Kaip labiau įsisąmoninti proto pasąmonės lygmenis

Klausimas: Man ne visada yra akivaizdu mano sąmoningo suvokimo lygmenyje, kas vyksta mano esybės gelmėse, ar mano dvasinis darbas veda mane link išsilaisvinimo ar į priešingą pusę – gilyn į atskirtį. Tad ne visai suprantu, kodėl nėra labiau tiesioginio būdo panerti į savo keturis žemesniuosius kūnus ir suvokti juose vykstančius paslėptus dalykus. Iš savo sąmoningo proto lygmens norėčiau užduoti klausimą: Kodėl mūsų keturių žemesniųjų kūnų valymas ir psichologijos gydymas negali būti sąmoningiau suvokiamas procesas, mažiau paslėptas nuo mūsų proto?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti savo Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, dalis atsakymo yra tai, kad gyvenate labai sudėtingoje planetoje. Ir tam tikrą dalį savo dėmesio turite skirti tiesiog tam, kad galėtumėte funkcionuoti savo kasdieniniame gyvenime. Būtent dėl to, kad sugebėtumėte funkcionuoti savo kasdieniniame gyvenime, jūs dirbate su savo psichologija ir tuo pačiu metu atliekate savo kasdienines pareigas. Tačiau dalis jūsų psichikoje vykstančio darbo vyksta už sąmoningo suvokimo lygmens.

Na ir dabar, skirtingi žmonės turės skirtingus patyrimus. Kai kurie žmonės sugebės labiau įsisąmoninti, kas vyksta jų proto pasąmonės lygmenyse už kitus. Nebūtinai yra taip, kad vienas yra geresnis už kitą, tai tiesiog yra skirtingi darbo su savo psichika būdai. Tačiau sakyčiau, kad su visais tais įrankiais, kuriuos mes jums perdavėme, ypač knygoje Jūsų dvasinių traumų gydymas, o taip pat ir kitose tos serijos knygose, jums iš tiesų yra įmanoma daug labiau įsisąmoninti tai, kas vyksta pasąmonės lygmenyse. Ir jūs iš tiesų galite pasiekti tašką, kuriame dalis jūsų dėmesio visą laiką būtų sukoncentruota į keturis žemesniuosius kūnus, visą laiką stengiantis pamatyti naujus dalykus – jūs turite dirbti tam, kad pamatytumėte naujas iliuzijas. Ir todėl galite pradėti daug labiau įsisąmoninti tai, kas vyksta pasąmonės lygmenyse.

Kita vertus, galėtume sakyti, kad nėra būtina suvokti viską, kas vyksta pasąmonės lygmenyse. Ir taip yra dėl to, kad jūs turėjote tiek daug gyvenimų Žemėje. Na ir dabar, galite matyti, kad yra žmonių, kurie teigia, esą jiems buvo atskleisti visi jų ankstesni gyvenimai. Tačiau daugumoje atvejų tai nėra tiesa. Nes jeigu įvertintumėte tai, kad daugelis žmonių čia buvo 2 milijonus metų, galite matyti, kiek daug tai galėjo būti gyvenimų. Ir jūsų sąmoningam protui tiesiog būtų nepakeliama sąmoningai suvokti tokią daugybę gyvenimų. Taip pat galite matyti, kad daugelyje tų gyvenimų jūs galėjote priimti sprendimus, kurie galėjo sukurti tam tikras atskirąsias savastis, ir jūs galite būti susikūrę tam tikrus reakcinius šablonus. Ir jums nėra būtina sąmoningai suvokti kiekvieną iš jų. Pakanka pasiekti tam tikrą tam tikros savasties įsisąmoninimą ir už tos savasties slypintį sprendimą. Išsprendžiate savastį ir jums nereikia įsisąmoninti visų tų kitų savasčių, kurios yra labai artimos jai, kurios yra labai panašios į ją, kurios tiesiog buvo sukurtos skirtinguose gyvenimuose. Jos visos gali būti ištirpdytos, išsprendus archetipinę savastį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels