Gėjų santuoka

TEMOS: Norite mokytis per supratimą ar skaudžius smūgius? – šalis turi teisę įteisinti gėjų santuoką – tiktai už kraštutinumų esantis vidurio kelias duoda teisingą supratimą – seksualinių iškrypimų vešėjimas – nesubalansuota tolerancija kuria socialines problemas – šalies įstatymai turi būti grindžiami dieviškaisiais principais, tuo pat metu išsaugant bažnyčios ir valstybės atskyrimą

Klausimas 1: Atsižvelgiant į tai, ką sakei apie homoseksualumo priežastis, ką manai apie Jungtinių Valstijų, ar vienos iš valstijų, norą prilyginti homoseksualų santuoką heteroseksualiai santuokai?

Klausimas 2: Man būtų įdomu, ar galėtum pakomentuoti homoseksualumo klausimą. Tai šiandien yra labai karšta tema Švedijoje, kadangi bažnyčia ketina nuspręsti, ar homoseksualams turėtų būti leidžiama tuoktis bažnyčioje ar ne. Žinau, kad jau anksčiau komentavai apie tai šioje svetainėje, tačiau gal galėtum duoti šiek tiek daugiau paaiškinimų, nes manau, jog tai būtų naudinga daugeliui žmonių. Kodėl homoseksualumas nėra Dievo Tiesa?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Gėjų santuokos klausimas yra puikus dilemos, su kuria susiduria šiuolaikiniai žmonės, pavyzdys, ir pakalbėsiu apie situaciją tiek Jungtinėse Valstijose, tiek Europoje.

Kaip sakėme, viskas yra sukurta iš dviejų polių – plėtimosi ir traukimosi jėgų. Taip pat sakėme, kad kažką tvaraus galite sukurti tik tuomet, kai egzistuoja subalansuota šių dviejų jėgų sąveika, kurią galima pasiekti tik per Kristaus sąmonę. Jeigu nebūsite pusiausvyroje, įžengsite į dualistinę sąmonę, kuri iškreipia šiuos polius, įtraukdama juos į kraštutinumus. Tai yra antikristo sąmonė. Ir nors kurį laiką ši sąmonės būsena gali atrodyti turinti tam tikrą galią Žemėje, ji galiausiai atves prie nesubalansuotos kūrinijos susinaikinimo.

Laisvos Valios Įstatymas yra aukščiausias materialios visatos įstatymas. Šis įstatymas suteikia žmonės teisę daryti kokius tik nori pasirinkimus. Tačiau nėra pietų už dyką, kaip sakoma populiariame posakyje. Veiksmo ir atoveiksmio dėsnis užtikrins, kad visi gaus tai, ką pasėjo. Tad pasirinkimas, su kuriuo susiduria visi žmonės, tiesiog yra toks: kaip norite mokytis savo pamokas gyvenime?

Ar norite mokytis savo pamokas, darydami ką tiktai norite ir tuomet pjaudami savo veiksmų pasekmes? O gal norite naudotis tam tikromis gairėmis, kurios leistų jums pasimokyti iš kitų žmonių padarytų klaidų, idant istorijai nereikėtų kartotis su kiekviena karta? Kitaip tariant, ar norite mokytis, siekdami aukštesnio supratimo, ar priešingai – norite mokytis per skaudžių smūgių mokyklą?

Jeigu perskaitysite mano mokymus apie dvasinę homoseksualumo priežastį, atrasite, kad homoseksualumas nebuvo sukurtas Dievo, ir todėl jis nėra natūrali ar būtina kūrinijos dalis. Dėl Laisvos Valios Įstatymo, šalis turi teisę kurti civilinius įstatymus, kuriais pripažintų homoseksualias sąjungas. Tačiau, ar gali šalis iš tiesų laisvai pasirinkti, nesuprasdama, kokios bus neišvengiamos jos veiksmų pasekmės? Kaip galite naudotis savo pasirinkimo laisve, neturėdami tinkamo supratimo apie savo pasirinkimų pasekmes?

Istorijos eigoje, Dievas mėgino duoti žmonėms supratimą apie jų pasirinkimų pasekmes. Tai buvo daroma per įvairius dvasinius mokymus, aprašančius Dievo Įstatymus. Žinau, kad daugelis religijų, kaip, pavyzdžiui, katalikų bažnyčia, iškraipė šiuos mokymus, sukurdamos baime ir teisimu paremtą kultūrą. Žinau, kad daugelis iš tiesų dvasingų žmonių pripažino šio teisiančio požiūrio paklydimą ir todėl tapo viską priimantys ir tolerantiški. Tačiau privalau pasakyti, kad būti pernelyg tolerantišku yra taip pat neteisinga kaip ir būti pernelyg teisiančiu. Tiktai vidurio kelias tarp dviejų kraštutinumų suteiks jums teisingą pusiausvyrą ir supratimą.

Nors Jungtinės Valstijos yra senesnė demokratija už Europos šalis, kaip šalis ji yra jaunesnė. Viena iš pasekmių yra ta, kad Jungtinės Valstijos tebėra labiau veikiamos juodai balto mąstymo, kaip tą galite matyti iš fakto, jog fundamentalistinė krikščionybė turi didesnę įtaką Jungtinėse Valstijose ir, tiesą sakant, ji tenai ir užgimė. Tad, nors turime šalį, kurios konstitucija garantuoja bažnyčios ir valstybės atskyrimą, baime grįsta krikščionybės forma vis dar tebeturi didesnę įtaką nacionalinei psichikai ir politikai, nei to norėjo tėvai-įkūrėjai ir pakylėtieji mokytojai.

Vienas iš būdų, kuriuo tai gali pasireikšti, yra disbalansas baime paremtoje tendencijoje jausti grėsmę iš tų, kurie yra kitokie nei jūs. Tai paskatino Ameriką save laikyti musulmoniškojo fundamentalizmo prieše, o oficialiai neištartu būdu, net ir visos islamo religijos prieše. Tai paskatino JAV įsitraukti į karus Irake ir Afganistane, kas privertė jos karines pajėgas pasiekti kritinę ribą. Jeigu JAV įsitrauks į dar vieną ar keletą tokių karų, viskas gali baigtis ekonomikos griūtimi.

Ir priešingai, daugelis šalių Europoje turi ilgą tarpusavio karų istoriją, ir, žinoma, Europa savo žemyne matė du pasaulinius karus ir holokaustą. Tai privertė daugumą Europos šalių palikti juodai baltą mąstymą, tačiau vietoj to kai kurios iš jų įstrigo pilkame mąstyme. O tai, žinoma, tiesiog yra kita disbalanso forma. Juodai baltas mąstymas su tėvo plėtimosi jėga nueina pernelyg toli į kraštutinumą, o pilkas mąstymas pernelyg toli į kraštutinumą nueina su sutraukiančia motinos jėga.

Kaip pavyzdį paimkime Olandiją, kuri turi labai atlaidžius įstatymus narkotikų, prostitucijos ir pornografijos atžvilgiu. Neišvengiama šio atlaidumo pasekmė yra šių praktikų klestėjimas. To pasekoje, turite vaikus, kurie labai ankstyvame amžiuje, tiesiogine to žodžio prasme, yra parduodami į seksualinę vergovę (homoseksualią ir heteroseksualią) per pornografiją arba prostituciją. Turite vaikus, kurie užauga tarp pastoviai narkotikus vartojančių suaugusiųjų. Mėgindami kažkaip ištverti prieš juos naudojamą prievartą, daugelis šių vaikų patys labai ankstyvame amžiuje įninka į narkotikus. Tiesiog pamąstykite, kokiais suaugusiais taps užaugę šie vaikai. Pamąstykite, kiek daug socialinių problemų tai sukurs visai šaliai.

O tuomet pamąstykite apie tai, kad Olandijos šalis turi labai išvystytą socialinės gerovės sistemą, kurioje valstybė moka už įvairiausias socialines problemas. Negi sunku prognozuoti, kad gali ateiti toks momentas, kai socialinių problemų kaina pasidarys tokia didelė, jog baziniai mokesčiai nebesugebės šios naštos pakelti? Kai žmonės pradės jausti tokią didelę psichologinių problemų naštą, kad nebesugebės dirbti darbo ir mokėti mokesčių, kas tuomet nutiks ekonomikai? Tai ką tuomet Olandijos šalis darys, mėgindama atrasti pinigų spręsti socialines problemas, kurias susikūrė savo atlaidumu?

Taip kaip JAV gali bankrutuoti per karus, Europa gali bankrutuoti per socialines problemas arba ekonomines bėdas, kurias matėte Graikijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje, ir kurios taip pat kyla iš nesubalansuotos motinos sąmonės, kuomet žmonės nenori prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą ir dauginti savo talentų. Na ir dabar pamąstykite, kaip tai veikia visuomenių požiūrį į homoseksualumą ir gėjų santuokas. Vėlgi, JAV yra linkusi būti pernelyg netolerantiška, o Europa yra linkusi būti pernelyg tolerantiška. Tačiau dabar pamąstykite, kaip tai yra susiję su tėvo ir motinos elementų subalansavimu.

Vėlgi, Laisvos Valios Įstatymas yra pats fundamentaliausias šios visatos įstatymas. Ir kaip paaiškinu savo mokyme, yra žmonių, kuriems tai yra savo žmogiškojo seksualumo transcendavimo proceso dalis, kad jie patirtų homoseksualumą viename ar keliuose gyvenimuose. Kaip sakiau, tai nėra būtina, tačiau tai yra žmonių pasirinkimų pasekmė, ir laisva visuomenė privalo leisti žmonėms mokytis savo pamokas savaip, kol tai nepažeidžia kitų žmonių laisvos valios. Toks tiesiog yra gyvenimo faktas, kad tam tikra visuomenės dalis bus homoseksualai, ir taip buvo visuose žinomos istorijos perioduose.

Tikras būdas transcenduoti homoseksualumą yra per Kristaus sąmonę, tačiau šiandieninėje visuomenėje tai nėra trumpalaikis sprendimas. Tad žmogui, kuris yra susiderinęs su motinos elementu, bus akivaizdu, kad homoseksualumas egzistuos dar ilgą laiką, tad visuomenei reikia atrasti subalansuotą būdą su juo tvarkytis. O praeityje taikytas metodas, kai žmonės tai tiesiog ignoruodavo, šiame naujame amžiuje tiesiog nebebus veiksmingas.

Vėlgi, jeigu žmonės yra išsibalansavę tėvo elemente, jie bus linkę į netoleranciją, ir todėl priešinsis visuomenės norui pripažinti bet kokios rūšies gėjų sąjungas. O jeigu žmonės yra išsibalansavę motinos elemente, jie sakys, kad homoseksualumą reikia pripažinti kaip natūralų dalyką, ir todėl gėjų poroms turėtų būti leidžiama tuoktis, net ir bažnyčiose, idant jie gautų tokį patį pripažinimą kaip heteroseksualios poros.

Tačiau subalansuota Kristaus proto perspektyva atrastų vidurio kelią. Tikslus būdas tvarkytis su šia problema gali skirtis, ir jis iš tiesų skirsis JAV ir Europoje. Tačiau pamatinis dalykas čia yra tas, jog, kadangi homoseksualumas šiuo metu yra gyvenimo dalis, visuomenei yra būtina pripažinti teisiškai sudarytą sąjungą tarp dviejų homoseksualių žmonių. Jeigu jie trokšta gyventi labiau įsipareigotuose santykiuose, visuomenė turėtų suteikti jiems tas pačias praktines, teisines ir mokestines privilegijas kaip ir heteroseksualioms poroms.

Tad dabar lieka klausimas, kaip visuomenė vadins tokią sąjungą: santuoka ar kažkuo kitu, pavyzdžiui „civiline sąjunga.“ JAV federalinė vyriausybė turėtų – kol kas – palikti tai spręsti pačioms valstijoms, taip pat palikdama joms spręsti, ar jos iš viso leis homoseksualias sąjungas. Europoje, žinoma, tai priklausys nuo individualių šalių.

Visgi iš tiesų siūlau, jog logiška sakyti, kad santuoka yra religinė institucija, tai reiškia, kad tik tuomet, kai ceremonija yra atliekama bažnyčioje, galite tai vadinti santuoka. Sąjungas – tiek heteroseksualias, tiek homoseksualias – kurios vyksta valstybinėje įstaigoje, galite vadinti civiline partneryste ar kokiu nors panašiu žodžiu. Tai leis atskirti bažnyčioje atliktas sąjungas, ir tuomet žmonės bus laisvi laikytis tradicinio krikščioniško požiūrio į homoseksualumą ir santuoką ir į naujos rūšies civilines sąjungas. Tai tuomet leis homoseksualioms poroms turėti tas pačias teisines ir mokestines privilegijas kaip heteroseksualioms poroms.

Žinau, kad kai kurie žmonės norės, jog visuomenė ir net religijos homoseksualumą pripažintų natūraliu dalyku, ir todėl norės naudoti žodį santuoka. Na ir dabar, kaip jau sakiau, homoseksualumas iš tiesų nėra natūralus dalykas, tačiau, vėlgi, privalome nusilenkti laisvai valiai. Jeigu kai kurie žmonės nori sukurti bažnyčią, kurioje būtų leidžiamos homoseksualios santuokos, tuomet tam turi būti leidžiama vykti. Ir iš tiesų, JAV vyriausybė nieko su tuo negali padaryti, dėl bažnyčios ir valstybės atskyrimo.

Europoje situacija yra šiek tiek kitokia, kadangi kai kurios šalys turi valstybinę bažnyčią arba tokią bažnyčią, kuri yra išlaikoma mokesčių mokėtojų pinigais. Tokiu atveju, vyriausybė iš tiesų turi konstitucinę teisę reikalauti, kad bažnyčia sudarinėtų gėjų santuokas.

Tačiau, laikyčiau tai didele nelaime, jeigu vyriausybė nuspręstų to reikalauti. Bažnyčia turėtų būti susiderinusi su Dievo realybe, kaip ji yra apibrėžiama bažnytinėse doktrinose, ir civilinė valdžia neturėtų į tai kištis. Todėl siūlau kai kurioms šalims Europoje pasvarstyti, ar nereikėtų joms institucionalizuoti bažnyčios ir valstybės atskyrimo, kaip tai yra padaryta JAV. Nustokite vieną bažnyčią laikyti valstybine religija. Šalis vis dar gali leisti, kad tam tikras mokesčių procentas būtų skiriamas religinių institucijų išlaikymui, tačiau tai galėtų būti padalijama tarp daugelio organizacijų, pagal jų narių skaičių. Tai būtų daug demokratiškiau nei dabartinė situacija, kurioje didžiausios išlaidos yra skiriamos valstybinei bažnyčiai, kurioje lankosi tik nedidelė ir vis mažėjanti mažuma.

Jeigu turite bažnyčią, kuri pripažįsta homoseksualumą, leidžia atvirai homoseksualią dvasininkiją ir leidžia homoseksualų santuokas bažnyčioje, tuomet tuo jau esate įrodę, kad jūsų bažnyčia yra atsiskyrusi nuo Dievo realybės ir yra tapusi visiškai žemiška institucija – kaip sakiau apie Anglijos bažnyčią, karaliui tapus tos bažnyčios galva.

Tai, žinoma, yra leidžiama, nes, jeigu žmonės nori tokios bažnyčios – tuomet jie gaus bažnyčią, kokios yra nusipelnę. Ir žmonės turi teisę rinktis ką tiktai nori savo visuomenei, ir tuomet, kai patirs viso to pasekmes, turės dar vieną galimybę permąstyti savo ankstesnį pasirinkimą. Būtent taip veikia laisvos valios įstatymas. Ir kaip sakėme anksčiau, jeigu žmonės nenori mokytis iš Dangiškojo Vedimo, tuomet jie privalo mokytis iš skaudžių smūgių mokyklos, ir kai kurie nepradės mokytis tol, kol smūgiai nepasidarys labai labai skaudūs.

Tačiau tikiuosi, kad kai kurie jau pradeda suvokti, jog egzistuoja fundamentalus skirtumas tarp subalansuoto požiūrio ieškojimo ir to, kai leidžiate visuomenei tapti į bet kurį kraštutinumą nuklydusių žmonių įkaite. Jeigu laikysitės nesubalansuoto tėvo požiūrio, pradėdami labai stipriai kitus teisti, šalis iš tiesų susikurs didelę karmą. Jeigu pereisite į priešingą kraštutinumą, sakydami, kad homoseksualumas yra natūralus dalykas, kad jis atitinka Dievo principus ar netgi kad pats Dievas jį sukūrė, taip pat kursitės didelę karmą. Vienintelis būdas išvengti karmos kūrimo yra atrasti vidurio kelią, kuriame pripažintumėte grynai praktinę būtinybę suteikti homoseksualioms poroms tas pačias teises kaip heteroseksualioms poroms, nereikalaudami iš visuomenės pripažinti homoseksualumą natūraliu ar Dievo sukurtu dalyku.

Tuo nenoriu pasakyti, kad egzistuoja tik vienas būdas tvarkytis su šia – ar bet kuria kita – problema. Šiuo metu Žemėje turite situaciją, kurioje viskas yra labai stipriai paveikta dualistinės sąmonės. Todėl daugumoje atvejų, idealus sprendimas neegzistuoja. Esmė čia yra priimti, kokiame lygmenyje šiuo metu yra visuomenė ir tuomet siekti pakelti visuomenę ant sekančio laiptelio virš jos dabartinio lygmens. Būtent dėl to įstatymai turėtų būti grįsti šia pusiausvyra tarp motinos – tarp to, kas yra čia dabar – ir tėvo – vizijos, kad iš tiesų galime pakilti aukščiau. Kai ši pusiausvyra bus atrasta, visuomenė iš tiesų galės atrasti būdą tvarkytis su visomis problemomis nesusikurdama karmos ir išlikdama savitranscendencijos tėkmėje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels