Baltijos šalys yra tarp Rytų ir Vakarų

TEMOS: Baltijos šalims yra skirta susivienyti – aukštesnės vienybės kūrimas – atviros durys idėjoms tarp Rytų ir Vakarų – kaip transcenduoti komunistinę mąstyseną, neįklimpstant į godumą – vidurio kelias tarp komunizmo ir kapitalizmo, išvengiant abiejų rūšių totalitarizmo

Klausimas: Kalbėjome apie Anglijos ir Švedijos šalių rolę, kaip reprezentuojančių Motinos liepsną ir Tėvo liepsną Žemėje. Kokią ypatingą rolę turi Estija ir Baltijos šalys, ir ką galėtų jose gyvenantys dvasios ieškotojai padaryti, kad pakeltų šių šalių žmonių sąmonę? Ačiū.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jie turėtų daryti tai, ką daryti turėtų dvasios ieškotojai visame pasaulyje – pirmiausia ieškoti Dievo karalystės savyje, o tuomet eiti ir dalintis savo įžvalgomis, bei kelti visų žmonių dvasinį sąmoningumą. Šioms trims Baltijos valstybėms iš tiesų yra skirta pasiekti didesnę vienybę. Jos yra taip arti viena kitos, jos yra tos pačios aukštesnės idėjos briaunos, ir jos iš tikrųjų galės įvykdyti savo dangiškąjį planą tik tuomet, kai tarpusavyje pasieks didesnę vienybę.

Visgi suprantu, jog nėra realistiška tikėtis, kad tai įvyks artimiausioje ateityje, tačiau šios vizijos turėtų laikytis visų trijų valstybių dvasingi žmonės – vizijos apie aukštesnės vienybės sukūrimą. Ir tiktai tuomet iš tiesų paaiškės žmonėms, pirmiausia dvasingiems žmonėms, koks yra šios vienybės tikslas. Bet, kaip ir su visomis šalimis, kiekviena šalis turi potencialą atnešti tam tikras idėjas ir koncepcijas, kurių jokia kita šalis negalėtų atnešti. Ir tai taip pat galioja Baltijos šalių žmonėms.

Kadangi jos buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje, tačiau taip pat ir dėl to, kad turi ryšių su Skandinavijos šalimis, Baltijos žmonės turi unikalią galimybę tarnauti atviromis durimis idėjoms iš Vakarų, kurios galėtų padėti transformuoti Rusiją ir ištraukti ją iš totalitarizmo, bei pastūmėti link didesnės laisvės ir tikros demokratijos. Tačiau tai turi prasidėti namuose, ir Baltijos šalių žmonės pirma patys turi išsilaisvinti iš nuo anų laikų užsilikusios sąmonės, norinčios, kad valstybė viskuo pasirūpintų – tačiau tuo pat metu turi išvengti kito kraštutinumo – godumo.

Baltijos šalių žmonėms – o taip pat ir Rusijos žmonėms – iškilęs iššūkis yra atrasti vidurio kelią tarp komunistinės ideologijos totalitarizmo ir kapitalistinės ideologijos totalitarizmo, iš kurių pastaroji ideologija veda į godumą ir korupciją, kurie griauna pačios demokratijos pamatus ir atima iš visuomenės jos laisves.

Matote, jog abejose sistemose nedidelis elitas valdo visuomenę. Komunistinėje sistemoje valdo tie, kurie kontroliuoja partiją, kai tuo tarpu kapitalistinėje sistemoje, valdo tie, kurie kontroliuoja verslo institucijas. Iššūkis yra įtvirtinti visuomenę, kuri NEBŪTŲ paremta žmonių sukurta sistema, bet pripažintų Dvasios rolę žmogiškuose reikaluose. Tokia visuomenė remtųsi tiesioginiu vedimu iš dvasinės karalijos, todėl žmonių sukurta, viską kontroliuoti siekianti sistema taptų nebereikalinga.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels