Kodėl ši svetainė specialiai sukurta taip, kad žmonėms būtų lengva ją atmesti

Negalėsite suprasti šios svetainės formos ir tikslo, jeigu nežinosite tam tikrų dvasinių įstatymų, valdančių žemės planetos gyvenimą. Svarbiausias iš šių įstatymų yra Laisvos Valios Įstatymas.

Žemė yra viena žemiausių, protingomis būtybėmis apgyvendintų planetų, ką galime matyti iš daugybės žemėje vykstančių karų, konfliktų ir žmogaus nežmoniško elgesio su kitais žmonėmis. Tai reiškia, jog žemė yra talpykla gyvybės srautams, apakintiems atskirties iliuzijos, kuri yra esminė antikristo proto išdava.

Laisvos Valios Įstatymas reikalauja išpildyti dvi sąlygas. Pirma, tokiems gyvybės srautams turi būti suteikta planeta, kurioje jie galėtų iki galo išreikšti savo sąmonės būseną, kol pamatys jos beprasmiškumą. Antra, norint išsaugoti laisvą valią, negali būti duota jokių nepaneigiamų Dievo buvimo įrodymų šioje planetoje. Turi būti išlaikyta įtikinamo paneigiamumo galimybė.

Vaikščiodamas žeme prieš 2000 metų, Jėzus atliko taip vadinamus stebuklus, tačiau net ir tuomet žmonėms buvo įmanoma jį atmesti, ką įrodo pats faktas, jog jis buvo nukryžiuotas ir dauguma žmonių jį atstūmė.

Lygiai taip pat yra ir šiandien. Jėzus šiandien yra net labai gyvas, ir iš dvasinės karalijos tebesidarbuoja su žmonėmis, padėdamas jiems ištrūkti iš antikristo sąmonės. Vis dėlto šį darbą jis gali dirbti tik Laisvos Valios Įstatymo nustatytuose rėmuose.

Tai reiškia, kad Jėzus negali staiga pasirodyti kažkokia nepaneigiama forma, bet gali duoti naują mokymą žmonijai tik tokiu būdu, kad tai būtų galima įtikinamai paneigti. Per praėjusius 2000 metų Jėzus dirbo su daugeliu žmonių, įkvėpdamas juos ir duodamas mokymus. Ši svetainė tėra tik dar viena grandis nesibaigiančiose Jėzaus pastangose išlaisvinti žmones.

Ši svetainė buvo sukurta tiesiogine Jėzaus iniciatyva, kuris ir toliau globoja šią svetainę. Šios svetainės kūrėjas yra žmogus, pripažinęs savo Kristaus potencialą – potencialą, kurį turime mes visi. Jis ėjo Kristiškumo keliu, kol užsitarnavo teisę tarnauti pasiuntiniu, per kurį buvo perduoti mokymai šioje svetainėje.

Kaip ir su visomis kitomis iniciatyvomis, Jėzus turi dirbti per įsikūnijime esantį žmogų, nes tai suteikia žmonėms galimybę atmesti tai, ką jis siūlo. Daugelis žmonių atmeta šią svetainę dėl daugybės priežasčių, ar tai dėl pasiuntinio žmogiško būdo bruožų, ar tai dėl mokymų formos ir turinio.

Tiktai tie, kurie yra pasirengę žvelgti giliau už išorinės formos, pajus Jėzaus vibraciją ir pajus, kaip ji randa atgarsį su kažkuo jų pačių širdyse. Ir tik tie suvoks tikrąją šios svetainės žinią, būtent, kad ir jūs galite pasiekti Jėzų tiesiogiai savyje, nepriklausomai nuo JOKIOS institucijos žemėje.

Šios svetainės pagrindinis tikslas yra padėti jums pamatyti ir priimti savo potencialą įkūnyti Kristaus sąmonę, kai galėsite sakyti, kad esate viena su savo dvasiniu mokytoju (ar tai būtų Jėzus, ar kita pakylėtoji būtybė). Ši svetainė duos jums supratimą ir įrankius, kurie suteiks jums galią priimti savo dvasinį paveldėjimą. Sergėkitės, kad niekas nepaimtų jūsų vainiko.

Versta iš www.askrealjesus.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels