Ar gali pakylėtieji mokytojai mums padėti įveikti žemesnes energijas?

Klausimas: Norėčiau paklausti apie netobulas energijas, kurias kartais įkūnijame savo žemesnėje esybėje. Ar gali pakylėtieji mokytojai mums padėti įveikti mumyse esančias žemesnes energijas, jeigu tylime ir neišliejame jų į išorę?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Žemesniuose dvasinio kelio lygmenyse, net ir tuose, kurie yra žemiau 48 sąmonės lygmens, žmonės turi mažai savikontrolės ir dažnai išlieja visas savo jaučiamas žemesnes energijas, tokias kaip pyktis. Pradėję augti link aukštesnių kelio lygmenų ir darydamiesi vis sąmoningesni, privalote išmokti disciplinuoti savo protą ir jausmus, kad galėtumėte sustabdyti žemesnių energijų, tokių kaip pyktis, išreiškimą.

Tai nėra dalykas, kurio mes, pakylėtieji mokytojai, galime jus išmokyti ar jus išmokysime. Tai yra jūsų atsakomybė išmokti kontroliuoti, pavyzdžiui, savo liežuvį, kad jūs nuspręstumėte, ką sakys jūsų liežuvis, o ne pats liežuvis.

Akivaizdu, kad jums išreiškus žemesnes energijas, nutiks du dalykai:

  • Susikursite karmą už visus tokius išreiškimus.

  • Sustiprinsite savo keturiuose žemesniuose kūnuose esantį momentumą, paskatinusį pasiduoti šiai energijai, ir todėl sekantį kartą būsite labiau pažeidžiami šios energijos.

Kaip sakiau, negalime jums padėti sustabdyti šio žemyn traukiančio momentumo, nes šį sprendimą galite priimti tik jūs patys. Mes, žinoma, galime padėti jums pamatyti jūsų turimus momentumus, jeigu mūsų to paprašysite. Davėme jums savo įrankius, savo šaukinius energijai transmutuoti, kurią jau esate iškreipę, ir savo invokacijas, kurios yra skirtos tiek energijai transmutuoti, tiek padėti jums pamatyti netobulus įsitikinimus ir iliuzijas, kurie pateisina tokių jūsų energijų išreiškimą.

Tad mes jums padėsime, padaugindami jūsų prašymus, kai išsakysite šiuos prašymus. Tačiau mes tik padauginsime tai, ką jūs atnešite ant altoriaus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels