Pasaulio pabaigos nebus jokiomis artimoje ateityje skelbiamomis datomis

TEMOS: Žemė yra aukštyn kylančioje spiralėje – pakylėtieji mokytojai niekada neperdavinėja pranašysčių apie pasaulio pabaigą – civilizacijos gali susinaikinti, tačiau pasaulio pabaigos nebus – naudokitės dvasiniais įrankiais, kad išsilaisvintumėte nuo baimės – išsigydykite savo santykius su Dievu – ego troškimas būti ypatingu – netikri pranašai – netikri krikščionybės pranašai – klausykite Gyvojo Kristaus – tie, kurie galvoja žinantys geriau už Dievą – ieškokite Kristaus savyje

Klausimas 1: Pastaruoju metu buvo galima sutikti žmonių iš viso pasaulio, pranašiškai skelbiančių pasaulio pabaigą 2011 gegužės 21 dieną. Ar galėtumėte pakomentuoti šį „greitai įvyksiantį įvykį“? Atrodo, kad jis panardina protą į baime grįstą pasaulėžiūrą.

Klausimas 2: Ar tiesa, kad 2011 metų gegužės 21 dieną ateis pasaulio pabaiga?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Paprastas faktas, kaip buvo minėta kitose šios svetainės vietose, yra toks, kad pasaulio pabaigos nebus.

Žemės planeta yra aukštyn kylančioje spiralėje, ir kol pakankamas skaičius žmonių bus pasiryžę transcenduoti savo dabartinę sąmonės būseną, ji toliau kils spirale aukštyn, kol galės pakilti kartu su visa likusia sfera.

Noriu labai aiškiai pasakyti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, niekada neperdavinėjome ir niekada neperdavinėsime pranašysčių apie pasaulio pabaigą. Mes perdavėme, ir galime vėl perduoti ateityje pranašystes apie specifinius įvykius, kurie gali paveikti tam tikrą pasaulio dalį, tačiau, kaip Motina Marija labai išsamiai paaiškina savo knygoje, viskas Žemėje yra pavaldu laisvai valiai. Tad, nors daugelis žmonių daro nekonstruktyvius pasirinkimus, Laisvos Valios Įstatymas reikalauja, kad tol, kol kai kai kurie žmonės darys konstruktyvius pasirinkimus, Žemė sunaikinta nebus. Civilizacija gali susinaikinti, tačiau tai toli gražu nereiškia visos planetos ar netgi platesnio „pasaulio“ sunaikinimo.

Kiekvieną kartą, susidūrę su pasaulio pabaigą skelbiančia pranašyste, galite žinoti, kad ji buvo inicijuota emocinėje karalijoje egzistuojančių padarų, kurie siekia sukelti baimę žmonių protuose, kad galėtų vogti jų energiją. Daugelis tokias pranašystes skleidžiančių žmonių turi tiek daug baimės savo emociniame kūne, kad, tikrąja to žodžio prasme, yra apsėsti padaro. Padaras į jų protą yra įdiegęs tikėjimą, jog dėl to, kad jie tiki šia pranašyste ir ją skleidžia, jų bus pasigailėta arba jie bus apdovanoti pomirtiniame gyvenime.

Kalbant atvirai, jeigu jaučiate, kad tokios pranašystės audrina jūsų emocinį kūną, kalbėkite dvasinę apsaugą ir kalbėkite invokacijas savivertei ugdytis. [Meilės sau invokacija, arba Savivertės rožinisDvasinės krizės vaistinėlės.]

Taip pat pamąstykite apie tai, kad tai rodo, jog nepasitikite Dievu ir baiminatės, kad Dievas iš tiesų gali būti piktas Dievas danguje, pasiruošęs nubausti žmoniją. Ir pripažinkite, kad jums reikia nuoširdžiai pasistengti išsigydyti savo santykį su Dievu nuo šios abejonės ir baimės. Mes duodame daug mokymų šioje svetainėje – ypač mokymų apie laisvą valią – kurie gali padėti jums tai padaryti, tačiau rekomenduoju išstudijuoti knygą Visrakčiai į dvasinę laisvę, kadangi tai yra puikus priešnuodis Dievo baimei.

Taip pat galite atkreipti dėmesį, kad vienas pagrindinių ego naudojamų triukų yra visada mėginti vienus žmones iškelti virš kitų. Yra daug save krikščioniais vadinančių žmonių, kurie yra tapę šio mechanizmo aukomis, ir jie naudojasi mano mokymų interpretacija, kad išsikeltų save į ypatingą kategoriją, nes tiki tuo ar anuo arba perskaitė tą ar aną „paslaptį“ Biblijoje.

Vaikščiodamas Žeme, dažnai mečiau iššūkį rašto aiškintojams ir fariziejams, kurie buvo tų laikų į intelektualinę ir dvasinę puikybę pasikėlę žmonės. Daugelis šių žmonių dabar yra reinkarnavęsi krikščionių pamokslautojais, ir tebėra lygiai taip pat apakinti savo dvasinės puikybės. Jie yra vilkai avių kailyje, apie kuriuos jus perspėjau, ir nieko neturėtų stebinti, kad jie dabar įžengė į krikščionybės religiją.

Pagrindinis jų tikslas yra neleisti Kristui atsirasti šiame pasaulyje. Anais laikais, jie mėgino sunaikinti mano Kristiškumą, o šiais laikais jie mėgina sunaikinti jūsų Kristiškumą – naudodamiesi mano iškreiptais mokymais ir mėgindami sutrukdyti jums sekti mano pavyzdžiu. Tad noriu jums duoti paprastą matą palyginimui.

Kiekvieną kartą, kai girdite pamokslautoją arba kunigą kalbant apie Bibliją kaip apie neklystantį Dievo žodį, žinote turintys reikalą su netikru mokytoju. Viskas iš tiesų yra taip paprasta. Kodėl? Na, dėl kelių priežasčių, tačiau pagrindinė iš jų yra ta, kad šie netikri pamokslautojai naudojasi praeities šventraščiais arba mokymais, mėgindami įrodinėti, kad žmonėms nereikia klausyti Šventosios Dvasios dabartyje, ir vietoj to jiems reikėtų kabintis tik į to, kas buvo perduota praeityje, interpretacijas. Tad šie netikri mokytojai krikščionybės religijoje naudojasi šventraščiais, kuriems yra beveik 2000 metų, sakydami, kad žmonės neturėtų klausyti Gyvojo Kristaus šiandien – kad ir kokiu pavidalu jis bepasirodytų, įskaitant (bet toli gražu ne vien tik) ir šią svetainę.

Šiuo atžvilgiu, yra visiškai nesvarbu, ar Biblija iš tiesų yra neklystantis Dievo žodis. Net jeigu kiekvienas Biblijos žodis iš pradžių būtų buvęs neklystančiu Dievo žodžiu, tai nepateisintų durų užtrenkimo Gyvojo Žodžio srautui šiandien.

Ar matote nenuoseklumą? Šiandienos netikri pamokslautojai teigia, kad Dievas neperdavė jokio naujo apreiškimo nuo pat tų laikų, kai vaikščiojau Žeme prieš 2000 metų. Tačiau anais laikais, netikri pamokslautojai kalbėjo, kad Dievas liovėsi perdavinėti naujus apreiškimus, kai baigėsi krikščionių taip vadinamas Senojo Testamento pranašų periodas. Ir todėl, sakė jie, aš esu netikras pranašas.

Ar suvokiate, kad tai yra toks nenuoseklumas, kurio tik dvasiškai apakę žmonės nesugeba matyti? O dvasinis aklumas yra sukeltas dvasinės puikybės. Šie žmonės pripažįsta, kad per ilgą laiko tarpą, Dievas perduodavo naujus apreiškimus. Kodėl Dievas perdavė naują apreiškimą po Pradžios Knygos, po Mozės ar Jeremijo? Na, todėl, kad žmonėms jo reikėjo.

Tad kokia prasmė yra sakyti, kad žmonėms naujas apreiškimas nebėra reikalingas? Ir kokie žmonės tai sako? Argi ne tie, kurie yra taip stipriai apakę nuo savo puikybės, kad mano galintys prisiimti teisėjų vaidmenį ir turintys gebėjimą pasakyti, kada Dievas liausis perdavinėti naujus apreiškimus, arba kada Dievas sunaikins pasaulį? Jie mano žinantys geriau už Dievą, ką Dievas nori pasakyti pasauliui.

Šių netikrų pamokslautojų tėvas yra velnias, ir jie nori vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo visuose esančio Kristaus žudikas.

Tad, nesekite tais aklais vadais, nes atsidursite toje pačioje „duobėje“, link kurios jie ir patys artėja. Palikite juos ir ieškokite Gyvosios Tiesos, tiesiogiai susitikdami mane savo širdyje. Visas šios svetainės tikslas yra paruošti jus šiam tiesioginiam susitikimui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2011 Kim Michaels