Vizija Suomijai

TEMOS: Susiderinkite su Šventąja Dvasia, o ne su dvasiomis butelyje – didelis kūrybinis potencialas – universalus dvasingumas

Klausimas: Kokia yra tavo vizija Suomijai?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip Švedija saugo Tėvo liepsną, Danija – Motinos liepsną, Norvegija – Sūnaus liepsną, taip Suomija saugo Šventosios Dvasios liepsną. Tad Suomijos žmonės turi potencialą susiderinti su šia Dvasios tėkme ir drįsti ją išreikšti. Tačiau kaip ir britams, jiems reikia įveikti savo troškimą bėgti nuo gyvenimo, reikia įveikti jausmą, kad neturi jokio tikslo, ir netgi reikia įveikti tendenciją skandinti savo liūdesį butelyje.

Nes, mano mylimieji, egzistuoja didelis potencialas meno, kultūros ir muzikos raiškai Suomijoje – potencialas reikštis universaliam dvasingumui. Tačiau vėlgi, tai turi įvykti per aukščiausiai esančių 10 procentų žmonių nubudimą, kurie suvoktų, jog dvasingumas yra savitranscendencijos judėjimas, išeinantis už visų išorinių religijų ribų. Ir būtent tai turi būti išreiškiama. Nes iš tiesų, šiandien šio suvokimo labai trūksta. Tad nuo to reikėtų pradėti.

Siekite pažadinti Suomijos žmones, pažadinti jų sąmonę universaliam dvasingumui, siekite padėti jiems įveikti baimę pripažinti savo dvasingumą ir išreikšti jį visuomenėje. Ir vėlgi, atsistoję ant šio pamato, įgysite didesnį aiškumą apie tai, kas turi būti išreikšta.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels