Kaip galime nukreipti sąmoningą protą, kad jis visada būtų Dievo Prote?

TEMOS: Iš pradžių buvo tik AŠ ESU Esatis ir Sąmoningasis AŠ – jūs įsileidote dualizmo elementus į savojo aš sferą – ribojantys įsitikinimai sudaro ego – naudokitės įrankiais, kad sumažintumėte ego trauką – liaukitės tapatintis su ego

Klausimas: Sąmoningame prote, kuris kontroliuoja dalykus, kaip galėtume nukreipti šį sąmoningąjį protą, kad jis visada būtų Dievo Prote ir visada būtų ši Dievo individualizacija?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Viskas prasideda nuo pripažinimo, kad jūs esate savimonę turinti būtybė ir turite laisvą valią pasirinkti, kuo norite save laikyti. Ir tuomet turite atidžiai sekti, kur nukreipiate savo dėmesį. Apie tai išsamiai kalba Motina Marija savo knygoje apie Gausingą Gyvenimą. Koncepcija, kurią ji duoda, yra tokia, kad Sąmoningasis AŠ egzistuoja jūsų savasties talpyklos sferoje. Šioje talpykloje egzistuoja jūsų AŠ ESU Esatis, ir kai buvo pirmą kartą sukurta jūsų esybė, jūsų savasties sferoje egzistavo tik AŠ ESU Esatis ir Sąmoningasis AŠ.

Tačiau, kai pradėjote eksperimentuoti su dualizmo sąmone, į savo savasties sferą įsileidote žemesnės vibracijos elementus, dualizmo elementus. Ir palaipsniui, per daugelį gyvenimų, susikūrėte mirtingą savastį, kuri yra priešinga arba atrodo esanti priešinga jūsų AŠ ESU Esačiai.

Šis mirtingasis aš yra sukurtas iš jūsų priimtų sprendimų, jūsų priimtų įsitikinimų. Ir daugelis šių įsitikinimų yra apie save. Galite tikėti esantys nusidėjėliai. Galite tikėti esantys mirtingi žmonės, kurie numirs, mirus jūsų fiziniam kūnui. Galite tikėti, jog negalite padaryti to ir negalite padaryti ano. Negalite pasiekti Dievo tiesiogiai savo širdyje, ir vietoj to jums reikalinga išorinė bažnyčios hierarchija, ar dar begalė dualistinių įsitikinimų.

Kai visi šie įsitikinimai yra patekę į jūsų savasties sferą, jie suformuoja gravitacinę jėgą, kuri ima traukti Sąmoningąjį AŠ. Jie traukia jūsų dėmesį. Jie yra beveik kaip gravitacijos jėga, kuri neleidžia jums pakilti į orą, traukdama jus prie žemės. Lygiai taip pat ir jūsų protą traukia gravitacinė šio mirtingojo aš, šio ego jėga, kuris buvo sukurtas jūsų savasties sferoje. Ir tol, kol šis mirtingasis aš egzistuoja, tol jis gali traukti jūsų dėmesį, ir būtent dėl to jūsų mintys yra traukiamos atgal į senus mąstymo šablonus ir įpročius. Ir atrodo, jog kad ir ką bedarytumėte, negalite jų atsikratyti, jos nepaliauja jūsų traukti.

Naudodamiesi tinkamais dvasiniais įrankiais, palaipsniui galite atsikratyti mirtingojo aš, ir tai sumažins gravitacinę trauką. Tačiau tą akimirką, kai suvoksite, kad jūsų mirtingasis aš yra svetima įtaka jūsų savasties sferoje, ir kad Sąmoningasis AŠ turi gebėjimą liautis tapatintis su šiuo mirtinguoju aš, būsite padarę didelį žingsnį pirmyn ir taip lengvai nebepasiduosite nuslydimui atgal į šiuos senus įpročius.

Naudodamiesi invokacijomis ir spręsdami dalykus savo psichologijoje kitų įrankių pagalba, palaipsniui sumažinsite gravitacinę trauką, kol ji galiausiai sumažės iki vos fone girdimo triukšmo. Ji kurį laiką dar gali išlikti, bet galiausiai pasieksite tašką, kuomet šio pasaulio princas ateis ir nieko jumyse neras, nes jūsų mirtingasis aš bus miręs.

Tačiau esminė koncepcija čia yra ta, kad Sąmoningasis AŠ nėra mirtingasis aš. Jis susikūrė mirtingąjį aš ir jis negali akimirksniu šio mirtingojo aš pašalinti, nes jis buvo sukurtas per labai ilgą laiko periodą, ir sprendimai, kuriuos priėmėte, privalo būti pakeisti geresniais sprendimais. Tačiau galite akimirksniu pasirinkti nustoti tapatintis su šiuo mirtinguoju aš. Kai priimsite šį sprendimą, mirtingasis aš turės jums žymiai mažiau galios, ir net kai jis stengsis jus nutempti žemyn, galėsite jį akimirksniu atpažinti ir tarti: „A, tai čia tik mirtingasis aš, tai tik ego. Renkuosi nesitapatinti su juo. Atsiskiriu savo sąmonėje ir pakylėju savo dėmesį į AŠ ESU Esatį, į savo Tėvą danguje.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com