Žudikiška intencija prieš Princesę Dianą ir priešinimasis pokyčiams Britanijoje

TEMOS: Diana reprezentuoja galimybę atnaujinti monarchiją – senasis aristokratinis elitas nenorėjo, kad tai įvyktų – žudikiška intencija prieš Dianą – iš kur atėjo ši žudikiška intencija? – reakcinė jėga, kuri nenori Britanijos visuomenės atsinaujinimo – sąmonės transformacija

Klausimas: Jėzau, norėčiau išgirsti tavo komentarus apie Princesės Dianos mirtį, kuri paveikė daug žmonių, ir vis dar tebėra neišspręstas klausimas, ar ji buvo nužudyta, ar tiesiog žuvo avarijoje.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Šiuo metu nenoriu komentuoti apie tai, ar princesė Diana buvo nužudyta, ar priešingai – tai buvo avarija. Dalykas, kurį čia pakomentuosiu, yra tai, kad viskas, kas vyksta fizinėje plotmėje, yra žmonių sąmonėje egzistuojančių sąlygų išraiška. Ir todėl dalykas, kurį galite matyti, yra tai, apie ką jau kalbėjo kiti mokytojai, kad Diana ėmė atstovauti galimybę atnaujinti monarchiją. Ir todėl galiu jus užtikrinti, kad Britanijoje iš tiesų egzistuoja valdžios elitas – ne tik monarchija, bet ir tie, kurie save laiko priklausančiais senajai aristokratijai – kuris su džiaugsmu būtų pasitikęs Dianos dingimą dėl bet kokių priežasčių.

Ir dalykas, kurį daugelis žmonių yra pagavę ir jaučia, yra tai, kad prieš Dianą iš tiesų buvo nukreipta žudikiška intencija. Ir čia iš tiesų esama realybės, kad, jeigu šios žudikiškos intencijos nebūtų buvę, ji vis dar tebebūtų gyva. Tačiau matote, žudikiška intencija sąmonėje fiziškai gali materializuotis įvairiais būdais. Ir tai neprivalo būti specialiai sukurptas sąmokslas ką nors nužudyti, nes tai lygiai taip pat lengvai gali iššaukti ir avariją.

Tad dalykas, kurį noriu jums perduoti, yra šis – ar tai iš tiesų yra svarbu kas tai buvo: nužudymas ar avarija? Svarbesnis klausimas, kurį čia reikėtų užduoti, yra tai, ar šios intencijos šaltiniui turėtų būti leidžiama ir toliau slėptis, užuot jį apnuoginus ir parodžius jo tikrąjį veidą – reakcinės jėgos veidą, kuri laiko Britanijos žmones įkalintus praeities tradicijose, užuot leidusi įvykti visų Britanijos visuomenės institucijų atsinaujinimui.

Jūs, kurie esate dvasingi žmonės: neprisiriškite ir nesiduokite apakinami fizinių regimybių. Žvelkite giliau ir suvokite, kad jūs NEKOVOJATE prieš konkrečius žmones valdžios elite. Jūs siekiate padėti žmonėms įveikti tam tikrą sąmonės būseną. Būtent toks yra jūsų darbas – transformacija sąmonėje. Ir kai pirmiausia ieškosite Dievo karalystės, kuri YRA transformacija sąmonėje, tuomet visi kiti dalykai, įskaitant ir pokyčius fizinėje visuomenėje, bus jums pridėti. Tad, būdami dvasingais žmonėmis, neįsitraukite į šiuos klausimus, kuriais yra užimti dvasiškai nepabudusiųjų protai. Palikite juos nuošaly ir susitelkite į sąmonės keitimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels