Kodėl mokytojas privalo mesti iššūkį mokinio įsitikinimams

TEMOS: Mokytojo rolė yra paneigti ribojančius įsitikinimus – ar esate pasirengę kvestionuoti savo įsitikinimus? – mokymo tikslas yra iškelti žmones iš dualistinės sąmonės į Kristaus sąmonę – jei norite pasiekti naują tapatumo jausmą, privalote paleisti klaidingus įsitikinimus – svetainė siekia padėti plačiam žmonių ratui – žmonės yra skirtinguose kelio lygmenyse – vieno mažmožio pasitelkimas visam mokymui atmesti – mokymo padėjimas ant lentynos – venkite neigimo – tiesioginis ryšys tarp mokytojo ir mokinio

Klausimas: Kai kurie žmonės atranda mokymus šioje svetainėje ir šie mokymai iš karto atranda sąskambį jų širdyje. Bet tuomet jie atranda kitas idėjas, kurios taip toli išeina už religinių doktrinų ribų, kurių jie buvo mokomi vaikystėje, arba šioms doktrinoms prieštarauja, jog jiems yra sunku priimti šias idėjas. Kaip rekomenduotum žmonėms į tai reaguoti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tiesa jus išlaisvins. Jeigu šiuo metu turėtumėte tiesą, jau būtumėte laisvi. Kad galėčiau duoti jums tiesą, turiu paneigti klaidingus įsitikinimus, kuriuos šiuo metu turite. Paneigti turimus žmonių įsitikinimus visada buvo tikrojo dvasinio mokytojo rolė, ir tai visada bus jo rolė. Štai kodėl mokytojas gali padėti tik tiems, kurie yra pasirengę susidurti su savo branginamų įsitikinimų paneigimu.

Daugelis žmonių atpažįsta, kad šioje svetainėje yra tiesos. Tačiau jie taip pat atranda tam tikrus mokymus, kurių šiuo metu negali priimti. Jeigu tai tinka ir jums, galiu jus užtikrinti, kad jūs nesate vieninteliai, kurie tai patyrėte. Klausimas yra toks: ką darysite šioje situacijoje?

Norėčiau paprašyti jūsų pamąstyti apie šią situaciją iš mano perspektyvos. Aš paprašiau žmogaus sukurti šią svetainę, turėdamas specifinį tikslą perduoti dvasinius mokymus, kurie gali padėti žmonėms įgyti gilesnį supratimą. Aukščiausias tikslas yra įkvėpti žmones tvirtai įstoti į dvasinį kelią, kuris palaipsniui atves juos į pilną Kristaus sąmonę, kurią pademonstravau prieš 2000 metų.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, dauguma žmonių šioje planetoje yra įstrigę žemesnėje sąmonės būsenoje, kurioje dauguma jų įsitikinimų ir požiūrių yra paveikti reliatyvių idėjų, kylančių iš dualistinio proto. Kitaip tariant, daugumai žmonių nuo vaikystės buvo diegiami įsitikinimai ir idėjos, kurie nėra harmonijoje su Dievo tiesa ir realybe. Tai paskatino daugelį žmonių susikurti tapatumo jausmą, kuriame jie save laiko ribotomis, mirtingomis žmogiškomis būtybėmis. Šis tapatumo jausmas yra disharmonijoje su Dievo realybe, tai yra, kad kiekvienas gyvybės srautas yra dvasios būtybė, turinti potencialą laimėti nemirtingą gyvenimą per Kristaus sąmonę.

Mano kaip dvasinio mokytojo rolė yra padėti žmonėms patirti transformaciją sąmonėje. Visų pirma tai yra žmonių tapatumo jausmo transformacija, kuomet jie išauga iš riboto tapatumo jausmo, kuriame laiko save mirtingomis žmogiškomis būtybėmis, ir palaipsniui priima naują tapatumo jausmą, kuriame ima save laikyti nemirtingomis dvasios būtybėmis. Tad toks yra tikslas. Viskas šioje svetainėje yra pritaikyta padėti didžiausiam įmanomam skaičiui žmonių pasiekti šį augimą, šią tapatumo transformaciją.

Prašau, atkreipkite dėmesį į čia veikiantį bazinį mechanizmą. Norėdami įgyti tikrąjį tapatumo jausmą, privalote paleisti ribotą tapatumo jausmą, kurį turite šiuo metu. Tai reiškia, kad privalote paleisti idėjas ir įsitikinimus, iš kurių yra sudarytas jūsų ribotas tapatumo jausmas. Kaip galiu padėti jums pakeisti savo tapatumo jausmą? Privalau padėti jums peržengti ribotus įsitikinimus, iš kurių yra sudarytas jūsų dabartinis tapatumo jausmas. O kad tai padaryčiau, privalau kalbėti tiesą, net jeigu ji prieštarautų jūsų dabartiniams įsitikinimams.

Negaliu padėti jums išsiugdyti savo tikrąjį tapatumo jausmą patvirtindamas įsitikinimus, kurie yra disharmonijoje su Dievo tiesa ir realybe. Tai paprasčiausiai neįmanoma. Jeigu norite tapti Kristaus būtybe, privalote paleisti visus savo tapatumo jausmo aspektus, kurie nėra harmonijoje su Dievo tiesa. Tam nėra jokių išimčių. Neįmanoma pasiimti su savimi klaidingą įsitikinimą į dangaus karalystę. Štai kodėl sakiau, kad tas, kuris bus pasirengęs prarasti savo gyvybę – tai reiškia, mirtingą tapatumo jausmą – dėl manęs – dėl Kristaus sąmonės pasiekimo – ją atras, tai reiškia, jog jis arba ji atras nemirtingą gyvenimą Kristaus sąmonėje.

Dabar prašau jūsų pamąstyti apie tai, kad ši svetainė yra prieinama kiekvienam žmogui šioje planetoje, turinčiam priėjimą prie kompiuterio. Jeigu pažvelgtumėte į žmoniją, neturėtų būti sunku suvokti, kad žmonės yra daugelyje skirtingų sąmonės lygmenų. Daugelio svetaines atradusių žmonių kultūra ir įsitikinimai skiriasi nuo tų, kuriuos turite jūs. Esmė ta, kad ši svetainė nėra specifiškai pritaikyta jums ar žmonėms, kurie yra kilę iš jūsų kultūros ar kurių įsitikinimai yra tokie patys kaip ir jūsų. Aš mėginu pasiekti didžiausią įmanomą skaičių žmonių, ir tiesiog prašau jūsų gerbti faktą, kad, norėdamas pasiekti didžiausią skaičių žmonių, negaliu pritaikyti mokymų prie jūsų asmeninių įsitikinimų ar prie to, kas jums būtų patogu.

Ar suvokiate, ką noriu pasakyti? Neprašau jūsų sutikti su viskuo, kas yra šioje svetainėje. Prašau jūsų gerbti faktą, kad tai, kas jums gali pasirodyti nepatogu ar įžeidžiančio, kaip tik gali būti mokymas, kuris padės kitam gyvybės srautui paleisti iliuziją ir pakilti į aukštesnį dvasinio kelio lygmenį. Ar turėčiau susilaikyti ir nepadėti kitam gyvybės srautui, vien tam, kad jūs nepasijustumėte nepatogiai, o gal tiesiog leisite man kalbėti tiesą, kuri padės kitam žmogui, net jeigu ji priverstų jus pasijusti nepatogiai?

Bet dabar norėčiau paimti tai į sekantį lygmenį. Neturėtų būti sunku suprasti, kad mėginu įkvėpti žmones įsitvirtinti dvasiniame kelyje, vedančiame jus nuo jūsų dabartinio sąmonės lygmens iki Kristaus sąmonės. Nuolatos kalbu, kad tai yra laipsniškas kelias, turintis daug etapų ir individualių žingsnių. Aiškiausiai tai buvo pavaizduota mano mokyme apie dvasinio išsivystymo lygmenis.

Žmonės, kurie atranda šią svetainę, yra skirtinguose dvasinio kelio lygmenyse. Šiuo metu, jūs esate tam tikrame savo asmeninio kelio lygmenyje. Jūs susiduriate su tam tikrais testais, tam tikromis iniciacijomis, ir kad visa tai išlaikytumėte, jums yra reikalingas tam tikras dvasinis mokymas. Kai praeisite šį lygį, susidursite su kitokiais testais ir kitokiomis iniciacijomis, ir jums bus reikalingas aukštesnis mokymas. Tai galima palyginti su tuo, ką matote pasaulio švietimo sistemose. Juk nemokinate darželyje esančių vaikų aukštosios matematikos. Mokote laipsniškai, nes darželinukas nėra pasirengęs priimti žinias, kurios bus duodamos universitete.

Šioje svetainėje mėginu duoti mokymus plačiam mokinių ratui. Suprantu, kad yra daug žmonių pasaulyje, ypač daug tradicinių krikščionių, kurie nesugebės priimti bazinės šios svetainės idėjos ir nesugebės priimti daugelio individualių joje pateikiamų mokymų. Jie tiesiog dar nėra tame savo asmeninio kelio lygmenyje, kuriame galėčiau juos pasiekti šia svetaine. Taip pat suprantu, kad yra tokių mokinių, kurie jau yra pakilę aukščiau už šioje svetainėje perduodamus mokymus. Tad nemėginu pasiekti kiekvieno žmogaus, tačiau iš tiesų mėginu pasiekti ganėtinai platų spektrą. Esmė ta, kad šioje svetainėje bus tam tikrų mokymų, kuriems kai kurie žmonės dar gali būti nepasirengę. To pasekoje daugelis žmonių atranda mokymus, kurie rezonuoja su jų širdimi, bet taip pat atranda kitus mokymus, kurių paprasčiausiai nesugeba priimti savo dabartiniame sąmonės lygmenyje. Tad vėlgi, ką jums daryti šioje situacijoje?

Pati nebrandžiausia reakcija būna tuomet, kai žmonės paima vieną mokymą, kurio jie negali priimti, ir pasinaudoja juo kaip pretekstu, kad atmestų visa kita, kas yra šioje svetainėje. Daugelis tradicinių krikščionių, ypač krikščionių fundamentalistų, kaip tik ir patenka į šią kategoriją, kai atranda šią svetainę.

Daug brandesnė reakcija būtų suvokti, kad dabartiniame savo dvasinio kelio lygmenyje jums nėra būtina priimti tam tikrą mokymą. Jums nereikia savo išoriniu protu nuspręsti, ar turėtumėte priimti ar atmesti šį mokymą. Vietoj to, jūs nusprendžiate sprendimo apie šį mokymą kol kas nepriimti. Galite padėti jį ant lentynos ir tiesiog toliau eiti savo asmeniniu keliu, kol kažkada ateityje pajusite vidinį impulsą nukelti šį mokymą nuo lentynos.

Tai yra visiškai teisėtas požiūris. Pripažįstate faktą, kad dvasinis kelias yra laipsniškas procesas, ir kad yra idėjų, kurias jums dabartiniame lygmenyje nėra būtina spręsti. Jūs jas užkeliate ant lentynos iki to laiko, kol būsite pasirengę. Ir nors toks požiūris yra teisėtas, teisėtas jis yra tik iki tam tikros ribos. Turite žinoti, kad egzistuoja plonytė linija tarp to, kuomet kažką užkeliate ant lentynos, ir to, kai imate neigti būtinybę mąstyti apie mokymą.

Kitaip tariant, jeigu esate trečioje klasėje, galite nueiti į mokyklos biblioteką ir susirasti matematikos knygą skirtą dvyliktokams. Akivaizdu, jog nebūsite pasirengę skaityti šią knygą. Vis dėlto, jeigu tapę dvyliktoku vis dar atsisakysite skaityti šią knygą, apribosite savo išsilavinimą ir galbūt net neišlaikysite egzamino.

Aš siūlau jums toliau studijuoti mokymus šioje svetainėje, kuriuos galite priimti. Jeigu šiuo metu negalite priimti mokymo tam tikra tema, gali būti teisinga jums šį mokymą atidėti kol kas į šalį. Tačiau nepamirškite fakto, kad kažkada ateityje jums reikės vėl apie jį pamąstyti.

Taip pat noriu paminėti, kad šios svetainės tikslas yra įkvėpti žmones uždaryti ratą ir užmegzti labiau tiesioginį ryšį su manimi kaip su savo dvasiniu mokytoju. Tai yra vidinis ryšys, kurio dėka dirbate su manimi nepriklausomai nuo šios svetainės. Tačiau pagrindinis reikalavimas šio asmeninio ryšio užmezgimui yra tai, kad privalote pasiekti tašką, kuomet būtumėte pasirengę mąstyti apie mano mokymus, net jeigu jie prieštarautų ar peržengtų jūsų dabartinių įsitikinimų ribas. Jeigu nesate pasirengę leisti man mesti iššūkį jūsų dabartiniams įsitikinimams, nesate pasirengę šiam artimesniam ryšiui.

Prašau, nesupraskite to klaidingai. Yra visiškai priimtina ateiti į šią svetainę ir pasirenkamai studijuoti tuos mokymus, kurie atrodo jums patrauklūs, ir kitus mokymus ignoruoti. Tačiau, jeigu trokštate artimesnio asmeninio ryšio su manimi, privalote būti pasirengę leisti man mesti iššūkį bet kokiems jūsų turimiems įsitikinimams. Tuo nenoriu pasakyti, kad turite paleisti visus savo dabartinius įsitikinimus. Sakau, kad turite BŪTI PASIRENGĘ paleisti bet kuriuos iš tų įsitikinimų, pagal nurodymus, gautus iš vidaus. Jeigu turite įsitikinimą, kurio nenorite kvestionuoti, tuomet tiesiog nesate pasirengę šiam asmeniniam ryšiui su manimi. Aš tuomet kantriai lauksiu, kol tapsite pasirengę, tačiau žinokite, kad nė vienas gyvybės srautas neturi amžinybės sugrįžti namo.

Mano šios svetainės tikslas yra padėti gyvybės srautams augti. Norėdamas padėti jums augti, privalau padėti jums palikti savo neteisingus ar nepilnus įsitikinimus. Jeigu jaučiatės emociškai prisirišę prie kai kurių iš šių įsitikinimų, tuomet man gali tekti mesti iššūkį jūsų įsitikinimams, net jeigu tai priverstų jus jaustis nepatogiai. Mano šios svetainės tikslas nėra paskatinti jus jaustis patogiai. Mano tikslas yra padėti jums augti. Jeigu dėl to reikės mesti iššūkį jūsų įsitikinimams ir priversti jus kurį laiką jaustis nepatogiai, tuomet esu pasirengęs tai daryti, kaip buvau pasirengęs mesti iššūkį rašto aiškintojams ir fariziejams prieš 2000 metų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com