Kaip individas galėtų padėti sustabdyti žmonių vykdomus žiaurumus

TEMOS: Žiaurumus vykdantys žmonės yra užvaldyti demonų – naudokitės dvasiniais įrankiais, išsakydami prašymus, kurie suteiktų pakylėtiesiems mokytojams įgaliojimus įsikišti – prašykite išlaisvinimo sprendimų priiminėtojams – taikūs protestai

Klausimas: Ką galėtume padaryti, kad sustabdytume galvų kirtimą sugautiems žmonėms Irake?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Geriausia, ką jūs individualiai galėtumėte padaryti, būtų suteikti įgaliojimus pakylėtiesiems mokytojams surakinti demonus ir kitas tamsos jėgas, kurios veikia per teroristus, vykdančius šiuos galvų nukirtinėjimus ir kitus žiaurumus. Turite suprasti, kad nė vienas žmogus negalėtų nusiristi iki tokio sugedimo laipsnio, kad savarankiškai atliktų tokius veiksmus. Asmuo tokius veiksmus gali vykdyti tik tuomet, kai yra visiškai užvaldytas demonų ir tamsos jėgų, ir todėl yra praradęs bet kokį gebėjimą kontroliuoti savo širdį ir protą. Tiesiog negalite nužudyti kito žmogaus, jeigu esate užmezgę ryšį su savo širdies liepsna ir jeigu jūsų intuiciniai gebėjimai veikia.

Tad geriausias dalykas, kurį galėtumėte padaryti trumpalaikėje perspektyvoje, būtų kalbėti Arkangelo Mykolo Rožinį ir šaukinį Astrėjai, išsakant specifinius prašymus sustabdyti šias situacijas. Studijuokite situacijas, tame tarpe ir teroristus. Pasirašykite asmeninį prašymą ir įvardinkite visų jums žinomų teroristų vardus. Taip pat įvardinkite sugautus žmones ir paprašykite jų apsaugos ir išlaisvinimo. Tuomet išsakykite šį prašymą rožinio pradžioje. Taip pat galite naudotis Begalinės Šviesos rožiniu, o taip pat Motinos Marijos invokacijomis pasauliui, ir taip pat galite kalbėti Taikos rožinį, Atleidimo rožinį ir Besąlyginės Meilės rožinį.

Ilgalaikėje perspektyvoje, tai yra Irake karius dislokavusių vyriausybių, ypač Jungtinių Valstijų vyriausybės, užduotis pakeisti visą šią situaciją, idant jie nustotų kurti jėgą, kuri iššaukia priešingos jėgos atsiradimą terorizmo pavidalu. Išsamiau apie tai paaiškinau kitur.

Kiekvienas gali išsakyti prašymus apšviesti sprendimų priiminėtojus šiose šalyse, vėlgi, naudodamiesi invokacijomis ir šaukiniais. Jeigu esate vienos iš šių šalių pilietis, galite pasinaudoti teise pasakyti savo išrinktiems atstovams, ko, jūsų manymu, jie turėtų imtis situacijai Irake pakeisti. Ir čia jūs taip pat galite imtis ir labiau tiesioginių veiksmų, pagal jums iš vidaus ateinantį vedimą.

Ir, žinoma, taip pat būtini ir taikūs protesto judėjimai, norint atvesti tam tikras vyriausybes į sveiką protą, signalizuojant joms, kad terorizmu negalima naudotis kaip pretekstu eiti į kompromisą su demokratiniais principais. Taip pat yra būtina duoti šioms vyriausybėms žinoti, jog kad ir kokia reali bebūtų – ar būtų vaizduojama – terorizmo grėsmė, valdžia negali tuo naudotis, mėgindama išsisukti nuo atsakomybės prieš savo pačios žmones.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels