Kokius žmones Jėzus mėgina pasiekti šia svetaine?

Žinia nuo pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

PASTABA: Šis tekstas paaiškina, kokius žmones Jėzus mėgina pasiekti šios svetainės mokymais. Čia taip pat paaiškinama jo tikrosios žinios esmė, jo vidinė žinia, kuri buvo beveik visiškai prarasta per šiuos praėjusius 2000 metų. Šiame diktavime taip pat paaiškinama, kodėl taip svarbu, kad žmonės iš naujo atrastų Jėzaus tikrąją žinią ir pritaikytų šią žinią mūsų laikams.

Vienintelis sprendimas žmonių problemoms

Mylimosios širdys, norėdamas paaiškinti, kodėl prašau jus nuspręsti siekti Kristaus sąmonės, apibendrinsiu, ką iki šiol aptarėme.

 • Matėme, jog Dievas nesukūrė kančių, ribotumų ir vargų, egzistuojančių Žemės planetoje. Žmonės juos sukūrė patys.

 • Pamatėme, kad tėra vienintelis sprendimas visoms šios planetos problemoms. Šis sprendimas yra Kristaus sąmonė.

 • Papasakojau jums apie visuotinę Kristaus sąmonę. Tačiau sprendimas Žemėje egzistuojančioms problemoms nėra visuotinė Kristaus sąmonė. Taip yra todėl, kad visuotinė Kristaus sąmonė paprasčiausiai negali įeiti į šį pasaulį.

 • Dievas sukūrė Laisvos Valios Įstatymą, ir jokia būtybė Danguje niekada nepažeis laisvos žmonių valios. Todėl kosminė Kristaus sąmonė pati negali veikti šiame pasaulyje.

 • Todėl raktas pakeisti dabartinę Žemės planetos situaciją yra ne visuotinė Kristaus sąmonė, bet individualizuota Kristaus sąmonė. Kai vaikščiojau Žeme, išreiškiau individualizuotą Kristaus sąmonę šiame pasaulyje. Aš iš tiesų buvau pasaulio šviesa. Iš tiesų buvau pasiekęs visišką vienybę su visuotine Kristaus sąmone. Visgi išreiškiau ne visuotinę Kristaus sąmonę, o individualizuotą Kristaus sąmonę.

 • Esmė ta, kad negalite tikėtis, jog kokia nors iš Dangaus staiga nusileidusi jėga išspręs visas Žemėje egzistuojančias problemas. Negalite tikėtis, kad Dievas ar aš pats staiga pasirodysime danguje ir vienu mostu išspręsime visas žmonijos problemas. To tiesiog nebus.

 • Dievas iš tiesų gali išspręsti visas Žemėje egzistuojančias problemas, tačiau tai Jis gali padaryti tik per savo sūnus ir dukteris. Pokyčius Dievas galės atnešti tik tuomet, jei nuspręsite būti įrankiais šiems pokyčiams atnešti, apsivilkdami savo asmeninį Kristiškumą.

Pažvelgę, kaip mano trumpa misija paveikė šią planetą, manau suvoksite, kokį didžiulį poveikį galėtų padaryti tūkstančiai Žemės planeta vaikščiojančių Kristaus būtybių.

Regiu nepaprastai iškilią ir gražią šios planetos viziją

Regiu viziją, matau – 10 000 Kristaus būtybių, atėjusių į fizinį įsikūnijimą. Trokštu, kad ir jūs nors akies krašteliu išvystumėte mano viziją.

 • Matau didžiulio masto ir dramatišką pasikeitimą žmonių sąmonėje. Regiu milžiniško masto prabudimą, kai milijonai žmonių staiga ims suvokti ir sąmoningai priimti dvasinę gyvenimo pusę, dvasinį savo tapatumą ir dvasinį potencialą.

 • Regiu viziją, kaip milijonai žmonių pripažįsta savo potencialą apsivilkti Kristaus sąmonę. Matau, kaip jie sąmoningai nusprendžia apsivilkti šią Kristaus sąmonę ir stoja į dvasinį kelią, vedantį juos į šį tikslą.

 • Regiu potencialą progreso, taikos ir augimo aukso amžiui, paversiančio šią planetą ryškia žvaigžde iš tos tamsios žvaigždės, kokia ji yra šiandien.

 • Visgi taip pat matau – jog, norint, kad visa tai įvyktų, žmonėms reikalingi pavyzdžiai, kuriais galėtų sekti. Mano pavyzdys įvyko pernelyg seniai. Be to, dėl aplink išorinį Jėzaus Kristaus asmenį sukurto intensyvios stabmeldystės kulto, žmonėms labai sunku su manimi tapatintis ir laikyti mane pavyzdžiu. Štai kodėl man esate reikalingi jūs.

Šauksmas 10 000 Kristaus būtybių

Žinau, kad 10 000 žmonių vidinėse plotmėse yra pasiruošę pasiekti pilną Kristaus sąmonę šiame gyvenime. Dauguma šių žmonių savo noru pasisiūlė šiai misijai prieš ateidami į įsikūnijimą. Dauguma šių žmonių sąmoningai dar nesuvokė savo misijos. Tačiau, jeigu tie 10 000 žmonių gautų šiuos mokymus ir priimtų mano žinią, jie galėtų greitai pakilti į aukštą Kristaus sąmonės lygį ir tapti šviečiančiu pavyzdžiu, kuriuo sekti galėtų milijonai kitų žmonių.

Dauguma iš šių 10 000 sielų jau yra pasiekusios aukštą Kristaus sąmonės lygį vidinėse plotmėse. Joms tereikia ištraukti tuos vidinius pasiekimus į išorinę sąmonę. Todėl dauguma šių žmonių turi potencialą labai greitai ir radikaliai transformuoti savo sąmonę iš dabartinio jos lygio į aukštą Kristiškumo lygį.

Galiu jus užtikrinti, kad, jeigu 10 000 žmonių įkūnytų aukštą Kristaus sąmonės lygį ir toliau siektų pilnos Kristaus sąmonės, labai greitai pradėtumėte matyti dramatiškus pasikeitimus Žemės planetoje.

Taip pat žinau, kad milijonai žmonių vidinėse plotmėse yra pasirengę sąmoningai priimti savo tapimo Kristumi potencialą. Šie žmonės jau yra pasiekę tam tikrą Kristaus sąmonės lygį. Jiems dar liko nemažas kelias iki pilnos Kristaus sąmonės, tačiau nuoširdžiai stengdamiesi, jie galėtų ją pasiekti šiame gyvenime. Galiu jus užtikrinti, kad, jeigu milijonai žmonių gautų šiuos mokymus, jie daug kuo prisidėtų atnešdami teigiamus pokyčius į Žemės planetą.

Jei 10 000 žmonių priimtų savo Kristiškumą, ir jei milijonai žmonių priimtų savo potencialą Kristiškumui, Žemės planeta negrįžtamai pasikeistų. Per kelis dešimtmečius pamatytumėte tokią daugybę pasikeitimų, kad ateities šokas įgytų visiškai naują prasmę. Po šio nubudimo didžioji žmonijos dalis pakiltų virš savo dabartinės sąmonės būsenos, kurioje dominuoja materializmas, nusiminimas ir neviltis.

Žmonės pripažintų dvasinę gyvenimo pusę.
Žmonės atgautų viltį, matydami vykstančius radikalius pokyčius.
Žmonės atrastų naują prasmę ir tikslą.
Jie imtų suvokti, kad gyvenimas nėra prievolė ir nėra bausmė iš pikto Dievo.
Gyvenimas yra stebuklas.
Gyvenimas – tai dovana.
Gyvenimas – tai proga augti.
Gyvenimas – tai galimybė išreikšti Dievo duotą individualumą.
Gyvenimas yra tyras džiaugsmas.

Mano vizija Žemei

Mano mylimosios širdys, jeigu pasistengsite nutildyti išorinį protą ir emocijas bei nusileisite giliai savo širdin, parodysiu jums bent dalelę vizijos, kurią laikau šiai planetai. Jei nors akies krašteliu išvystumėte šią viziją, pasijustumėte tokie pakylėti, jog jūsų gyvenimas jau niekada nebebūtų kaip buvęs. Suprastumėte, kad Dievas turi sprendimą kiekvienai Žemėje egzistuojančiai problemai. Suprastumėte, kad Dievas yra pasirengęs perduoti šį sprendimą, kai tik atsiras žmonių, kurie, pakėlę savo sąmonės lygį, taps atviromis durimis, per kurias šis sprendimas galės būti atneštas į materialų pasaulį.

Be to, suprastumėte, kad turite potencialą tapti atviromis durimis, per kurias Dievas galėtų perduoti vieną ar kelis sprendimus toms problemoms, kurias žmonės šiuo metu laiko neišsprendžiamomis.

Nesakykite, kad tai nepriverstų jus šokinėti iš džiaugsmo. Pažįstu jus, pažįstu jūsų sielas vidinėse plotmėse, ir žinau, kad giliai viduje trokštate pozityvių pokyčių Žemės planetoje.

Mano mylimosios širdys, jei skaitote šiuos žodžius, esate iš manosios kaimenės. Esate vienas iš mano tarnų. Esate mano Dvasios broliai ir seserys. Jau dirbate su manimi vidinėse plotmėse. Tačiau dėl jūsų ir dėl žmonijos galėčiau padaryti nepalyginamai daugiau, jeigu sąmoningai suvoktumėte savo dievišką kilmę ir savo potencialą įkūnyti Kristiškumą.

Beveik nėra ribų, ką galėčiau dėl šios planetos padaryti, turėdamas 10 000 Kristaus būtybių įsikūnijime ir milijonus žmonių, nuoširdžiai siekiančių tapti Kristaus būtybėmis.

Vis dėlto, turime nuo kažko pradėti. Viskas prasideda nuo vieno žmogaus, nusprendusio pakylėti savo sąmonę. Jei trokštate prisidėti prie mano vizijos įgyvendinimo, pradėkite nuo vienintelio įmanomo dalyko – nuo savęs keitimo. Stenkitės suderinti savo sąmonę, kad galėtumėte išgirsti mane jums kalbant širdies tylumoje. Parodysiu jums, žingsnis po žingsnio, jūsų asmeninį kelią į Kristiškumą.

Tai nėra tuščias pažadas.
Jei klausysitės atviru protu ir širdimi, išgirsite mano balsą. Žinosite, kad tai iš tiesų esu aš, jūsų šviesos brolis, Jėzus Kristus, kalbantis jums. Jei atpažįstate mano balsą šiuose mokymuose, atpažinsite mano balsą savo širdyje.
Drįskite klausytis.
Drįskite būti.

Versta iš www.askrealjesus.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels