Ar valdžios elitas turi galią mus kontroliuoti?

TEMOS: Valdžios elitas gali turėti fizinę galią, bet neturi dvasinės galios – kodėl valdžios elitai šiuo metu negali būti pašalinti – teismo atnešimas valdžios elitui – dirbkite dėl valdžios elito pašalinimo – vergovės panaikinimas

Klausimas: Kai kalbate apie valdžios elitą, atrodo, kad jie turi galią mus kontroliuoti. Galima taip pagalvoti. Tačiau 2 rakte ( Visrakčiai į asmeninį Kristiškumą) sakote, kad tai, kas netikra, negali mūsų sužeisti. Norėčiau daugiau aiškumo šiuo klausimu.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Norint tai suprasti, turite suprasti esminį mokymą apie Sąmoningąjį AŠ – esate tai, kuo save laikote. Jeigu galvojate, kad valdžios elitas yra tikras – jeigu galvojate, kad jis turi galią jus kontroliuoti – tuomet jis ir turės šią galią. Kai pripažįstate, kad esate Dvasinė Būtybė, kad jūs esate tikri, o dualistinė sąmonė nėra tikra, tuomet suvokiate, kad valdžios elitas neturi jums galios kaip Dvasinei Būtybei. Na ir dabar, atsižvelgiant į Žemėje egzistuojančias sąlygas, valdžios elitas gali turėti fizinę galią jus valdyti – kaip tą iš tiesų matėte daugelyje šalių, pavyzdžiui, nacistinėje Vokietijoje, Sovietų Sąjungoje ir netgi taip vadinamose „laisvose“ šiuolaikinėse šalyse – kuriose už vyriausybės besislepiantis valdžios elitas iš tiesų gali, prisidengdamas nacionalinio saugumo pretekstu, įvairiais būdais pažeidinėti jūsų pilietines teises.

Tad jeigu jūs, pavyzdžiui, grįžtumėte į Sovietų Sąjungą, pamatytumėte, kad joje neteisingai buvo įkalinti daugybė žmonių, kurie buvo laikomi grėsme valstybei arba dėl kitų priežasčių. Tačiau kai kurie iš šių žmonių suvokė, kad, nors jie fiziškai yra kalėjime, valdžia, biurokratija, mašina, neturi jokios galios jų Dvasiai. Ir tą taip pat matėte tarp krikščionių, kurie buvo persekiojami dėl savo religijos – ir daugelyje kitų žmonių istorijoje, kurie buvo įkalinti dėl savo įsitikinimų – ir šie žmonės pademonstravo, kad iš tiesų yra įmanoma pakilti virš viso to Dvasioje, net jeigu dar negalėtumėte virš viso to pakilti fizinėje plotmėje.

O kodėl negalite virš to pakilti fizinėje plotmėje? Nes, kaip Jėzus paaiškino, tarp aukščiausių dešimties procentų dar neatsirado pakankamai žmonių, kurie būtų pakilę į tą Kristiškumo lygmenį, kuriame tam tikras valdžios elito sąmonės pasireiškimas galėtų būti paimtas iš šios planetos.

Todėl iš tiesų yra gyvybės srautų, kurie atėjo – savanoriškai pasirinko įsikūnyti šalyse, kuriose valdžios elitas turi fizinę galią juos įkalinti – idant atneštų šio valdžios elito teismą. Nes matote, kai valdžia su kažkuo neteisingai pasielgia, ir žmonės pasiduoda pykčiui arba jaučia, jog su jais buvo neteisingai pasielgta, na tai tuomet jie vis dar tebėra įstrigę dualistinėje sąmonėje. Ir todėl jie tiesiog sustiprina valdžios elito dualizmą. Tačiau, kai kas nors atsisako reaguoti šiomis žemesnėmis emocijomis, ir vietoj to reaguoja, tapdamas dar dvasingesniu – atsukdamas kitą skruostą, kaip sakėme daugybę kartų – tuomet šis kito skruosto atsukimas tampa valdžios elito teismu, sutrumpinančiu jiems skirtą laiką.

Tad matote, turite čia Alfa ir Omega veiksmą, kuomet Alfa yra tai, kad idealioje situacijoje tarp aukščiausių dešimties procentų turėtų atsirasti žmonių, kurie pakylėtų savo sąmonę iki tam tikro Kristiškumo lygmens. Tačiau Omega veiksmą įkūnija tie, kurie pasisiūlo įsikūnyti pavojingose aplinkybėse, kuriose egzistuoja didelė tikimybė, kad valdžios elitas juos persekios, ir tuo būdu jie gali atnešti šį teismą, sutrumpindami valdžios elitui likusį laiką.

Ir kai abu dalykai veikia kartu – kaip tai vykdavo tam tikrais laikotarpiais, nors ne visada – na tai tuomet turite žmones, kurie pakyla į tą Kristiškumo lygmenį, kuriame tam tikras valdžios elito pasireiškimas gali būti pašalintas. Ir akivaizdus pavyzdys čia yra vergovės panaikinimas, kuomet, žinoma, valdžios elitas neturėjo visiškai jokių intencijų atiduoti neapmokamą darbą. Ir vis dėlto, buvo pasiektas taškas, kuomet tam tikri žmonės pakilo į tą Kristiškumo lygmenį, kuriame pakylėtieji mokytojai galėjo pašalinti bent dalį šios sąmonės ir būtybių, įkūnijusių vergovės sąmonę.

Ir todėl ji bent jau oficialiai buvo panaikinta, nors mums dar nebuvo leista pašalinti visų gyvybės srautų, kurie tęsia vergovės praktiką net ir iki šių dienų. Bet ji bent jau buvo stipriai sumažinta, ir daug daugiau žmonių dabar yra laisvi nebevergauti valdžios elitui. Nes iš tiesų, visi, kurie bet kuriuo metu turėjo vergų, priklausė valdžios elitui ar bent jau buvo susisaistę su toje visuomenėje egzistavusio elito sąmone. Nes tiktai valdžios elito sąmonė gali priversti žmones patikėti, jog yra pateisinama turėti kitus žmones kaip savo nuosavybę.

Tad apibendrinant, valdžios elitas neturi jums daugiau galios, nei jūs jiems leidžiate turėti. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad nesate vieni patys įsikūnijime, visada turite matyti, kad, nors galite būti pakylėję savo sąmonę iki tokio lygmens, kuomet suvokiate, jog jie jums neturi jokios dvasinės galios, jūs vis dar tebesate įsikūnijime kolektyvinėje sąmonėje – jūs esate įsikūnijime, kad keltumėte aukštyn kolektyvinę sąmonę. Ir todėl yra visiškai įmanoma, kad galite susidurti su valdžios elito persekiojimu – fiziniu valdžios elito persekiojimu – nes jam vis dar tebėra leidžiama čia būti, kadangi sąmonė dar nebuvo pakelta pakankamai aukštai, kad elitą būtų galima pašalinti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels