Kai žmonės žino geriau, bet nedaro geriau

TEMOS: Kaip įveikti susiskaldymą psichikoje – kai žinote nežinodami – kai nesate pasirengę pripažinti mokytojo – epiniame mąstyme viską galima pateisinti – nebegirdite vidinio vedimo – kai mėginate pakeisti kitus, užuot keitę save – lūžio taškas – ego slepiasi už mažų dalykų – nepakilsite mėgindami išgelbėti kitus

Klausimas: Manau daugelis mūsų esame pastebėję, kad yra žmonių, kurie dvasiniame kelyje buvo ilgą laiką. Jie darė visus išorinius dalykus, kuriuos daryti jiems liepė jų guru ar organizacija, tačiau neatrodo, kad jie nors kiek būtų pasikeitę. Egzistuoja tam tikri įpročiai, kurių jie nesugeba savyje matyti, nors jų mokyme yra aiškiai apie tai kalbama ir yra kalbama apie būtinybę virš šių įpročių pakilti. Pastaraisiais metais, pradėjau tai matyti net ir savyje, kuomet turiu tam tikrus įsisenėjusius mąstymo šablonus, kuriuos įveikti man yra labai sunku. Tad kaip galėtume ištrūkti iš šio užburto rato?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip Mokytojas MOR mėgsta sakyti: „Jeigu žmonės žinotų geriau, jie ir darytų geriau.“ Ir nors šis teiginys iš tiesų yra absoliučiai teisingas, problema yra ta, kad žmonės gali žinoti nežinodami, jie gali žinoti, nepripažindami, kad žino.

Kai taip pat pamąstote apie dar vieną Mokytojo MOR posakį, kad „kai mokinys pasirengęs, pasirengęs ir jo mokytojas,“ įgyjate aukštesnę perspektyvą. Daugelis žmonių pažvelgs į pirmą teiginį ir galvos, kad kažkas slepia nuo jų žinias, kurios leistų jiems geriau daryti. Tačiau realybė yra ta, kad žmonės VISADA žino geriau.

Iš antrojo teiginio galime suprasti, kad jums reikalingas mokytojas VISADA yra jums prieinamas. Problema ta, kad jūsų sąmoningas protas gali nebūti pasirengęs atsiverti mokytojui, kadangi nenori keistis. Tad visada savo viduje turite suvokimą apie tai, ką „giliai giliai viduje“ jaučiate esant tiesa, tačiau jūsų sąmoningas protas ne visada nori priimti ir pripažinti tai, ką žinote viduje.

Taip yra dėl to, kad jūsų ego ir šio pasaulio netikri mokytojai sugebėjo jus įtikinti daugeliu subtilių melų, kurie jus skatina galvoti, kad turite tobulą pateisinimą savo vidiniam vedimui ignoruoti. Egzistuoja daug tokių melų, tačiau vienas iš sėkmingiausių įrankių yra visas šis epinis mąstymas, kuriame esantys žmonės galvoja, jog dėl kažkokio tariamai aukštesnio tikslo yra priimtina elgtis taip, kaip jie „giliai giliai viduje“ žino esant neteisinga. Šis mąstymas pateisinti gali praktiškai bet ką, tame tarpe ir žmonių kankinimą bei žudymą, siekiant priversti juos atsisakyti savo „eretiškų“ įsitikinimų ir išgelbėti juos nuo patekimo į pragarą. Arba šiuo atveju, įvairiausius homoseksualų persekiojimus, arba – priešingame kraštutinume – mėginimą priversti visą pasaulį pripažinti homoseksualumą natūraliu ar netgi Dievo sankcionuotu dalyku.

Daugelis žmonių taip giliai nugrimzdo į šį mąstymą, kad susikūrė savo asmeninį žemyn traukiantį sūkurį, kuris taip pat juos susaisto su kolektyviniu žemyn traukiančiu sūkuriu. Kai žmonės yra įstrigę tokiame sūkuryje, galėtume sakyti, kad jų išoriniai protai yra sukūrę tokį efektyvų pateisinimą, jog jie tiesiog „nebegirdi“ savo vidinio vedimo. Jie vis dar galėtų išgirsti šį vedimą, tačiau, kadangi yra pilnai įsitikinę, kad jų veiksmus galima pateisinti, jie į jį nekreipia dėmesio. Užuot klausę tikrojo mokytojo, kuris jiems sako keistis, jie klauso netikrų mokytojų, kurie jiems sako, kad tai tie kiti žmonės privalo pasikeisti. Ir todėl milijonai dvasingų žmonių – tarp kurių yra net ir tokių, kurie turi potencialą įkūnyti Kristiškumą – buvo įtraukti į šiuos sūkurius, kuriuose mėgina pakeisti kitus ir todėl – bent jau kuriam laikui – yra sustabdę savo progresą. Jie yra taip stipriai dvasiškai apakę, kad mums jie yra nepasiekiami; jie yra nemokytini.

Kaip galėtumėte ištrūkti iš šio dvasinio aklumo? Na, privalote pasiekti tašką, kuriame ryžtumėtės pripažinti, kad egzistuoja skirtumas tarp jūsų išorinių įsitikinimų bei veiksmų ir to, ką žinote giliai savyje – privalote ryžtis klausyti mokytojo, net jeigu jis jums sakytų kažką, ko jūsų ego nenori girdėti. Ir kai jau esate dvasiškai apakę, paprastai tik skaudžių smūgių mokykla gali atvesti žmogų prie šio taško. Kai išgyvenate tiesos akimirką ir suvokiate, kad nebegalite toliau daryti tam tikrų išorinių dalykų, tuomet galite tapti atviri suvokimui, jog turite vidinį vedimą, kuris jums siūlo išeitį – kelią aukštyn.

Šis atsivertimas prasidės tiksliai taip, kaip čia buvo aprašyta - kaip „nedidelis konfliktas viduje.“ Esminis dalykas čia yra toks, ar žmonės išdrįs iš arčiau pažvelgti į šį konfliktą. Realybė yra tokia, kad konfliktas atrodo nedidelis tik todėl, kad išorinis protas vis dar tebėra apakęs nuo ego kuriamų pasiteisinimų. Dėl to tai ir atrodo toks nedidelis konfliktas, kad neverta į jį kreipti daug dėmesio. Subtili pagunda čia yra tikėti, kad, jeigu jį ignoruosite, jis išnyks pats savaime.

Tačiau leiskite man jus užtikrinti, kad tie, kurie iš tiesų dvasiškai progresuoja, yra tie, kurie ryžtasi ištirti bet kokius jų psichikoje egzistuojančius konfliktus ir skilimus – kad ir kokie nedideli jie atrodytų. Ir kai pradėsite apnuoginti ego, atrasite, kad tai, kas atrodė kaip nedidelis konfliktas, tebuvo tik ledkalnio viršūnė – su didžiule „po vandens paviršiumi“ pasislėpusia superstruktūra – jūsų pasąmonės simboliu.

Tiems, kuriems rūpi užsitarnauti savo pakylėjimą, yra būtina labai atidžiai ištirti kiekvieną jų psichikoje egzistuojantį konfliktą ir skilimą. Kaip galite matyti iš klausimo, net ir nedidelis konfliktas yra skilimas jūsų matyme, tai reiškia, kad jūsų akis nėra viena. Ir tol, kol jūsų akis nebus viena, šio pasaulio princas turės kažką jumyse – už ko užsikabinęs galės jus ištraukti iš pakylėjimo spiralės. Kitaip tariant, negalėsite netgi įžengti į pakylėjimo spiralę, kol nebūsite pasiekę taikos savyje, ir kol nebūsite susitaikę su visais kitais žmonėmis, pakildami virš epinio mąstymo, kuriame galvojate, kad privalote išgelbėti kitus žmones ar duoti jiems „tiesą.“ Kitaip tariant, neįžengsite į pakylėjimo spiralę tol, kol sieksite pakeisti kitus žmones – kol ieškosite krislo savo brolio arba sesers akyje.

Mes, žinoma, perdavėme daug mokymų šioje svetainėje, skirtų padėti žmonėms įveikti visus skilimus savo psichikoje, ir rekomenduoju žmonėms pradėti savo studijas nuo mokymų apie ego. Tačiau daugelyje rožinių ir invokacijų taip pat glūdi gilūs mokymai, galintys padėti žmonėms įveikti savo vidinius skilimus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels