Pasirinkimai nesukuria alternatyvių realybių

TEMOS: Paralelės visatos neegzistuoja – individualumo praradimas – jūsų pasirinkimai ištrina tam tikras tikimybes ir sukuria kitas – jūsų pasirinkimai apriboja ateities pasirinkimus – dalis jūsų egzistuoja dvasinėje karalijoje

Klausimas: Mielas Jėzau, man tiesiog įdomu, ar egzistuoja alternatyvios realybės? Pavyzdžiui, šiuo metu aš dirbu apsaugos darbuotoju, tačiau kitoje realybėje galėčiau būti prezidentu. Ar šios realybės yra tikros ar ne? Jeigu alternatyvios realybės egzistuoja, kuris mano aš yra tikrasis? Ar kiekvienoje alternatyvioje realybėje turiu gyvybės srautą, ar joje gyvena kitas gyvybės srautas, egzistuojantis mano rolėje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Viskas priklauso nuo to, kaip apibrėžiate alternatyvias realybes. Jeigu jas apibrėžiate taip, kaip jos yra vaizduojamos kai kuriuose mokslinės fantastikos filmuose arba knygose, tuomet atsakymas yra ne, jos neegzistuoja. Net ir kai kurių kvantinės fizikos mokslininkų vystoma teorija nėra teisinga. Kitaip tariant, nėra tiesa, kad, jeigu egzistuoja situacija, turinti 10 galimybių, tuomet ši situacija sukurs 10 alternatyvių realybių su jumis – ar su kažkokia jūsų forma – egzistuojančia kiekvienoje iš šių realybių.

Tik įsivaizduokite, kiek daug Žemėje yra žmonių, kiek pasirinkimų jie daro kiekvieną dieną, ir kokia daugybė alternatyvių realybių būtų sukuriama tik per vieną dieną. Viskas materialioje visatoje turi baigtinę išraišką. Gyvybės srautas yra sukuriamas su baigtine sąmone ir dėmesiu. Jeigu alternatyvios realybės egzistuotų, kiekviena realybė turėtų turėti dalį jūsų sąmonės ir dėmesio, tai reiškia, jog jūsų gyvybės srautas greitai prarastų tiek daug substancijos, jog netektų viso savo tapatumo jausmo ir individualumo.

Kaip paaiškina kvantinė fizika, prieš mokslininkui atliekant stebėjimą, subatominė dalelė egzistuoja tikimybių karalijoje. Gali egzistuoti didelis skaičius tikimybių, tačiau, kai mokslininkas atlieka stebėjimą, viena iš šių tikimybių aktualizuojasi ir tampa mokslininko stebima subatomine dalele. Tą akimirką visos kitos tikimybės paprasčiausiai išnyksta (kvantinė bangų forma subliūkšta), ir pasaulis žengia dar vieną žingsnį pirmyn. Tikimybių karalija vis dar tebeegzistuoja, tačiau joje jau nebėra lygiai tokių pačių tikimybių, kurios egzistavo prieš atliekant stebėjimą. Dabar joje egzistuoja naujas tikimybių rinkinys, paremtas stebėjimo sukeltais pokyčiais.

Lygiai tas pats vyksta ir kasdieninėse situacijose, kuriose atliekate pasirinkimus. Tam tikroje situacijoje galite turėti 10 galimų pasirinkimų. Tačiau, kai padarote pasirinkimą, viena iš šių galimybių tampa įkūnyta realybe, ir kiti pasirinkimai tampa nebeprieinami. Sukuriate naują situaciją su naujomis galimybėmis.

Galite tai suprasti, kai suvokiate laisvos valios svarbą. Esate čia tam, kad mokytumėtės, o mokotės, darydami pasirinkimus ir pjaudami šių pasirinkimų pasekmes. Tai taip pat reiškia, kad, jeigu darysite pasirinkimus, kurie nebus harmonijoje su Dievo įstatymais, apribosite savo pasirinkimus ateityje. Jeigu visi jūsų pasirinkimai tiesiog kurtų alternatyvias realybes, jūsų pasirinkimas neeliminuotų ateities pasirinkimų, ir kaip tuomet jūsų gyvybės srautas galėtų iš to pasimokyti?

Paprastas faktas yra toks, kad jūsų aš tėra vienas, tai reiškia, kad tėra tik viena savimonę turinti būtybė, turinti tą tapatumo jausmą, kurį jūs turite dabar. Jūs esate daug daugiau nei tai, ką patiriate savo sąmoningu suvokimu, tačiau šis daugiau neegzistuoja tokioje alternatyvioje realybėje, kaip yra vaizduojama mokslinės fantastikos filmuose.

Visgi tai egzistuoja kitoje karalijoje, kaip paaiškinu kitur. Jūsų Sąmoningasis AŠ yra jūsų AŠ ESU Esaties tąsa, o jūsų AŠ ESU Esatis gyvena dvasinėje karalijoje. Jūsų AŠ ESU Esatis taip pat esate jūs, nors tikriausiai šiuo metu matote save besiskiriančiu arba atskirtu nuo savosios AŠ ESU Esaties. Ir vis dėlto, didesnioji jūsų dalis iš tiesų egzistuoja dvasinėje karalijoje, tuo pat metu, kai jūsų Sąmoningasis AŠ gyvena jūsų fiziniame kūne.

Iš tiesų įmanoma, kad jūsų AŠ ESU Esatis gali turėti ne vieną įsikūnijime esantį Sąmoningąjį AŠ, gyvenantį Žemėje tuo pačiu metu. Kiti Sąmoningieji AŠ gali būti įsikūnijime kitose materialios visatos vietose. Tad žvelgiant iš šitos perspektyvos, būtų galima sakyti, kad jūsų didesniojo aš kitos dalys egzistuoja alternatyviose realybėse. Tačiau šios kitos dalys yra atskiri gyvybės srautai, ir jie turi savo atskirą tapatumo jausmą. Todėl jų tiesiogiai neveikia jūsų šiame pasaulyje daromi pasirinkimai.

Esminė tiesa yra tokia, kad tėra tik vienas jūsų aš, tai reiškia, jog tėra tik viena būtybė, turinti jūsų tapatumo jausmą. Galite išplėsti šį tapatumo jausmą ir susivienyti su didesniąja savo esybės dalimi, ir tai dramatiškai pakeis jūsų požiūrį į save. Tačiau čia ir dabar, esate tuo, kuo manote esąs – esate tai, kuo save laikote.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels