Kita perspektyva į sielos fragmentacijos gydymą

TEMOS: Sąmoningasis AŠ patyrė traumą ir nusprendė pasitraukti – vienintelis būdas išgyti yra Sąmoningajam AŠ iš naujo patirti situaciją, žvelgiant į ją iš aukštesnio sąmoningumo

Klausimas: Ką tai reiškia turėti sielą ir ką tai reiškia, kai turime sieloje susiskaldymą ir turime skirtingus fragmentus?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tikroji sielos fragmentacijos priežastis yra ta, kad patyrėte situaciją čia, tankiose materialaus pasaulio energijose, kurioje Sąmoningasis AŠ nenorėjo būti. Jūs visi esate pažįstami su koncepcija, kad esate daugiau nei jūsų fizinis kūnas, tad dauguma jūsų esate įpratę sakyti, kad jūsų siela gyvena kūne. Tai labai panašu į tai, kai apsimaunate pirštinę, arba kai įsėdate į savo automobilį ir imate važiuoti. Žinote, kad nesate automobilis, automobilis tiesiog yra transporto priemonė, nuvežanti jus į reikiamą vietą fizinėje oktavoje. Lygiai taip pat ir keturlypis indas arba siela, yra Sąmoningojo AŠ transporto priemonė, į kurią Sąmoningasis AŠ įsėdo, kad galėtų gyventi materialioje karalijoje ir galėtų sąveikauti su kūnu. Ir iššūkis čia yra toks, ar Sąmoningasis AŠ tapatina save su siela ar priešingai, suvokia esantis daugiau negu siela.

Jeigu esate pilnai susitapatinę su siela ir tuomet patiriate situaciją, kuri sukelia jums gilią traumą, Sąmoningasis AŠ gali nuspręsti nenorintis prisiimti atsakomybės už šią situaciją. Jis nori pasitraukti ir pasislėpti nuo patirtų išgyvenimų. Kai jis tai padaro, siela, kaip jo indas, fragmentuojasi ir sielos energijos dalelė pasitraukia į mažytį savo susikurtą urvą, kuriame gali pasislėpti nuo patirties, kurios nesugeba pakelti.

Ši energija ten ir liks, kol nebus iš ten išlaisvinta. Ir kai kuriais atvejais ši energija gali tapti pririšta prie tam tikros vietos laike arba specifinės vietos materialiame pasaulyje. Pavyzdžiui, kai kurie sielos fragmentai gali tapti pririšti prie namo, kuriame tas žmogus gyveno, ir būtent tai kai kurie žmonės vadina šmėklomis. Tačiau šmėklos taip pat gali būti išsikūnijusios dvasios, kurios nėra sielos fragmentai.

Norint susigrąžinti tokį sielos fragmentą, Sąmoningajam AŠ reikia suvokti, kas jis yra, ir reikia suvokti, kad, nepaisant jo praeityje priimto sprendimo vengti tam tikros patirties, jis gali panaikinti šį sprendimą. Ir tuomet jis gali iš naujo išgyventi šią patirtį su savo pasiektu didesniu tapatumo jausmu, kuomet šią patirtį pakelti bus žymiai lengviau. Jūs visi tai žinote, tereikia tik prisiminti savo vaikystę ir pamatysite, kad egzistavo tam tikros situacijos, kuriose jautėte baimę. Galbūt bijodavote eiti miegoti be uždegtos šviesos. Arba bijodavote tamsoje eiti koridoriumi. O dabar žvelgiate atgal į tai, būdami suaugusiais, ir sakote: „Bet nebuvo ko bijoti. Kodėl aš to bijojau?“

Lygiai taip pat ir Sąmoningasis AŠ, kai ima tapatinti save su tuo, kuo iš tiesų yra, kai ima laikyti save dvasine būtybe, gali padaryti tokią pačią išvadą, tai yra, gali suvokti, jog tai, kas jam atrodė tokia didelė trauminė patirtis praeityje, dabar nebėra taip sunku pakelti. Tad iš naujo išgyvendami savo patirtį, galite išlaisvinti sielos dalelę, kuri yra susisukusi į kamuoliuką, mėgindama išvengti šios patirties.

Ir šitaip jūsų gyvybės srautas galės įgyti vientisumą. Ir tiktai tuomet, kai gyvybės srautas bus vientisas, gyvybės srauto energijos galės būti pakylėtos į aukštesnes vibracijas, kurias šios energijos turėjo prieš tai, prieš Sąmoningajam AŠ nužeminant šias vibracijas per dualistinius įsitikinimus, kuriuos priėmėte.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com