Klausimas apie vyrus, kurie pavydi sėkmingoms moterims

Klausimas: Ką į skurdžias šeimas ir į skurdžią situaciją gimę vyrai galėtų padaryti, kad įveiktų baimę ir pavydą moterims, kurioms gerai sekasi? Daugelis ekstremistų vyrų skleidžia baimę ir dezinformaciją apie moteris, kurdami moterų baimę.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, akivaizdu, kad tokią kultūrą kuriantys vyrai nenorės klausyti to, ką kalba pakylėtieji mokytojai. Tačiau, žinoma, jeigu norite pakeisti šią situaciją, turite užduoti sau kelis klausimus. Kodėl jūs, būdamas vyru, pavydite moterims, kurioms gerai sekasi, o nepavydite vyrams, kuriems gerai sekasi? Koks yra jūsų požiūris į moteris? Kodėl labiau pavydite moterims, kurioms gerai sekasi, negu vyrams, kuriems gerai sekasi? Ir tuomet pasinaudokite šiais klausimais, paimdami mūsų įrankius, atpažindami savastis savo santykiuose su moterimis, ir tuomet įveikite šias savastis ir tapsite laisvi.

Taip pat atrasite, kad, jeigu apskritai įveiksite pavydą, jums pradės geriau sektis, net jeigu būtumėte gimę skurdžiose aplinkybėse. Daugeliui skurdžiose šeimose gimusių žmonių nuo vaikystės buvo diegiamas tam tikras grupinis tapatumas, kuriame jie mano, kad gyvenimas jiems negali gerai klostytis. Ir tuomet jaučiate tam tikrą pavydą tiems, kuriems gerai sekasi, nes manote, kad niekada negalėtumėte taip aukštai iškilti ir tapti vienu iš jų. Tačiau tai, vėlgi, tėra atskirųjų savasčių rinkinys, kurias prisiėmėte, ir galbūt jūsų kelio į Kristiškumą dalis yra pademonstruoti, kad galite įveikti šias atskirąsias savastis. Tad, vėlgi, davėme jums įrankius tai padaryti, ir galiu tik paraginti naudotis šiais įrankiais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels