Kolumbija, skurdas, narkotikai ir ekonominės problemos

TEMOS: Godumas, kai dėl pinigų esate pasiruošę padaryti bet ką – įveikite skurdą per Dievo principus – pavydas turtingoms šalims nepašalins skurdo – valdžios elitas monopolizuoja gamtinius išteklius – gausos grobimas jėga sukuria skurdą visiems – noras, kad elitas už jus priiminėtų sprendimus

Klausimas: Mylimas Sen Žermenai, ar galėtum Kolumbijos žmonėms duoti mokymą apie tai, kaip įveikti pagrindines problemas mūsų šalyje: skurdą, narkotikus ir ekonomines problemas, o taip pat ir tai, kad mūsų prezidentas yra kontroliuojamas valdžios elito?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Aš jau daviau mokymus apie skurdą savo anksčiau Kolumbijoje perduotuose diktavimuose. Dar kartą juos perskaitykite, išstudijuokite ir pamąstykite, kaip galėtumėte šiuos mokymus pritaikyti visuose savo gyvenimo aspektuose, ne tik Kolumbijoje, bet ir visoje Pietų Amerikoje bei už jos ribų.

Dalykas, kurį šiuo metu specifiškai pasakysiu apie situaciją Kolumbijoje, yra tai, kad jums reikia suvokti, jog narkotikų problemos varomoji jėga yra godumas. Godumas ir noras gauti pinigus bet kokia kaina, padarant viską, kas įmanoma, kad šiuos pinigus gautumėte.

Tad jums, dvasingiems žmonėms Pietų Amerikoje, reikia įsisąmoninti ir suvokti, kad būdas įveikti skurdą nėra daryti viską, kas įmanoma, idant pasidarytumėte arba susikurtumėte pinigų. Nes iš tiesų vienintelis būdas įveikti skurdą yra suderinti visuomenę su Dievo principais, kurie atneš gausingą gyvenimą, kaip yra sutverti tai daryti.

Ir dalykas, kurį jūs šiuo metu būtent ir matote Kolumbijoje ir kitose šalyse, yra ši sąmonė, kad tai yra neteisinga, jog turtingos šalys turi visus pinigus, o mes neturime nieko. Ir todėl, jeigu galėtume jiems parduoti narkotikus ir gauti jų pinigus, tuomet tai būtų gerai, nes mes nusipelnome turėti pinigus ir juos iš jų atimti, o jie jų nenusipelno.

Tai yra sąmonė, kuri yra visiškai atitrūkusi nuo gausingo gyvenimo, atitrūkusi nuo pasiryžimo prisiimti atsakomybę už savo situaciją, dauginti savo talentus, kurie jums buvo duoti, ir tuo būdu pjauti grįžtamojo ryšio iš Dievo derlių, jums teisėtai priklausančią grąžą. Tad jums reikia turėti viziją – ir reikia išsakyti prašymus – kad žmonės Pietų Amerikoje įveiktų šią godumo sąmonę, šią neteisybės sąmonę, šią sąmonę, kurioje jaučiate, jog tai kažkodėl yra neteisinga, kad Šiaurės Amerika turi visus pinigus, o Pietų Amerika turi visus vaikus, kaip yra sakoma populiariame posakyje.

Realybė yra tokia, kad sąlygos Pietų Amerikoje yra Pietų Amerikos žmonių sąmonės padarinys. Ir jiems reikia pakilti virš šios skurdo sąmonės, kaip kalbėjau savo diktavimuose. Ir todėl sprendimas čia nėra gauti pinigus geruoju arba piktuoju; sprendimas yra pakelti sąmonę į gausos sąmonę.

Nes matote, kad Pietų Amerika turi neįtikėtiną gamtinių išteklių gausą. Ir tai siejasi su antrąja klausimo dalimi. Kuomet matote dabartinius prezidentus, ne tik Kolumbijoje, bet ir daugelyje kitų šalių Pietų Amerikoje, kurie sėdi toje pačioje valtyje su tų šalių valdžios elitais, dažnai leisdami įstatymus, kurie suteikia elitui privilegijas ir leidžia jiems monopolizuoti turtą gamtoje, užuot leidę žmonėms gauti šį turtą.

Ir tai, vėlgi, yra dalykas, dėl kurio turite išsakyti prašymus, nes tai, vėlgi, yra valdžios elitas, kuris yra labai giliai įstrigęs godumo sąmonėje, kuris yra apakintas godumo. Ir ar matote, kad šio godumo pagrindas yra atskirtis, kadangi esate atsiskyrę nuo Dievo ir todėl nematote jokio kito būdo turėti gausą, kaip tik grobdami šią gausą jėga. Ir todėl jūs turite ją grobti – sakydamas jūs, turiu omenyje valdžios elitą – turite atimti ją iš visuomenės.

Tai yra visiška priešingybė sąmonei, kurioje esate pasiryžę dauginti savo talentus, esate pasiryžę dirbti dėl visumos kėlimo aukštyn, idant visa visuomenė būtų pakelta aukštyn, ir kad sąmonė būtų pakelta aukštyn ir suharmonizuota su Gyvenimo Upe. Kuomet pamatytumėte, kad, jeigu iš tiesų leistumėte visiems žmonėms dalintis gamtos turtais, tai tuomet grįžtamasis ryšys iš Dievo sukurtų dar didesnius turtus, dar išmanesnius būdus panaudoti gamtos turtus. Ir tuomet galėtumėte atnešti dar didesnę gausą žinių ir technologijų pagalba, nei yra įmanoma atnešti dabar, kuomet gamtoje egzistuojanti gausa yra paimama, verčiant visuomenę nudirbti visus darbus, ir sukoncentruojant šio darbo vaisius kelių išrinktųjų rankose.

Jums reikia išsakyti prašymus, kad žmonės nubustų iš šios skurdo sąmonės, kurios įsikibęs laikosi elitas ir dauguma žmonių. Kuomet turite šią abipusę priklausomybę, kurioje žmonės – kaip jau išsamiai apie tai paaiškinau – nenori prisiimti atsakomybės už savo situaciją, ir todėl iš tiesų nori, kad elitas viską nuspręstų už juos. Na tai jeigu žmonės leidžia elitui viską spręsti, ar reikia stebėtis, kad elitas priiminėja sau palankius sprendimus, kurių dėka jie toliau išsaugo privilegijas, o žmonės toliau skursta?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels