Kaip fiziškai ką nors materializuoti

TEMOS: Materijos šviesa yra sąmonės išraiška – visos formos yra proto įvaizdžio pavidalą įgavusi šviesa – sąmoningas arba nesąmoningas bendrakūrimas – bendrakūrimo pakopos – mėginimas padaryti kitiems žmonėms įspūdį – tiktai Dievas jumyse gali materializuoti – būkite atviromis durimis – manipuliavimas materija žemesne valia – atidavimas yra raktas

Klausimas: Turiu du klausimus, vienas yra apie kūrybiškumą – ko reikia, norint fiziškai ką nors materializuoti? O kitu klausimu, šalutiniu klausimu, norėčiau įgyti daugiau aiškumo apie Motinos valią, kadangi, mano supratimu, tai eina kartu. Nes, kaip suprantu, būtent Tėvas sako: „Aš noriu būti DAUGIAU,“ o motina į tai reaguoja, o kad galėtum reaguoti reikalingas protas ir reikalinga galia veikti, ir tai apsprendžia tinkamą laiką?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Ko reikia, norint įgyti gebėjimą materializuoti? Na, reikia suvokimo – tapusio tvirtu žinojimu, – kad Materijos Šviesa nėra atskirta nuo sąmonės – kaip Sen Žermenas paaiškino savo mokyme – kuomet žinote, kad Materijos Šviesa yra sąmonės išraiška, ir todėl žinote, kad protas turi valdžią materijai, o ne atvirkščiai.

To neįmanoma pasiekti akimirksniu. Tam reikia laiko, reikia eksperimentų, kuomet jūsų gebėjimas priimti šį faktą palaipsniui auga, kol galiausiai imate matyti už materijos ribų. Imate matyti substanciją – vadinkite ją Materijos šviesa arba kuo tiktai norite, – tačiau matote pačią substanciją – kaip ji tiesiog yra įgijusi tam tikrą formą. Ir tuomet naudojatės ta proto galia, kad perkeltumėte kitą viziją, kitą įvaizdį, ant šios šviesos, idant ji įgytų šio įvaizdžio pavidalą.

Na, o dabar kas liečia tai, jog Motina neturi valios, neturi galios; jums reikia būti atsargiems, kad neįstrigtumėte semantikoje. Yra ganėtinai sunku tiksliai išreikšti šias koncepcijas žodžiais, ir būtent dėl to taip dažnai žmonės įstringa tam tikroje tiesos išraiškoje ir ima dėl jos ginčytis arba kovoti. Nes vėlgi, viskas priklauso nuo to, kokiu sluoksniu – kokiu sąmonės lygiu – naudojatės šiai konkrečiai tiesai išreikšti.

Ką tiksliai turite omenyje, kalbėdami apie Motiną ir Tėvą? Čia egzistuoja skirtingi lygmenys, kaip tą paaiškino Maraitay ir Motina Marija, ir rekomenduoju jums išstudijuoti tuos diktavimus, o taip pat Mokytojo MOR mokymą, kad geriau pajaustumėte faktą, kaip šiais žodžiais gali būti naudojamasi skirtinguose lygmenyse.

Pati Motinos Šviesa neturi nepriklausomos valios prisiimti tam tikrą formą. Šią formą ant šviesos turi įspausti savimonę turinti būtybė, vykdanti bendrakūrėjo rolę. Na ir dabar turite suprasti, kad jūs esate tapimo bendrakūrėjais procese, tačiau realybė yra tokia, kad jūs jau esate bendrakūrėjai. Ir skirtumas čia yra tik toks, kiek sąmoningai šitai suvokiate. Ar bendrakuriate sąmoningai ar bendrakuriate nesąmoningai?

Ir, žinoma, dauguma žmonių šioje planetoje bendrakuria nesąmoningai, o tai reiškia, kad jie savęs nelaiko bendrakūrėjais. Jie nesuvokia, kad būtent jų sąmonės būsena sukūrė jų išorines aplinkybes, ir todėl vienintelis būdas pakeisti aplinkybes yra pakeisti sąmonę. O tam reikia imti giliau suvokti ir priimti faktą, kad esate bendrakūrėjai, ir kad žmonija kolektyviai sukūrė dabartines sąlygas Žemėje.

Na ir dabar jums taip pat reikia suvokti, kad jūs esate BENDRAkūrėjai, tad egzistuoja tam tikri etapai, per kuriuos pereina žmonės. Pirmiausia turite žmones, kurie yra nesąmoningi bendrakūrėjai, kurie atsisako prisiimti atsakomybę už savo bendrakūrimą, tiesiog leisdami savo pasąmonės protui įspausti įvaizdžius ant Materijos Šviesos, nepripažindami, kad fizinės aplinkybės yra jų pačių proto padarinys. Taip pat, žinoma, yra žmonių, kurie yra taip giliai pasiklydę kolektyvinėje sąmonėje, kad tiesiog patiria kolektyvinės sąmonės pasireiškimus.

Tad sekantis etapas yra tuomet, kai sąmoningiau imate suvokti proto galią ir gebėjimą kurti. Ir šiame etape labai dažnai nutinka – ir tai yra labai dideli spąstai, – kad mokiniai patenka į šiuos spąstus, kuomet žvelgia į tam tikrus žmones, tokius kaip aš pats, pademonstravusius tokius, sakykime, nepaprastus gebėjimus. Ir todėl mokinys ima galvoti, kad jis taip pat turėtų tai daryti, pasiekęs tam tikrą sąmonės lygį.

Netgi yra tokių, kurie tapo savo ego sąmokslo aukomis, manydami, kad, jei tik jiems pavyktų padaryti įspūdį kitiems žmonėms šiais antgamtiniais gebėjimais, tuomet jie visus galėtų atversti dvasinio kelio realybei. Tačiau iš tikrųjų ego šį troškimą skatina dėl to, kad trokšta išaukštinti save virš kitų. Tad žmonės geidžia gebėjimo materializuoti arba atlikti kitus ženklus ir stebuklus kaip būdo savo ego išaukštinti.

O vienintelis būdas tai palikti yra suvokti, kad, jeigu iš tiesų norite kažką materializuoti, kas pranoktų žmogiškus gebėjimus, turite suvokti tiesą mano žodžiuose: „Pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti. Tai Tėvas manyje daro darbus.“

Tad pripažįstate, kad esate BENDRAkūrėjas su savąja AŠ ESU Esatimi. Jūs, Sąmoningasis AŠ, išreiškiate save per fizinį kūną ir išorinį protą. Tad natūralu, kad gyvenimą, visatą ir save matote iš šios lokalizuotos perspektyvos taško. Tačiau jūsų Aukštesnysis AŠ turi globalų suvokimą – jis yra susiderinęs su Aukštesniąja Dievo Esybe – ir todėl, kai leidžiate savo Aukštesniajai Esybei per save kažką materializuoti, na tai tuomet materializuota bus tiktai tai, kas yra harmonijoje su aukštesne Dievo vizija ir planu.

Kitaip tariant, nenusprendžiate savo išoriniu protu, kad aš noriu materializuoti tą dalyką, arba noriu išgydyti tą žmogų. Aš nevaikščiojau prieš 2000 metų ir nesprendžiau savo protu, kad išgydysiu tą konkretų žmogų. Leidau savo žemesniajai valiai tapti perregima aukštesniajai savo paties Esybės valiai. Ir todėl galėjau stovėti priešais sunkia liga sergantį žmogų ir tapti visiškai atviromis durimis savo Aukštesniajai Esybei atnešti energijas, kurios šį žmogų išgydytų.

Tačiau kai kuriais atvejais nieko neįvykdavo, kadangi dėl įvairių priežasčių tai nebuvo šio žmogaus dangiškasis planas arba karminė situacija, kad žmogus būtų pagydytas nuo ligos. Ir todėl matote, jeigu visiškai neatiduosite žemesniosios valios, galite imti mėginti naudotis visokiomis juodosios magijos formomis, bandydami kažką materializuoti, kas padarytų įspūdį kitiems. Netgi galite tai daryti, turėdami geras intencijas išgydyti kitus arba pažadinti juos dvasiniam keliui, tačiau turite suvokti, kad tikrasis materializavimas įvyksta tik tuomet, kai esate visiškai perregimi aukštesnei valiai ir leidžiate savo Aukštesnei Esybei materializuoti per jus.

Ir visgi yra įmanoma pasiekti tam tikrą lygmenį kelyje, kuriame įgyjate supratimą, kad protu galima manipuliuoti Materijos Šviesa, tačiau dar nesate iki galo atidavę žemesniosios valios aukštesnei valiai – ir todėl naudojatės žemesniąja valia, naudodamiesi proto gebėjimais manipuliuoti materija tam tikro fenomeno materializavimui.

Tai pasireiškia įvairiomis formomis, tame tarpe ir tam tikrais krikščionių gydūnais evangelistų judėjime, kurie teigia turintys Šventąją Dvasią ir jos dėka darantys išgydymus. Tačiau tai ateina ne iš Šventosios Dvasios, kadangi jie savo valios neatidavė aukštesniajai valiai. Jie turi žmogišką viziją ir troškimą atversti kitus ir padaryti jiems įspūdį, idant patys galėtų tapti, pagal savo supratimą, galingais Kristaus atstovais.

Taip pat galite matyti tam tikrus Naujojo Amžiaus mediumus, kurie trokšta materializuoti įvairius fenomenus savo čenelingų seansų metu. Tačiau ta energija neateina iš dvasinės karalijos. Ji ateina iš emocinės arba mentalinės karalijos, ir todėl ji iš tiesų išsiurbia žmogaus energiją, arba išsiurbia energiją iš klausytojų, ir galiausiai šie žmonės nebesugebės toliau tęsti savo veiklos.

Tad vėlgi, atidavimas yra raktas į tikrą dvasinį progresą – atidavimas, ir tai tam tikra prasme yra Motinos savybė, atsidavimas aukštesnei Tėvo valiai, kuris nėra išorinis Tėvas, nėra išorinė valia. Tačiau tai yra suvokimas, kad, kol jūsų savimonė tebėra sutelkta materialioje karalijoje, negalite turėti paukščio skrydžio perspektyvos – negalite už pavienių medžių matyti viso miško. Ir šios aukštesnės vizijos neįgysite tol, kol neatiduosite. O kai tai padarysite, gali būti, kad iš tiesų iš anksto įgysite viziją, jog tam tikras žmogus neturėtų būti išgydytas, kai tuo tarpu kitas žmogus – turėtų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels