Kaip nustoti leistis ir pradėti kilti

TEMOS: Atėjimas į įsikūnijimą yra nusileidimo procesas – kai įveikiate prisirišimus, galite pradėti kilimo procesą – kai matote tiktai tai, kuo norite tikėti – kaip atpažinti realybę, egzistuojančią už jūsų suvokimo filtro ribų – Petro sąmonė – auksinis klausimas

Klausimas: Ar galėtumėte duoti geresnį supratimą, ko reikia, kad galėtume iš tiesų įžengti į pakylėjimo spiralę? Darau prielaidą, kad tai kažkaip yra susiję su mūsų suvokimo filtro įveikimo koncepcija?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kas yra pakylėjimo procesas? Kaip sakiau prieš 2000 metų: „Niekas nepakils atgal į dangų, kaip tik tas, kuris nusileido iš dangaus.“

Kaip „nusileidžiate iš dangaus?“ Tai padarote, susitapatindami su kažkuo Žemėje, sakydami: „Aš esu tas“ ir „Aš esu anas.“ Ir per šį nusileidimo procesą, galite taip toli nutolti nuo grynosios sąmonės, su kuria nusileidote, kaip tiktai norite.

Norėdami įžengti į pakylėjimo procesą, pirmiausia turite sustabdyti leidimosi procesą. Privalote suvokti, kad jums jau gana tapatinimosi su Žemėje egzistuojančiais dalykais ir sąlygomis.

Todėl pakylėjimo procesas yra toks procesas, per kurį palaipsniui nustojate tapatintis su Žemėje egzistuojančiais dalykais, kol nieko šioje planetoje nebelieka, prie ko turėtumėte kokį nors prisirišimą. O jeigu neturėsite jokių prisirišimų, niekas jumyse neiššauks jokių reakcijų.

Tad nusileidimas yra tuomet, kai sakote: „Aš esu tas“ ir „Aš esu anas,“ o kilimas aukštyn prasideda, kai sakote: „Aš nesu tas“ ir „Aš esu daugiau nei anas.“

Tai nėra lengva užduotis, kadangi, kai jau esate save pradėję laikyti žmogiška būtybe Žemėje, jūsų gyvenimo suvokimą veiks jūsų tapatumo jausmas. Ir todėl būsite linkę matyti tik tai, kas patvirtina tą, kuo norite tikėti, ir būtent dėl to yra labai sunku įveikti šį tapatumo jausmą, kuriame save laikote atskira būtybe.

Kas gali išsklaidyti šiuos kerus? Tiktai susidūrimas su realybe, egzistuojančia už jūsų suvokimo filtro ribų.

Kai kuriems šis susidūrimas įvyksta išgyvenus vidinį, mistinį grynosios sąmonės patyrimą, kitiems jis įvyksta pripažinus, kad mokytojas arba mokymas turi aukštesnį Kristaus sąmonės lygį už juos pačius. Ir tai yra pirmojo Kristaus iššūkio išlaikymas.

Tačiau svarbiausia rūpestis yra tai, ar mokinys išlaikys antrąjį Kristaus iššūkį ir ar norės jis pasinaudoti ryšiu su tikruoju mokytoju tam, kad imtų kvestionuoti savo suvokimo filtrą. Ar leisite tikrajam mokytojui išvesti jus iš jūsų suvokimo filtro, o gal priešingai – mėginsite priversti mokytoją paklusti savo filtrui?

Jeigu imsite daryti pastarąjį dalyką, įžengsite į Petro sąmonę. Petras, žinoma, simbolizuoja tai, kas nutinka žmonėms, kurie iš tiesų randa tikrą mokytoją, tačiau po kurio laiko pasiekia tašką, kuriame turi tam tikrą suvokimą, kurio nenori palikti, kad galėtų sekti mokytoju. Katalikų bažnyčia nuo pat savo sukūrimo buvo pastatyta ant šios „Petro Uolos,“ užuot stovėjusi ant Kristaus Uolos, ir iki pat šių dienų skleidžia žmonių sukurtą Kristaus įvaizdį.

Tad reaguodami šiuo būdu, nevykdote senovinio įstatymo, apibrėžiančio tarp pakylėtųjų mokytojų ir jų mokinių egzistuojantį santykį: „Kai mokinys pasirengęs, pasirengęs ir jo guru.“ Tad nebesugebėsite prisitraukti prie savęs pakylėtojo mokytojo, kad šis būtų jūsų mokytoju. Vietoj to, prisitrauksite tokias dvasias – ir šios dvasios iš tiesų gali apsimetinėti pakylėtaisiais mokytojais – kurios patvirtins suvokimą, kurio nenorite kvestionuoti.

Kai kurie mokiniai išsiugdė subtilų ir dažnai sąmoningai nesuvoktą įprotį ginčytis su viskuo, ką pakylėtieji mokytojai sako, kai tai nepatvirtina jų turimų įsitikinimų. Tokiems mokiniams būtų labai konstruktyvu užduoti sau klausimą:

„Ką mano dabartinės reakcijos sako apie mano dabartinę sąmonės būseną?“

Tai yra auksinis klausimas visiems tiems, kurie rimtai nori pradėti pakylėjimo procesą. Tiktai tie, kurie yra pasiruošę užduoti šį klausimą – nepaliaudami jį užduoti KIEKVIENOJE situacijoje, kurioje sureaguojate į kažką Žemėje – iš tiesų gali tapti pakylėtaisiais mokytojais.

Tie, kurie nenori užsiimti šiuo savęs ištyrimo procesu, ir toliau tęs nusileidimo procesą, būdami tvirtai įsitikinę, kad jų suvokimas yra tikslus. Mes, pakylėtieji mokytojai, visada gerbiame jūsų teisę tai daryti. Tačiau, kai jums bus šito gana ir nuspręsite norintys pradėti išsivadavimo iš savo suvokimo filtro procesą, visada būsime pasirengę ištiesti jums pagalbos ranką.

Nes kai mokinys bus pasirengęs, mes iš tiesų pasirodysime. Nors dažnai pasirodome užsimaskavę, norėdami patikrinti, ar mokiniai iš tiesų yra pasirengę kvestionuoti savo suvokimą – net ir tą suvokimą, į ką turėtų būti panašus pakylėtasis mokytojas. Todėl mūsų pasirodymas visada palieka vietos, idant tie, kurie nenori kvestionuoti savo suvokimo, galėtų atrasti pretekstą mus atstumti. Kai kurie iš tiesų pavertė šį ginčijimąsi tikra meno forma. Tačiau: „O kas gi tau – tu sek paskui mane.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2011 Kim Michaels