumėte iš šio filmo. Ši pamoka kiekvienam žmogui truputį skirsis.

PASTABA: Jėzus trumpai užsimena apie šį filmą atsakyme į klausimą apie Kristaus kraują.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels