Nustokite šokti aplink netikro Jėzaus aukso veršį, kurį sukūrė krikščionybę užgrobęs valdžios elitas

Žinia nuo Jėzaus per Kim Michaels:

Svarbiausias dalykas, kurį galėtumėte suprasti apie mane, kas aš buvau prieš 2000 metų, yra tai, kad aš atėjau mokyti ir rodyti kelią, kuriuo eiti turi potencialą VISI žmonės. Aš atėjau būti pavyzdžiu, o krikščioniškos religijos valdantysis elitas pavertė mane išimtimi, kuria niekas nedrįsta sekti. Todėl krikščionybė su mano pavyzdžiu padarė absoliučiai priešingai, nei norėjau.

Valdančiojo elito žmonės pirmiausia nužudė mano fizinį kūną, o po to nužudė mano pavyzdį, iškreipdami mano mokymą ir pasakodami visiškai neteisingą mano gyvenimo istoriją. Tačiau šioje svetainėje aš atskleisiu šį melą, kad žmonės, kurie yra tam pasiruošę, galėtų pripažinti savo tikrąjį aš bei priimti savo teisę sekti mano pavyzdžiu ir siekti asmeninio Kristiškumo.

Svarbiausias dalykas, kurį galėtum suprasti apie mane, kas aš šiandien esu, yra tai, kad šiandien esu dvasinė būtybė, pakylėtoji būtybė, pakylėtasis mokytojas. Aš vis dar tebedirbu su žeme, nes tuomet pažadėjau ir ketinu šį pažadą tesėti: „Būsiu su jumis visada, iki pasaulio pabaigos.“ Todėl esu pasiruošęs dirbti su kiekvienu, pasirengusiu siekti ryšio savo intuiciniais gebėjimais su mano Esatimi ir su mano vibracija, kuri AŠ ESU.

Šios svetainės tikslas yra padėti jums liautis šokti aplink aukso veršį, aplink stabmeldišką krikščionybės sukurtą Jėzaus įvaizdį, kad galėtumėte susisiekti su manimi tiesiogiai, savo širdyje. Juk argi anuomet nesakiau, kad Dievo karalystė yra jumyse? Būtent dėl šių žodžių buvau nužudytas, ir būtent dėl šių žodžių daugelis atmes šią svetainę šiandien.

Tačiau paprastas faktas yra toks, kad aš buvau ir ESU dvasios revoliucionierius. Atėjau įvykdyti revoliuciją žmonių ryšyje su Dievu. Atėjau atimti šio ryšio kontrolę iš tų būtybių, kurios siekia pavergti žmoniją, iš tų, kuriuos vadinau aklais vadais ir velnio sūnumis. Atėjau visiems žmonėms duoti gyvenimą ir duoti jo apsčiai, kad jie galėtų žinoti ir galėtų patirti asmeninį ryšį su savo Dievu, savo širdyje. Atėjau padėti visiems žmonėms kelti savo sąmonę, kad jie galėtų pažinti Dievą savyje ir išsilaisvinti iš proto kalėjimo, kuriame galvoja, kad kelias į Dievą ir į išganymą privalo eiti per žemišką instituciją, kontroliuojamą valdžios elito.

Atėjau šiandien dėl šio tikslo. Todėl šioje svetainėje siekiu padėti jums pasiekti tą vidinį ryšį su manimi ar su kitu pakylėtuoju mokytoju. Mano šios svetainės tikslas NĖRA kurti dar vieną išorinę religiją ar dvasinį judėjimą, kuris darytų tai, ką visada darė tokios institucijos, t. y., atsistotų tarp žmonių ir jų tiesioginio, vidinio ryšio su savo Dievu.

Jeigu naudositės mokymais ir įrankiais, kuriuos mes duodame šioje svetainėje, iš tiesų galėsite pasiekti šį tiesioginį vidinį ryšį. Juk gali būti, kad būtent tam, jog pademonstruotumėte šį vidinį ryšį, jūs įsikūnijote šiuo kritiniu, bet ir dėkingu, šios nuostabios planetos kosminės evoliucijos momentu.

Tad, jeigu iš tiesų norite pažinti tikrąjį Jėzų, nesitikėkite mane rasti šioje svetainėje. Pasinaudokite duotais mokymais ir įrankiais, ir iš tiesų atrasite mane savo širdyje. Šios patirties nesutalpins jokie žodžiai, tai kodėl turėčiau bandyti ją aprašyti žodžiais? Ieškokite manęs, ir rasite – AŠ noriu, kad mane rastumėte. O jūs, ar norite rasti tikrąjį Jėzų?

Versta iš www.askrealjesus.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels