Aukštesnius principus ginantys lyderiai

TEMOS: Sektini pavyzdžiai turėtų būti tie, kurie laikosi universalių principų – kokius pavyzdžius rodo įžymybės – žmonės žavisi tais, kurie neseka minia – žavisi tais, kurie stoja ginti principų

Klausimas: Mąsčiau apie lyčių vaidmenis Jungtinėje Karalystėje ir pavyzdinius modelius, kuriuos turime visuomenėje, o taip pat kitose Europos šalyse ir Amerikoje. Turime situaciją, kurioje žiniasklaida įkūnija žmonių troškimą kopijuoti įžymybių gyvenimo būdą ir daugelį su tuo susijusių elgesio apraiškų, kurios akivaizdžiai nėra harmonijoje su aukštesniais principais. Tad mano klausimas būtų toks: ar galėtumėte mums duoti supratimą, kaip būtų galima pakeisti visą šią situaciją, idant žmonės trokštų turėti aukštesnius pavyzdinius modelius, kas tuomet taip pat pradėtų atsispindėti žiniasklaidoje, kuri imtų apie šiuos pavyzdžius rašyti.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai įvyktų, ėmus kalbėti apie būtinybę sugrąžinti aukštesnius principus, kaip apie tai kalbėjo kiti Mokytojai ir aš pats savo mokymuose. Nes kai priminsite Britanijos visuomenei, o taip pat ir bet kuriai kitai visuomenei, būtinybę grįsti visuomenės institucijas amžinaisiais principais, tuomet natūraliai sukursite naujus pavyzdinius modelius tiek vyrams, tiek ir moterims, kuomet tie, kuriuos žmonės laikys savo pavyzdžiais, bus labiausiai ištikimi universaliems principams, turės giliausią šių principų suvokimą ir didžiausią gebėjimą išreikšti šiuos principus praktinėje veikloje, tobulinant visuomenę ir suteikiant gausingą gyvenimą visiems žmonėms.

Jie tai gali daryti valdžioje, religijoje, išradimuose, švietime, muzikoje – visose visuomenės srityse. Bet ar matote, kaip greitai visa tai gali pasikeisti? Tai, kad šiandieninėje jūsų visuomenėje propaguojami pavyzdžiai yra paremti įžymybių gyvenimo būdu, yra pasekmė to, apie ką kalbėjome, tai yra, kad žmonėms atrodo, jog gyvenimas neturi jokio aukštesnio tikslo, ir todėl tie, kurie atrodo patys žavingiausi, kurie labiausiai rėžia akį, yra tie, kurie gauna daugiausiai dėmesio. Nes žiniasklaida tarsi užkerėta mėgina vis kaip nors šokiruoti, mėgina pateikti kokią nors sensaciją, ir todėl tiktai tie, kurie yra pasiryžę peržengti normos ribas, tampa jų dėmesio vertais objektais.

Tačiau noriu paprašyti jūsų žvelgti giliau ir suvokti, kad čia iš tiesų esama tam tikro realybės elemento, ta prasme, kad žmonės žavisi tais, kurie drįsta nesekti minia, kurie drįsta pakilti virš minios, išreikšdami kokį nors egocentrizmą, dėl kurio tampa pastebimi. Akivaizdu, kad tai, ką matote šiose įžymybėse, yra vien iš ego kylantis reiškimasis, tačiau už viso to slypi tikras žmonių žavėjimasis tais, kurie neseka minia. Ir šį žavėjimąsi galima greitai nukreipti į tuos, kurie neseka minia, nes yra pasiryžę laikytis aukštesnių principų ir išreikšti savo tikėjimą šiais principais, šių principų išmanymą, savo pavyzdžiu įkūnydami juos savo asmeniniame gyvenime, ir netgi reikalaudami, kad jų visuomenė taip pat šiuos principus imtų įkūnyti.

Tad matote, kad žmonės, paprastu savo sąmonės perderinimu, gali atkurti ryšį su tuo, kas jie iš tiesų yra ir ką jie iš tiesų trokšta matyti. Nes žmonės myli principus ir myli tuos, kurie šiuos principus išreiškia. Ir būtent dėl to matėte jų meilę princesei Dianai, nes ji būtent ir atstovavo šiuos principus Britanijos žmonėms. Ir todėl galėsite pamatyti, kad žmonių žavėjimąsi labai greitai galima perkelti nuo į savo ego susikoncentravusių įžymybių prie tikrųjų asmenybių ir tikrųjų lyderių, kurių gyvenimo ašis yra aukštesnieji principai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels