Kodėl šaudymai ir kiti smurto aktai darosi vis žiauresni

TEMOS: Su jumis viskas tvarkoje – šviesai leidžiantis, tamsa darosi labiau matoma – tai, į ką visuomenė nenori žiūrėti, yra jėga ištraukiama į šviesą – žmonės neturi dvasinio tikslo ir save izoliuoja – tamsios žiemos veikia psichiką – Skandinavijos žmonės auga nepakankamai greitai, tad įvyksta situacijos, kurių tikslas yra pažadinti žmones – šaudytojo veiksmams nėra psichologinio paaiškinimo – tamsos jėgos užvaldo žmones ir nori, kad jie pralietų kraują – tamsos jėgos nori gąsdinti žmones – šviesai intensyvėjant, tamsos jėgoms reikia, kad žmonės imtųsi vis ekstremalesnių veiksmų šviesai iškreipti – žmogiškas blogis nėra žmogiškas – tamsos jėgos nevertina gyvybės

Klausimas: Per vienerius metus mano šalyje, Suomijoje, buvo įvykdytos dvi žudynės mokyklose, tad noriu paklausti, kas su mumis yra negerai?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai yra klausimas, kuris yra visiškai suprantamas. Pavyzdžiui, žinau, kad Austrijos šalyje yra žmonių, kurie savęs klausia, kodėl tam žmogui daugybę metų rūsyje buvo leista laikyti įkalintą savo paties vaiką, ir kodėl tai įvyko daugiau nei vieną kartą – iš kur toks smurtas mūsų šalyje? Tačiau turiu jums pasakyti, kad su jumis viskas yra tvarkoje.

Tiesiog, kylant planetos energijoms, matote vykstantį pasidalijimą, kuomet skirtumas tarp šviesos ir tamsos darosi vis ryškesnis. Tai iš tiesų yra pasekmė fakto, kad Žemė gauna daugiau dvasinės šviesos, ir ši šviesa suteikia kiekvienam žmogui galimybę sugerti šviesą.

Ir tuo gali būti pasinaudota dviem būdais. Galite pasinaudoti šia šviesa, kad pakeltumėte aukštyn savo sąmonę. Tačiau, jeigu atsisakysite kelti savo sąmonę, ieškodami rąsto savo akyje – spręsdami savo psichologines problemas, įveikdami savo iliuzijas – na tai tuomet šviesa iš tiesų tik padaugins tamsą, neišspręstas psichologines problemas jūsų esybėje. Ir tikslas yra padaryti šias problemas labiau matomas žmogui arba žmonių grupei, o gal net ir visai šaliai.

Kaip jau minėjome anksčiau, visas Europos žemynas turėjo progą išmokti pamoką įvykiuose, atvedusiuose prie Antrojo Pasaulinio Karo. Nacizmas Vokietijoje nebuvo išskirtinai vokiškas fenomenas, bet buvo visos kolektyvinės sąmonės Europoje išraiška, atvedusi žmones iki taško, kuomet jie galiausiai sugebėjo pamatyti tamsą ir tarti: „Tai nebegali toliau tęstis! Daugiau nebegalime leisti tokio genocido, tokio fanatizmo mūsų žemyne.“ Tik, deja, tai ir vėl buvo leista, nes iš tiesų įvyko genocidas Balkanuose, kuomet likusioji Europos dalis tiesiog stovėjo ir žiūrėjo.

Ir vis dėlto, mano mintis yra tokia, kad jūs, kurie gyvenate Suomijos šalyje, esate planetinio proceso dalis. Ir dalykas, kuris vyksta – ir tai taip pat vyksta daugelyje kitų šalių – yra tai, kad tendencijos, kurių visuomenė nenori palikti, privalo darytis vis akivaizdesnės. Kol galiausiai jos pasidarys tokios akivaizdžios, kad žmonės pradės tai matyti ir pradės uždavinėti klausimus, kurių iki tol nenorėjo užduoti. Tą taip pat būtų galima paaiškinti Antrojo Termodinamikos Dėsnio veikimu, kuomet, žmonėms atsisakius atverti savo protus naujoms energijoms ir naujoms idėjoms, viskas pradeda griūti, nes jie tampa uždaro proto dėžutėmis.

O specifiškai Suomijoje, jūs, vėlgi turite situaciją, kurioje žmonės neturi aiškios dvasinės vizijos, jiems niekas nedavė šios vizijos apie juos pačius kaip apie dvasines būtybes. Ir taip pat turite tendenciją save izoliuoti, iki galo nežinodami, ar esate dalis Rytų, ar esate dalis Europos, ar dalis Skandinavijos, ir iš viso, kur yra jūsų vieta didesniame paveiksle.

Tad egzistuoja tendencija vengti bendravimo su supančiu pasauliu. Ir šalia to jūs dar turite ilgas žiemas, kuomet – taip sakant – bukinate save alkoholiu, kaip tą aiškiai galite matyti iš augančio alkoholizmo Suomijoje, kuomet alkoholio suvartojimas Suomijoje yra daug didesnis nei turėtų būti šiame pasaulinės evoliucijos taške.

Šiuo atžvilgiu, žinoma, Suomija nėra kuo nors unikali, nes tą patį matote ir daugelyje kitų šalių. Tačiau tai iš tiesų ryškiau pasireiškia Skandinavijos šalyse, dėl jų šiauresnės padėties Europoje, dėl kurios turite ilgesnes, tamsesnes žiemas. Ir matote, fizinė tamsa turi didelį poveikį psichikai, o kadangi žmonės nekviečia dvasinės šviesos, kad kompensuotų saulės šviesos trūkumą, jie patiria kuo tikriausią depresiją. Ir tai tuomet juos skatina vartoti alkoholį, kaip būdą numalšinti šį jausmą, ir tai tuomet neleidžia visai šaliai pakilti aukščiau ir augti.

Ir kaip paaiškinau, kai visa planeta yra keliama aukštyn ir yra perduodama daugiau šviesos, na tai tuomet žmonės Skandinavijos šalyse atsilieka nuo šio augimo tempo. Ir tuomet privalo įvykti tam tikri įvykiai, kuomet tie, kurie yra silpniausi – tie, kurie turi žemiausią sąmonės būseną – tampa kolektyvinėje sąmonėje egzistuojančios tamsos laidininkais.

Vėlgi, matote, šalyje negali įvykti kažkas, kas nebūtų kolektyvinės sąmonės išraiška. Paimkite mano mokymą apie aukščiausius dešimt procentų, žemiausius dešimt procentų ir aštuoniasdešimt procentų viduryje. Jeigu aukščiausi dešimt procentų šalyje nestos ginti aukštesnių principų – jeigu jie nekels savo sąmonės – tai iš kur tuomet Dievas ir pakylėtieji mokytojai galės gauti įgaliojimus ištremti tam tikrą tamsos pasireiškimą, išreiškiamą per žemiausius dešimt procentų?

Negalėsime paimti tų žmonių, kol priešingame poliuje esantys žmonės nebus pakilę aukščiau, arba kol didžioji žmonių masė nenuspręs, jog jiems jau šito gana, kad tai daugiau nebegali vykti. Tačiau vėlgi, net ir aštuoniasdešimt procentų negali to padaryti vieni patys. Aukščiausi dešimt procentų privalo pakilti į tą Kristiškumo lygmenį, kuris atitinka jūsų matomą iškrypimą.

Kad jaunas žmogus įsigytų ginklą ir nuėjęs į savo mokyklą pradėtų šaudyti į savo bendraklasius ir mokytojus – čia nėra jokios logikos, nėra nieko, ką galėtumėte suprasti. Negalite išanalizuoti šio žmogaus psichologijos, nors kai kurie ir mėgino atrasti kažkokį įvykį, kuris įvyko šio jauno žmogaus gyvenime ir tariamai paskatino jį šitaip pasielgti.

Negalite tam rasti psichologinio paaiškinimo – nebent iš tiesų suvokiate tamsos jėgų egzistavimą, ir kaip šioms tamsos jėgoms buvo leista egzistuoti šalyje dėka kolektyvinio sąmonės lygio. Kuomet tie, kurie yra silpniausi – dėl tam tikrų psichologinių sąlygų – yra užvaldomi šių tamsos jėgų, ir tamsos jėgos turi vienintelį tikslą tokiuose įvykiuose kaip šis.

Na, tiesą sakant, jos turi keletą tikslų, tačiau pagrindinis jų tikslas yra pralieti nekaltųjų kraują, kurį jos tuomet susiurbia – gyvybinės jėgos šaltinį. Nes, kaip turėtumėte žinoti, kraujas yra kūno sąmonės nešiotojas. Tad kai yra praliejamas fizinis kraujas, kartu su juo yra išliejama ir dalis žmogaus dvasinės šviesos. Ir būtent tai tuomet tamsos jėgos gali susiurbti, nes, kai žmogus yra prie mirties arba sužeistas, tuomet šio žmogaus jaučiamas liūdesys arba pyktis nudažys dvasinę šviesą, suteikdamas jai žemesnę vibraciją, kurią tamsos jėgos galės sugerti.

Ir, žinoma, jos taip pat turi tikslą išgąsdinti visuomenę – sukelti jai baimę, ar netgi pasėti visuomenėje sąmyšį, priversdamos ją galvoti, kaip tu išsireiškei: „Kas su mumis yra negerai?“ – tačiau jos tai daro baimę keliančiu būdu, kuris iš tiesų nepadeda visuomenei kelti savo sąmonės, ir tik paskatina ją nugrimzti į baimės vibracijas. Kaip, pavyzdžiui, ypač akivaizdžiai tą matėte Jungtinėse valstijose po rugsėjo 11-osios, kuomet žmonės iš tiesų nepakėlė savo sąmonės, bet nugrimzdo į baimės būseną – nusekdami paskui savo valdžią – kad dabar mes turime save apsaugoti, tapdami dar didesniais militaristais ir panaikindami dar daugiau pilietinių teisių.

Tad vėlgi, matote, kad yra daug subtilių tikslų, tačiau pagrindinis tikslas, kurį turi už tokių įvykių besislepiančios tamsos jėgos – už žudynių mokyklose, kurios vyko Jungtinėse Valstijose, ir daugelyje kitų tokių įvykių, įskaitant ir įvykį Rusijoje, kuomet teroristai pagrobė vaikus mokykloje – pagrindinis tikslas yra tiesiog pralieti nekaltųjų kraują. Nes vėlgi, kadangi vis daugiau šviesos yra paleidžiama šioje planetoje, tamsos jėgos turi vis mažiau ir mažiau energijos, kurią gali sugerti. Ir todėl joms reikalingi žmonės, kurie atlikinėtų vis labiau ir labiau iškrypusius veiksmus – ar tai būtų smurtiniai veiksmai, seksualiniai iškrypimai ar kitos iškrypimo formos – idant galėtų išsaugoti savo egzistavimą ir savo galią.

Tad daviau jums šį paaiškinimą, nes jūs turite dvasinę viziją. Ir tikiuosi, jog suvokiate, kad, žinoma, negalite šios tiesos perduoti plačiajai visuomenei nė vienoje šalyje, nes jie iš jūsų tiesiog išsityčiotų. Ir vis dėlto, yra vertinga tai išsakyti fizinėje plotmėje – nes tai įeis į kolektyvinę sąmonę, kurioje suformuos sėklą, kuri galiausiai atves prie persilaužimo, kuomet žmonės pradės suvokti, kad, jeigu iš tiesų norime suprasti tai, ką vadiname žmogiškuoju blogiu, turime peržengti žmogiškąjį lygmenį ir suprasti, kad žmogiškasis blogis iš tiesų yra visai nežmoniškas. Jo kilmė nėra žmogiška, ir tik išreiškiamas yra per žmones.

Jeigu grįžtume į Vokietijos praeitį, kuomet matėte nacius ir holokaustą, daugelis žmonių savęs klausė: „Kaip žmonės galėjo tai daryti?“ Tačiau matote, žmonės negali to daryti vieni kitiems, kai suvokia, kad tie kiti yra tokie pat žmonės kaip ir jie patys, ir kad aukos taip pat yra žmonės. Todėl žmonės tai gali daryti tik tuomet, kai jų protus yra užvaldžiusios tamsos jėgos – kurios nepripažįsta gyvenimo vertės, nes nemato jokios vertės savo pačių egzistavime.

Jos nemato, kad net ir pati tamsiausia iš tamsos būtybių turi šviesos kibirkštį savo esybės centre. Jos mano, kad yra visiškai be šviesos, tad, nors sąmoningai gali to nežinoti, jos mano, kad yra bevertės būtybės, ir todėl mano, kad žmonės taip pat yra beverčiai, ir kad gyvybė neturi jokios vertės, ir ją tiesiog galima išmainyti kaip kokį daiktą, arba galima atimti ją smurtu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels