Ar jūsų laisva valia iš tiesų laisva?

TEMOS: Turite du sąmonės lygmenis, Sąmoningojo AŠ visumą ir sielos indo sąmonę – Sąmoningasis AŠ renkasi, bet būdamas įsikūnijime pasirinkimo galimybes mato per sielos indo filtrą – visada galite atskleisti ir įvykdyti savo dangiškąjį planą – turite įveikti savo praeities momentumų tūnotoją ant slenksčio – jūsų laisva valia visada yra laisva, tačiau ją riboja jūsų sąmonė

Klausimas: Ar mano būdraujančios sąmonės laisva valia egzistuoja atskirai nuo mano sielos, kaip kad mano siela egzistuoja atskirai nuo mano AŠ ESU? Pavyzdžiui, dažnai jausdavau daug nevilties akimirkų, ir kai kuriomis iš jų tiesiog norėdavau liautis egzistuoti. Kitais kartais jaučiau didelį nuoširdumą, stiprų įsitikinimą ir troškimą išpildyti man skirtą dvasinę lemtį. Ar mano siela visame tame geriau susigaudo už mano linijiškąjį aš, o gal ir jos rankos yra surištos, kaip mano AŠ ESU rankos yra surištos mano sielos laisvos valios?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jeigu išstudijuosite kai kurias iš daugelio knygų, kuriose yra aprašomos ant mirties slenksčio atsidūrusių žmonių patirtys, arba kuriose yra aprašomi regresiją atlikę žmonės, kurie prisiminė, kaip jų gyvybės srautas planavo savo dabartinį įsikūnijimą, suvoksite, kad jūsų gyvybės srauto visuma yra daug didesnė už būdraujančią daugumos žmonių sąmonę. Kitaip tariant, prieš nusileisdami į įsikūnijimą, galite pažvelgti į didesnį savo gyvybės srauto evoliucijos paveikslą, ir galite tai daryti neprisirišusiu būdu. Todėl galite susidėlioti labai racionalų ir išsamų planą apie tai, ką norėtumėte pasiekti savo sekančiame įsikūnijime.

Kai gyvybės srautas įeina į fizinį kūną, jis paprastai praranda prisiminimus apie didesnį paveikslą – apie savo suminę sąmonę. Kai kurie žmonės būdami mažais vaikais gali prisiminti tam tikras išgyventas patirtis arba prisiminimus, tačiau dažniausiai visa tai vėliau yra pamirštama, gyvybės srautui įsitraukus į kasdienį gyvenimą materialioje visatoje. Tiktai aukštą dvasinės brandos lygį ankstesniuose gyvenimuose pasiekę gyvybės srautai gali išsaugoti aukštą sąmoningumo ir prisiminimų laipsnį. Tačiau dauguma dvasios ieškotojų turi stiprų intuicinį jausmą, kur norėtų eiti savo gyvenime.

Tad galėtume sakyti, kad, kai jūsų gyvybės srautas įeina į fizinį kūną, jo sąmonė ir tapatumas tampa daug labiau apriboti nei buvo prieš gyvybės srautui įeinant į kūną. Tad kas lemia sąmoningumo laipsnį, kurį turite savo sąmoningame prote?

Kaip paaiškiname, jūsų esybės šerdis yra Sąmoningasis AŠ. Sąmoningasis AŠ savo kelionę pradeda su viename taške sukoncentruotu savimonės jausmu, ir įgydamas patirtis materialiame pasaulyje, jis plečia savo savasties jausmą, plečia savo visuminės sąmonės sferą. Ši plėtra turi vertikalų ir horizontalų aspektus. Vertikalus aspektas yra tai, kad plečiate savo ryšį su AŠ ESU Esatimi, artėdami prie visiškos vienovės su savo Esatimi (asmeninio Kristiškumo). Horizontalus aspektas yra tai, kad plečiate savo žinias apie materialų pasaulį ir jo funkcionavimą.

Tad sąmoningumas, kurį turite prieš nusileisdami į įsikūnijimą, yra nulemtas to, kiek plačiai Sąmoningasis AŠ yra išplėtęs savo savasties sferą. Kuo platesnė jūsų sfera – kuo aukštesnis jūsų sąmoningumas – tuo daugiau pasirinkimo galimybių galite matyti. Kitaip tariant, Sąmoningasis AŠ yra jūsų laisvos valios centras. Sąmoningasis AŠ turi visiškai laisvą valią, tačiau jis gali rinktis tik iš tų pasirinkimo galimybių, kurias sugeba matyti arba įsivaizduoti. O pasirinkimo galimybės, kurias sugebate matyti, priklauso nuo jūsų sąmonės sferos platumo. Kitaip tariant, kurdamiesi savo dangiškąjį planą sekančiam įsikūnijimui, turite priėjimą prie visuminės sąmonės, kurią pasiekėte per visus savo įsikūnijimus.

Tad kas tuomet nutinka, jums nusileidus į įsikūnijimą? Kaip paaiškinau kitur, tai, ką dauguma žmonių vadina siela, iš tiesų yra keturlypis indas, kurį Sąmoningasis AŠ susikuria, norėdamas išreikšti save keturiuose materialios visatos lygmenyse. Šis keturlypis indas yra kuriamas per daugybę gyvenimų, ir kaip paaiškinu, dauguma žmonių Žemėje yra nusileidę į dualistinę sąmonę. Tai reiškia, kad jūsų sielos indas yra sudarytas iš daugybės dualistinėje sąmonėje sukurtų iliuzijų, ir jame taip pat yra saugomas didelis iškreiptos energijos kiekis. Visa tai riboja jūsų sielos indo sąmoningumą.

Kai esate tarp įsikūnijimų, galite – jeigu esate pasiekę pakankamą dvasinę brandą – pažvelgti į savo situaciją su pilnu Sąmoningojo AŠ sąmoningumu. Tačiau nusileidę į įsikūnijimą, pradėsite žiūrėti į gyvenimą per sielos indą, tai reiškia, kad jūsų gyvenimo suvokimas bus ribojamas to, ką galėsite matyti per keturlypio indo filtrą. Galime tai palyginti su stovėjimu laive, kuriame turite nevaržomą laisvę žvalgytis aplinkui, ir su giluminio nardymo kostiumo, turinčio tik nedidelį langelį, per kurį galite žiūrėti, apsivilkimu. Jūsų sielos indą būtų galima palyginti su šiuo nardymo kostiumu, ir sielos sąmonės lygmuo lemia langelio, per kurį žvelgiate į pasaulį būdami įsikūnijime, dydį ir švarumą.

Tad dabar matote, kad yra du dalykai, kuriuos turite įvertinti. Pirmas dalykas yra sąmonės lygmuo, kurį Sąmoningasis AŠ pasiekė per daugelį gyvenimų. Tai yra pamatas, kuriuo naudojatės planuodami savo sekantį įsikūnijimą. Tačiau, kai nusileidžiate į kūną, paprastai prarandate šį suvokimą. Daugelis mažų vaikų vis dar turi tam tikrus prisiminimus apie laiką, praleistą tarp įsikūnijimų, tačiau dažniausiai visa tai yra pamirštama vaikui augant. Ir tuomet jūsų sąmonė tampa apribota tuo, ką galite matyti per savo keturlypio indo filtrą.

Vėlgi, Sąmoningasis AŠ yra jūsų laisvos valios centras, ir techniškai jūsų valia visada yra visiškai laisva. Tačiau tikrovėje, Sąmoningasis AŠ gali rinktis tik iš tų galimybių, kurias sugeba matyti, ir būtent dėl to jaučiatės ribojami savo sielos indo. Daugelis dvasingų žmonių jaučia, kad jie yra daugiau už sielą, ir jaučia, jog turėtų gebėti daryti geresnius pasirinkimus, tačiau negali sąmoningai įsivaizduoti ar priimti savo pasirinkimo galimybių, tad ir toliau lieka įstrigę, ir tai gali sukelti nevilties jausmą.

Tačiau mokymų apie Sąmoningąjį AŠ grožis slypi tame, kad Sąmoningasis AŠ NĖRA sielos indas. Sąmoningasis AŠ yra grynoji sąmonė, tai reiškia, jog jis turi gebėjimą suprojektuoti save kur tiktai nori. Kad ir koks būtų jūsų sielos sąmoningumo lygmuo, Sąmoningasis AŠ visada turi galimybę sąmoningai nustoti pilnai tapatintis su keturlypiu indu. Ir tuomet jums bus įmanoma patirti save kaip grynąją sąmonę, tai reiškia, kad būsite sąmoningi, tačiau į pasaulį nežvelgsite per sielos indo filtrą. Patirsite, kad esate daugiau negu siela.

Kai pradėsite turėti šį atskaitos tašką, nustosite tapatintis su keturlypiu indu, ir jums pasidarys daug lengviau paleisti visas tas daugybę sielos sąmonėje egzistuojančių iliuzijų. O kai kartu išvalysite sielos inde egzistuojančias energijas, išgryninsite ir išplėsite savo perspektyvą, tai reiškia, kad palaipsniui pradėsite matyti dangiškąjį planą, kurį Sąmoningasis AŠ susikūrė prieš ateidamas į įsikūnijimą. Kitaip tariant, kad ir kokį žemą sielos sąmoningumą būtumėte susikūrę ankstesniuose gyvenimuose, visada turite galimybę pakilti iki visuminio sąmoningumo, kurį yra pasiekęs Sąmoningasis AŠ. Tai reiškia, kad visada turite gebėjimą atskleisti ir įvykdyti savo dangiškąjį planą – jei tik taikysite jums duotus dvasinius mokymus ir įrankius.

Esminė mano mintis yra ta, kad, kai suvokiate tarp Sąmoningojo AŠ ir keturlypio indo egzistuojantį skirtumą, matote, kad būtent Sąmoningasis AŠ daro pasirinkimus. Tai, ką dauguma žmonių vadina siela, iš tiesų nėra jūsų laisvos valios centras (nebent į sielos apibrėžimą įtrauktumėte ir Sąmoningąjį AŠ), ir sielos funkcija yra apriboti galimybes, kurias Sąmoningasis AŠ sugeba matyti ar įsivaizduoti būdamas įsikūnijime.

Įsivaizduokite, kad einate tamsiame pastate, pasišviesdami nedideliu žibintuvėliu, ir prieinate dvi duris. Jūs, žinoma, galvojate turintys eiti per vienas iš šių dviejų durų. O jeigu egzistuoja trečios ir ketvirtos durys, kurių nesugebate matyti? Tik kai išplėsite savo žibintuvėlio šviesos aprėptį, sugebėsite matyti kitas duris.

Tad, kai atrandate dvasinį kelią, pirmoji jūsų užduotis yra suharmonizuoti savo išorinę asmenybę ir sąmoningą laisvą valią su Sąmoningojo AŠ platesniu sąmoningumu ir gilesniais pasirinkimais. Kai savo išorinę sąmonę ir asmenybę būsite suharmonizavę su tikruoju Sąmoningojo AŠ individualumu, galėsite toliau iš šio taško artėti prie savo dangiškojo plano įvykdymo ir jums Dievo suteikto kūrybiškumo išreiškimo. Taip pat galėtume sakyti, kad pagrindinė jūsų užduotis yra Sąmoningajam AŠ įsisąmoninti, kas jis iš tiesų yra, užuot galvojus, kad esate apriboti savo keturlypiu indu.

Paminėjai beviltiškumo jausmą, ir daug kartų rinkaisi nebūti. Su tuo susiduria daugelis dvasios ieškotojų, nes tai yra neišvengiama dvasinio kelio dalis. Leiskite man paaiškinti kodėl.

Praeituose gyvenimuose dauguma žmonių susikūrė tam tikrą momentumą, darydami specifinius pasirinkimus. Jeigu rinksitės reaguoti į tam tikras situacijas tam tikru būdu, ir jeigu stiprinsite šį pasirinkimą per daugelį gyvenimų, susikursite reakcinį šabloną. Kaip Gautama Buda paaiškina labai svarbiame mokyme, viskas, į ką sutelkiate savo dėmesį, yra įkraunama tam tikra sąmonės forma, ir tai gali atvesti prie „padaro“ sukūrimo. Kai kuriuose ezoteriniuose mokymuose tai buvo vadinama „tūnotoju ant slenksčio.“ Šis pavadinimas buvo duotas dėl to, kad padaras tūnoja ant naujo sąmoningumo lygmens slenksčio. Tad norėdami pakilti virš savo dabartinio sąmoningumo lygmens, turėsite susidurti ir įveikti savo praeities momentumų tūnotoją, tų momentumų, kurie jus laiko pririštus prie jūsų dabartinio sąmonės lygmens.

Jeigu palygintume tai su nesenstančiu Hamleto klausimu: „Būti ar nebūti,“ galėtume sakyti, kad praeituose gyvenimuose susikūrėte tam tikrą momentumą, rinkdamiesi nebūti. O norėdami pakilti į naują lygmenį, privalote įveikti tuos momentumus. Na ir dabar, dauguma nedvasingų žmonių gali visą savo gyvenimą nugyventi nesusidurdami su šiais praeities momentumais, su šiuo tūnotoju. Tačiau, jeigu esate dvasingas augti norintis žmogus, neišvengiamai privalėsite susidurti su vienu ar daugiau tokių tūnotojų. Ir kai su juo susidursite, kurį laiką jausite nenoro būti, iš kurio yra sukurtas tūnotojas, momentumų naštą.

Šis momentumas – kurį sudaro tiek dualistiniai jūsų ego įsitikinimai, tiek žemesnių energijų momentumai – vers jus tikėti, kad tiesiog negalėsite be jo išgyventi, ir todėl jūs – tai reiškia jūsų savimonė – mirsite, jeigu „nužudysite tūnotojo drakoną.“ Raktas į šio beviltiškumo įveikimą yra patirti grynąją sąmonę. Šitaip suvoksite, kad tai, ką jūsų ego jums pasakoja, nėra tiesa. Savimonė, kurią apibrėžė ego ir tūnotojas, iš tiesų mirs. Tačiau tai nereiškia, kad JŪS mirsite, kadangi jūs nesate keturlypis indas, jūs esate Sąmoningasis AŠ, kuris yra grynoji sąmonė ir todėl negali mirti mirus tūnotojui.

Tai yra vienintelis realus būdas atsiskirti nuo tūnotojo ir jį palikti, kuomet jis arba mirs iš bado arba galės būti surakintas ir ištirpdytas Arkangelo Mykolo. Ir kai jau būsite nužudę tam tikrą tūnotoją, pajausite naują laisvės jausmą, kuri tęsis tol, kol tapsite pasirengę pakilti į sekantį, aukštesnį lygį, ir todėl privalėsite susidurti su sekančiu tūnotoju. Tačiau, kai jau būsite įsisąmoninę šį procesą, pasidarys žymiai lengviau išvengti tapatinimosi su tūnotoju. Jūs tiesiog pamatote, kas jis yra, ir tuomet besąlygiškai jį atiduodate.

Tad esminė mano mintis yra ta, kad ego ir tūnotojas riboja jūsų pasirinkimo galimybes, kurias sugebate matyti arba jūsų gebėjimą/norą padaryti aukštesnį pasirinkimą, nei darydavote praeityje. Ir todėl galime sakyti, kad tol, kol nebūsite įveikę savo praeities momentumų, neturėsite tikros laisvės rinktis. Tad esminė mano mintis yra ta, kad, nors vėl ir vėl kartoju, jog turite laisvą valią, yra verta pamąstyti, kiek laisva iš tiesų yra jūsų valia? Ir, žinoma, jūsų valios laisvė priklauso nuo jūsų matymo lauko, nuo jūsų sąmoningumo, nuo jūsų savasties jausmo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels