Pasiekus pakankamą Kristiškumo lygmenį, Materijos šviesa paklus jūsų įsakymams

TEMOS: Kristiškumas reiškia, kad matote Dievo šviesą už visų regimybių – žinojimas, kad šviesa gali prisiimti bet kokią formą – galite įsakyti šviesai prisiimti naują formą

Klausimas: Ar Biblijos pasakojimas apie nudžiuvusios rankos išgydymą yra teisingas? Kas vyko Jėzaus sąmonėje ir kaip jis įtikino Dievą išgydyti? Ar išgydymas atėjo tiesiai iš Dievo ar atėjo per kitas būtybes?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Begalinės Šviesos Esaties ir Motinos Marijos duotose mokymuose yra kalbama apie tai, kaip įvyko nudžiuvusios rankos išgydymas. Kai pasiekiate aukštesnį Kristiškumo laipsnį, imate matyti tyrą Dievo šviesą už visų netobulų regimybių. Ir tuomet galite išsiugdyti gebėjimą įsakinėti šiai šviesai, kad ji atvaizduotų tobulą Kristaus viziją – ir jūs turėsite šią viziją.

Kūno žiburys yra akis. Todėl, jei tavo akis yra viena, visas tavo kūnas bus pilnas šviesos. (Mato 6,22)

Kitaip tariant, aš žinojau, jog yra įmanoma išgydyti ranką, ir taip pat žinojau, jog yra teisinga tai daryti, tai reiškia, kad žmogaus karminės aplinkybės ir dangiškasis planas leido gydymui įvykti. Todėl man nereikėjo įtikinėti Dievo, kad gydytų. Aš susiderinau su Dievo troškimu gydyti, ir leidau sau tapti atviromis durimis Dievo troškimui įsikūnyti.

Šis išgydymas pademonstruoja mano išsakytų žodžių tiesą: „Mano Tėvas dirba ir aš kartu dirbu“ (Jono 5,17). Iškviečiau Begalinės Šviesos Esatį ir įsakiau jai paimti savo žinion šviesos substanciją, iš kurios buvo sukurta nudžiuvusi ranka. Tačiau mano kvietimas ir mano vizijos galia buvo būtini komponentai pokyčiams materialiame pasaulyje sukurti. Atkreipkite dėmesį, jog aiškiai pasakiau:

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių darys, nes aš einu pas savo Tėvą. (Jono 14,12)

Kai pradėsite vilktis savo individualų Kristiškumą, jūs taip pat galėsite įvaldyti šviesos substanciją, kuri šiuo metu atvaizduoja tokią daugybę netobulų regimybių Žemėje. Galėsite įsakyti šiai šviesai sugrįžti į tobulą Kristaus viziją. Kai būsite pasiekę pakankamą Kristiškumo lygį, ir kai priimsite sprendimą naudotis šio Kristiškumo galia, Materijos šviesa paklus jūsų įsakymams. Todėl, jeigu liepsite kalnui pajudėti, jis iš tiesų pajudės. Ir visgi aš jums siūlau susirasti kitas netobulas sąlygas Žemėje, kurias galėtumėte pakeisti savo Kristiškumu, užuot judinę kalnus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels