Kaip įveikti baimę būti veikiančiuoju Kristumi

TEMOS: Pažvelkite savo baimėms į akis – baimė stoti ginti aukštesnių principų – jūs turite savo asmenines baimes – baimė gyvena mirtingajame aš – žinokite, kad esate daugiau už mirtingąjį aš – susikurkite pažvelgimo savo baimėms į akis momentumą – kai veikiate neanalizuodami

Klausimas: Ar gali mums padėti įveikti savo baimes ir dvejones būti veikiančiuoju Kristumi esamą akimirką?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tėra tik vienas būdas įveikti baimę, ir tai yra pažvelgti savo baimei tiesiai į akis – darant būtent tai, ko bijote. Ir tuomet suvokiant, kad, nors tam tikri dalykai gali nutikti fizinėje plotmėje, kad ir kas benutiktų fizinėje plotmėje, tai neturi galios tikrajam jūsų aš.

Matėte, kaip sėdėjau Getsemanės sode, vakarą prieš savo suėmimą, ir jaučiau labai intensyvią baimę – ne tik savo paties baimę, bet visos žmonijos baimę. Baimę stoti ginti aukštesnių principų ir tuomet susidurti su pasekmėmis, kuomet jus ima persekioti tie, kurie nepakenčia, kai jiems yra metamas iššūkis, kadangi tiki, jog Žemė priklauso jiems.

Galynėjausi su tuo, kaip kiekvienas iš jūsų turite tą daryti individualiu būdu. Nes matote, visi mes, kurie buvome įsikūnijime, turėjome savo asmeninę psichologiją – savo asmeninius įsitikinimus apie tai, kas svarbu, o kas nesvarbu. Mes turėjome savo asmeninius „turėtume“ ir „neturėtume.“

Ir todėl kiekvienas žmogus privalo su tuo galynėtis. Jūs susikūrėte, kiekvienas iš jūsų, savo asmeninį atskirties jausmą, savo atskirąjį aš, savo mirtingąjį aš. Baimę įveiksite, tik pažvelgę šiam mirtingajam aš tiesiai į akis ir pilnai pripažinę– patyrę iš vidaus – kad esate daugiau nei mirtingasis aš. Ir todėl mirtingojo aš baimė neturi jokios galios jūsų tikrajam aš.

Aš tai dariau savaip. Kovojau su savo paties demonais, kaip yra sakoma, ir todėl atsidaviau tam, kas, kaip žinojau, turi įvykti, idant visiems žmonėms būtų parodytas pavyzdys. Jūs – kiekvienas iš jūsų – privalote daryti tą patį. Nėra jokio standartinio būdo, nėra jokio lengvo ir greito sprendimo, kurį jums galėčiau duoti, nėra jokios burtų lazdelės, kurią galėtumėte pamojuoti, ir staiga tik pokšt – ir jūsų problema dingsta. Vietoj to jums reikia imti vystyti pažvelgimo savo baimėms į akis momentumą, pradedant nuo mažesnių baimių. Ir jeigu bijote kažką daryti, tuomet tiesiog imkite ir tai darykite, ir tuomet pamatysite, kad tai nebuvo jau taip blogai, kaip įsivaizdavote savo prote.

Pažvelkite į šio pasiuntinio pavyzdį, kuris būdamas vaikas bijojo skeletų, tačiau leidosi užrakinamas kambariuke kartu su skeletu. Ir tuo būdu suvokė – kaip žinojo iš anksto – kad nenumirs nuo šios patirties. Ir šitaip jis įveikė savo baimę, tačiau taip pat susikūrė momentumą, kuriame tiesiog stoja prieš savo baimes, kai sąmoningai ima suvokti jas turintis – su šiokia tokia mano pagalba, turėčiau pridurti. Ir jis dabar jau ima suvokti, kad nėra nieko, kas būtų taip baisu, kad negalėtų pažvelgti tam tiesiai į akis.

Ir kiekvienas iš jūsų turite šį potencialą, ir jums tiesiog reikia pradėti eiti, reikia pradėti statyti koją už kojos, kol imsite jaustis vis ramesni. Kaip tai įvyko, jums mokinantis važiuoti dviračiu, kuomet staiga pusiausvyra buvo užprogramuota į jūsų pasąmonę – ir dabar ji tapo antrąja jūsų prigimtimi.

Ir todėl tai gali tapti antrąja jūsų prigimtimi ne tik stoti akis į akį su savo baimėmis, bet tiesiog sekti savo vidiniais impulsais, kuomet netgi neįsileidžiate minčių apie baimę, neįžengiate į baimės vibracijas. Tiesiog iš karto imate veikti pagal savo vidinius impulsus, nenusileisdami į analitinį protą ir neanalizuodami potencialių pasekmių ir to, kas nutiks, jeigu darysiu tą ar aną, ir kas nutiks, jeigu kiti žmonės pagalvos tą ir aną apie tai, ką aš darau.

Ir šitaip įklimpstate į analitinį liūną, kuris sustabdo jūsų momentumą. Ir tuomet tiesiog stovite sakydami, kaip išsireiškė Šekspyras tragedijoje „Makbetas“: „‘Aš noriu’, tyliai murmi: ‘Nedrįstu’“, užuot tiesiog buvę veikiančiuoju Kristumi ir veikdami pagal savo vidinį vedimą, vos tik jam patekus į jūsų sąmoningą protą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels