Kaip išsilaisvinti iš jausmo, kad esate gniuždomi kitų žmonių kančių

Klausimas: Turiu labai stipriai išvystytą jautrumą ir jaučiu žmonių kančias bei skausmą taip, tarsi pats tai patirčiau. Dažnai jaučiu, kad esu atviros durys besąlyginei meilei, tačiau taip pat esu atviros durys kančiomis ir skausmui, su kuriais visada jaučiuosi susietas. Jaučiuosi taip, tarsi visas būčiau permirkęs šiomis kančiomis ir negaliu jaustis gerai, žinodamas, kaip kiti žmonės kenčia. Jaučiu, kad tai tęsiasi nuo pačių pirmųjų mano inkarnacijų, ir vis dar negaliu to išrišti. Norėčiau žinoti, kaip yra įmanoma būti jautriu, bet nekentėti, būnant čia įsikūnijime? Be to, esu labai susitelkęs į savęs išreiškimą, gyvenimo, šviesos, sveikatos, tarnavimo išreiškimą išorėje. Man tai patinka, bet beveik visas mano dėmesys yra sutelktas į tai, ką galėčiau padaryti ir atnešti, ir taip pat į mane supančius žmones, o taip pat, žinoma, ir į savo psichologiją. Be viso to mano gyvenimas būtų tuščias ir beprasmiškas. Man regis, kad šios dvi būsenos yra susijusios, ir man nelabai sekasi atskirti, kas ateina iš AŠ ESU Esaties, o kas ateina iš atskirųjų savasčių.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti savo Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, mano mylimieji, yra avatarų, kurie atėjo į šią Žemę, dažnai jau jausdami tam tikrą užuojautą Žemėje esančių žmonių kančioms, norėdami padėti palengvinti šias kančias. Ir tuomet, kai ateinate į savo įsikūnijimą, į vieną iš pirmųjų savo įsikūnijimų, ir susiduriate su labai didele trauma, pagimdančia jūsų pirmykštę savastį, jūsų emocinis kūnas tampa visiškai atviras kitų žmonių kančioms. Šios kančios jus taip stipriai prislegia, kad tampa dominuojančiu jūsų pirmykštės savasties aspektu.

Jūs, galėtume sakyti, beveik atsitraukiate iš buvimo įsikūnijime, ir nusprendžiate, kad nenorite čia būti, kad neatėjote čia tam, jog save išreikštumėte ar kažką Žemėje patirtumėte, jūs čia atėjote tik tam, kad padėtumėte palengvinti kitų žmonių kančias ir todėl tiktai tai yra svarbu. Kai tuo tarpu jūs pats ir visi tikslai, kuriuos galėjote turėti ar kuriuos galėjo turėti jūsų AŠ ESU Esatis, nebėra svarbūs, ir privalote užgniaužti savo kūrybiškumą ir savo šviesos išreiškimą.

Na ir dabar, yra labai, labai svarbu suprasti, kad tokia jūsų būsena yra dėl to, kad turite skyles savo emociniame kūne, kurios jus suriša su visais tais kolektyviniais kančių sūkuriais. Jūs iš tiesų nepadedate palengvinti kančių šioje planetoje, leisdamiesi jų užvaldomi. Tad pradžiai galite prašyti apsaugos savo emociniam kūnui, galite prašyti Astrėjos, kad ji jus išlaisvintų nuo saitų, rišančių jus su kolektyviniu kūnu, su astraline plotme.

Tačiau labiau ilgalaikėje perspektyvoje, turite atskleisti tas savastis, turite atrasti sprendimą, paskatinusį jus atverti savo emocinį kūną ir galvoti, kad turėjote tai daryti. Taip pat turite žinoti, kad susidursite su tam tikromis projekcijomis ar netgi atskirosiomis savastimis, kurios sakys, kad yra savanaudiška išjungti savo jautrumą kitiems žmonėms. Tačiau, kaip ką tik paaiškino Jėzus, nėra savanaudiška neleisti, kad jus nutemptų žemyn kitų žmonių emocijos. Ir jeigu pasiekiate tašką, kuriame nebegalite mėgautis gyvenimu, negalite savęs pozityviai išreikšti, tai neduoda jokios naudos planetai. Tai neduoda naudos kolektyvinei sąmonei.

Tad jums reikia naudotis mūsų jums perduotais įrankiais, kad išspręstumėte gimimo traumą, pirmykštę savastį, ir pasiektumėte tašką, kuriame galėtumėte pozityviai žvelgti į buvimą Žemėje. Galite suvokti, kaip taip pat sakė Jėzus, tačiau kiek kitokiu atspalviu, kad laisvai valiai turi būti leidžiama reikštis. Žmonės pasinaudojo savo laisva valia, kad susikurtų savo dabartines kančias. Jūs nekontroliuojate žmonių laisvos valios ir todėl jums nėra jokios priežasties manyti, kad turėtumėte suspenduoti savo laisvos valios pasirinkimus tam, kad jaustumėte kitų žmonių kančias. Jūs turite teisę tiesiog pakilti virš kitų žmonių kančių ir pasiekti tašką, kuriame galėtumėte būti šioje planetoje asmeniškai nekentėdami. Tačiau taip pat galėtumėte būti šioje planetoje ir išreikšti šviesą, individualumą ir kūrybiškumą, kurie teka iš jūsų AŠ ESU Esaties. Ir būtent šio kūrybiškumo išreiškimas pakylės kolektyvinę sąmonę ir pagerins sąlygas planetoje.

Nepalengvinsite žmonių kančių, leisdami sau jausti jų kančias ir jausdamiesi sugniuždyti šių kančių. Žinau, kad kančia nemėgsta vienumos, tačiau kentėjimas kartu nepalengvins kančių. Tad, vėlgi, jeigu leisite sau tai jausti ir išjungsite savo kūrybiškumą, būsite problemos dalimi ir nebūsite sprendimo dalimi. Jūs čionai atėjote, nes norėjote būti sprendimo dalimi, tad jums reikia atkurti ryšį su tuo pirminiu troškimu, turite atkurti ryšį su savo tikrąja varomąja jėga – su savo AŠ ESU Esatimi, kad išreikštumėte kažką kūrybiško ir pozityvaus šioje planetoje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels